Kim jest pośrednik kredytowy?

Pośrednik kredytowy pełni funkcję pomostu między klientem, a bankiem. Jego zadaniem jest oferowanie konsumentowi produktów kredytowych (np. kredyt gotówkowy). W ramach wykonywanych usług, pośrednik udziela klientowi rad, pomagając w wyborze odpowiedniej oferty. Co więcej ma prawo zawierać umowę o kredyt w imieniu instytucji finansowej.

Pośrednik kredytowy zazwyczaj reprezentuje interesy kilku instytucji finansowych. W ramach świadczonych usług pobiera prowizję. Wynagrodzenie płaci bank lub bezpośrednio kredytobiorca.

Jednak w większości przypadków honorarium płaci instytucja finansowa. Warto wiedzieć, że koszt usług agenta jest wpisany w cenę oferowanego produktu finansowego ( np. kredyt hipoteczny, karta kredytowa). W związku z czym klient i tak zapłaci za usługę pośrednika z własnej kieszeni.

Kto może zostać pośrednikiem kredytowym?

Pośrednik sprzedający produkty finansowe (w tym chwilówki), powinien posiadać szereg tzw. umiejętności miękkich. Czyli – łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności perswazyjne itd. Dodatkowo mile widziana jest wiedza z zakresu zarządzania finansami oraz bankowości.

Nie ma odgórnie ustalonych zasad co do wykonywania tego zawodu. Doradcą kredytowym może zostać każdy. W związku z czym należy mieć świadomość, że w skrajnych przypadkach potencjalny kredytobiorca może zostać obsłużony przez osobę niekompetentną, w 100 proc. nastawioną na zysk.

Ile zarabia pośrednik kredytowy?

Osoby pracujące na stanowisku pośrednika znajdują się w grupie dobrze zarabiających Polaków. Warto zaznaczyć, że w większości przypadków pracują w ramach własnej działalności gospodarczej. Głównym zarobkiem doradcy jest prowizja od sprzedaży.

Ta zazwyczaj wynosi od 5 do 7 proc od wartości sprzedanego produktu. Miesięczne zarobki mogą osiągnąć od 5 do 6 tys zł. Oczywiście duże znaczenie ma zaangażowanie i ilość obsłużonych klientów. Dla porównania średnie wynagrodzenie brutto dla całego kraju wynosi 4353,55 zł. Z kolei płaca minimalna określona jest na poziomie 2000 zł1.

Ustawa o kredycie hipotecznym – zmiany w systemie pracy pośredników

Kredyt hipoteczny po wielu latach wreszcie doczekał się własnej ustawy. Nowe regulacje weszły w życie 22 lipca 2017 roku. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami wprowadza m.in. obowiązek udzielania kredytów w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie. Przepisy również zakazują niejasnych reklam produktów hipotecznych, które w ramach przekazu mogą wprowadzić odbiorcę w błąd.

Ponadto ustawa reguluje pracę pośredników kredytowych. W myśl nowych przepisów praca agenta będzie prokonsumencka. Regulacje wyeliminują sytuacje, gdzie pośrednik przedkłada swój interes nad jakość wykonywanych usług.

Jakie obowiązki nakłada ustawa na pośredników?

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami nakłada na osoby pracujące w pośrednictwie kredytowym szereg nowych obowiązków:

  • W myśl nowych przepisów pośrednik ma obowiązek poinformowania klienta, z którymi bankami nawiązał współpracę. Ponadto powinien wyjaśnić, jaki charakter mają wykonywane usługi oraz jak wygląda procedura reklamacyjna.
  • Co więcej osoba pośrednicząca w sprzedaży kredytów hipotecznych ma obowiązek określić, czy świadczy usługi doradztwa.
  • Pośrednik musi przedstawić wysokość swojego wynagrodzenia. Regulacja budzi spore kontrowersje, ponieważ doradcy i agenci obawiają się, że klienci zrezygnują z ich usług na rzecz bezpośredniego zakupu produktu w banku.
  • Wszystkie potrzebne dane powinny zostać ujęte w specjalnym formularzu informacyjnym. Pośrednik ma obowiązek przedstawienia formularza na początku rozmowy z klientem.

Kontrowersje z wpisem do rejestru KNF i opłatą skarbową

W myśl ustawy pośrednik kredytowy ma obowiązek złożenia wniosku o wpis do specjalnego rejestru KNF. Przewidziany czas to 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Co ciekawe wnioskodawca do dokumentów jest zobowiązany załączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 616 zł.

Obowiązek budzi kontrowersje, ponieważ w ustawie nie ma zapisu na temat opłaty za wpisanie do rejestru. Komisja Nadzoru Finansowego sama wystosowała taki wymóg. Odpłatność jest uregulowana prawnie tylko w przypadku pośredników kredytu konsumenckiego i firm pożyczkowych.

Podobne regulacje u agentów ubezpieczeniowych

Podobne przepisy będą obowiązywać w przypadku agentów ubezpieczeniowych. Przyjęta 25 lipca ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadza regulacje, które mają poprawić jakość oferowanych usług. Akt prawny został sporządzony zgodnie z unijną dyrektywą IDD.

Agent ubezpieczeniowy, tak samo jak pośrednik kredytowy będzie musiał ujawnić klientowi wysokość swojego wynagrodzenia. Co więcej dystrybutor polis będzie musiał wskazać czy otrzymane honorarium jest płacone bezpośrednio przez klienta lub firmę ubezpieczeniową. Nowe regulacje obejmą również brokerów ubezpieczeniowych.

Czy zawód pośrednika odejdzie do lamusa?

Ustawa o kredycie hipotecznym zezwala, aby szczegółowe informacje o kredytach trafiały do tzw. porównywarek internetowych. W ten sposób klient, bez wychodzenia z domu będzie miał możliwość sprawdzenia i porównania kilkunastu ofert. Podobne rozwiązania można zaobserwować w branży ubezpieczeniowej. Porównywarki ubezpieczeniowe od lat wiodą prym w sprzedaży polis drogą online.

W związku z czym można wysnuć tezę, że rozwiązania fintech i zmiany w prawie, mogą spowodować, iż w niedługim czasie zawód pośredników zarówno tych kredytowych jak i ubezpieczeniowych może odejść do lamusa.
Podobne zjawisko można zaobserwować w metodach płatności. Polacy coraz rzadziej dokonują używają tradycyjnych pieniędzy. Coraz większe znaczenie mają transakcje bezgotówkowe.


  1. Pierwszy kwartał 2017, GUS