Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca. Kto może wziąć kredyt na mieszkanie?

Kredyt hipoteczny to popularny w Polsce produkt finansowy. Polacy chętnie zaciągają kredyt na mieszkanie, ponieważ wielu osób nie stać na opłacenie wielotysięcznej inwestycji gotówką. Kredyt hipoteczny zaciąga się na długi okres (standardowo 15-30 lat) i spłaca się go w comiesięcznych ratach. Ich wysokość ustala bank w oparciu o porozumienie z klientem i jego zdolność kredytową.

Kto może dostać kredyt hipoteczny w Polsce?

 • samotne osoby z odpowiednią zdolnością kredytową (uznaną przez bank),
 • pary w związkach nieformalnych z odpowiednią zdolnością kredytową,
 • małżeństwa z odpowiednią zdolnością kredytową,
 • obcokrajowcy (po spełnieniu odpowiednich warunków).

Należy podkreślić, że większość banków traktuje klienta, który jest obcokrajowcem dokładnie tak samo jak obywatela Polski. Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca nie wiąże się np. z większymi opłatami za zobowiązanie, ponieważ ktoś nie posiada polskiego paszportu. Oczywiście pojawiają się dodatkowe wymagania, jednak są one w pełni zrozumiałe.

Kredyt pod hipotekę dla obcokrajowca – wymagania banków

Zazwyczaj banki wymagają spełnienia bardzo podobnych warunków do wzięcia kredytu.
Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, żeby dostać kredyt hipoteczny w Polsce?

  • Musi przedstawić zaświadczenie o dochodach i dokumenty potwierdzające jego zdolność kredytową – np. informacje z zagranicznego odpowiednika polskiego Biura Informacji Kredytowej,
  • musi udowodnić swój związek z Polską – może to być akt ślubu z Polką/Polakiem, karta stałego pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pracę w Polsce,
  • musi posiadać paszport,
  • musi zarabiać w polskiej walucie.

Wymienione powyżej warunki to najczęstsze wymagania banków. Należy jednak pamiętać, że każdy bank może wymagać dodatkowych dokumentów. Przykładowo Alior Bank wymaga od cudzoziemców jeszcze pełnej historii ROR z innego banku za ostatnie 3 miesiące lub pasków płacowych, przetłumaczonych na polski przez tłumacza przysięgłego. Zdarza się, że pewne instytucje wymagają dwukrotnie wyższego wkładu własnego od cudzoziemców niż od Polaków.

Ma to służyć lepszemu zabezpieczeniu hipoteki. Każdy bank po wysłaniu zapytania kredytowego przez potencjalnego klienta spoza Polski informuje, jakich dokładnie dokumentów wymaga – powyższa lista to wymagania orientacyjne.

Kredyt na mieszkanie dla cudzoziemca – wyjątki w wymaganiach banków

Czasami obcokrajowcom potrzebne jest specjalne zezwolenie wydawane przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych. Dzieje się tak, kiedy cudzoziemiec chce kupić działkę lub dom. Zwykłe mieszkanie nie wymaga takich dokumentów.

Tego zezwolenia nie muszą mieć osoby:

   • mieszkające w Polsce dłużej niż 5 lat (liczone od momentu udzielenia prawa do stałego pobytu lub uzyskania zgody na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE),
   • będące w związku małżeńskim z Polakiem (i mieszkające w Polsce, ale co najmniej dwa lata od momentu udzielenia pozwolenia na pobyt stały lub uzyskania zgody na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE).

Małżeństwo z Polką lub Polakiem zdecydowanie ułatwia obcokrajowcom wzięcie kredytu hipotecznego w Polsce. Jednak niektóre banki w ogóle nie udzielają kredytu hipotecznego dla obcokrajowców lub robią to tylko w konkretnych przypadkach. Instytucje takie jak Eurobank nie udzielą kredytu na mieszkanie osobie, która nie jest obywatelem UE.

Jeśli potencjalny kredytobiorca jest spoza Unii Europejskiej bank może wymagać zgody na kupno działki lub nieruchomości polskiego urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Kredyt na mieszkanie a pożyczka dla obcokrajowca

Z jakich produktów finansowych może korzystać obcokrajowiec w Polsce? Wiadomo już, że kredyt hipoteczny nie jest problemem. Inaczej przedstawia się sytuacja z pożyczkami udzielanymi przez firmy pozabankowe. Do ich otrzymania wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa.

Często trzeba też posiadać aktywne konto założone w polskim banku. O ile to nie jest problemem (coraz więcej obcokrajowców korzysta z usług polskich banków – krajowe banki prowadzą już 600 tys. rachunków cudzoziemców), o tyle warunek polskiego obywatelstwa jest największą przeszkodą w otrzymaniu pożyczki przez obcokrajowca. Jeśli ten jednak otrzyma polskie obywatelstwo – nie powinno być z tym problemu.

W Polsce mieszka coraz więcej obcokrajowców. Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, rośnie liczba wydawanych pozwoleń na pobyt stały. W 2017 r. zezwolenie otrzymało 8,9 tys. osób, a w pierwszym kwartale 2018 roku 2,2 tys. osób. Wnioski o pobyt (stały lub czasowy) złożyło ponad 50 tys. osób. Najwięcej wniosków pochodzi od obywateli Ukrainy, ale o zezwolenie często ubiegają się też obywatele Gruzji, Białorusi, Indii i Wietnamu.

Jak wziąć kredyt hipoteczny? Kupno mieszkania w kliku krokach

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca poza dodatkowymi wymaganiami (opisanymi wcześniej) ma taką samą procedurę jak kredyt brany przez obywatela Polski. Przede wszystkim kandydat na kredytobiorcę musi wykazać, że posiada stały dochód.

Jakie źródła dochodów do kredytu hipotecznego uznają banki?

   • umowa o pracę,
   • umowa zlecenie (tylko w niektórych bankach),
   • umowa o dzieło (tylko w niektórych bankach),
   • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (tylko w niektórych bankach).

Kredyt na mieszkanie – jak działać?

   • Sprawdzić zdolność kredytową (najlepiej u doradcy finansowego, nie w internecie),
   • znaleźć odpowiednie mieszkanie/dom,
   • uzbierać wkład własny (to działanie, które zwykle trzeba podjąć dużo wcześniej, bo wkład własny to kilkadziesiąt tys. zł.),
   • znaleźć odpowiednią ofertę kredytową (z uwzględnieniem RRSO, długości spłaty, wysokości rat itp.),
   • po wyborze banku i oferty oraz upewnieniu się, że dany bank chce przyznać kredyt (oczekiwaniu na decyzję kredytową) – dostarczyć wszystkie wymagane przez bank dokumenty,
   • poczekać na sfinalizowanie kredytu,
   • po otrzymaniu pieniędzy – kupić mieszkanie.

Sytuacja komplikuje się w momencie, kiedy ktoś jest już właścicielem mieszkania z kredytem. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Mieszkanie z obciążoną hipoteką można sprzedać. Jeśli kredyt wzięty jest na małżeństwo, które się rozwodzi, to też nic straconego. Kredyt a rozwód to sprawa, którą da się rozwiązać. Jest to jednak związane z wieloma formalnościami. Podobnie zresztą jak kredyt hipoteczny dla obcokrajowca.