Czym jest kredyt hipoteczny?

Wraz ze wzrostem wynagrodzeń brutto, zwiększa się popyt na zakup nieruchomości. Również niskie stopy procentowe kuszą inwestorów do nabywania mieszkań pod wynajem. Popularnym środkiem do finansowania mieszkań jest kredyt hipoteczny. Warto zaznaczyć, że statystyczny Kowalski potrzebuje 142 dni, aby zarobić na 12 rat.

Kredyt hipoteczny jest produktem bankowym. Cecha charakterystyczna to zabezpieczenie w postaci hipoteki. W momencie gdy kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie bank, ma prawo przejąć nieruchomość.

Między stronami (bankiem) i kredytobiorcą (osoba fizyczna lub prawna) musi zostać podpisana umowa. Na mocy dokumentu bank zobowiązuje się do przekazania środków finansowych – w ustalonej walucie, na określony cel. Natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w ratach – wraz z uwzględnieniem prowizji i odsetek.

Podział kredytu hipotecznego ze względu na cel kredytowania

Kredyt hipoteczny musi mieć jasno sprecyzowany cel. Nie zawsze przeznaczeniem tego produktu finansowego jest zakup mieszkania. Otrzymane pieniądze można spożytkować na remont, zakup działk itdi.

Rodzaje kredytu hipotecznego ze względu na cel kredytowania

 1. klasyczny kredyt hipoteczny – celem kredytu jest zakup mieszkania. Pieniądze są przelewane na konto sprzedającego;
 2. kredyt budowlano hipoteczny – pieniądze są wypłacane w częściach. Kredyt udzielany jest w sytuacji gdy nieruchomość jest w trakcie budowy (np. przez dewelopera);
 3. kredyt konsolidacyjny – produkt łączy inne zaciągnięte kredyty w całość. Kredytobiorca wszystkie zobowiązania bankowe płaci w jednej racie;
 4. Kredyt refinansowy – z tej opcji kredytobiorca może skorzystać w sytuacji gdy chce przenieść kredyt hipoteczny do innego banku.

Istnieje również podział na kredyty

 1. w złotówkach;
 2. w walutach obcych.

Koszty kredytu hipotecznego – jakie elementy składają się na cenę

Na koszt kredytu hipotecznego wpływa wiele czynników. Cena zależy od:

 1. oprocentowania – jego wysokość zależy od polityki banku i od stóp procentowych WIBOR (dla kredytów w PLN), LIBOR ( dla kredytów w CHF). Oprocentowanie może być stałe lub zmienne;
 2. opłaty przygotowawczej i prowizji – zazwyczaj pobierane są na początku trwania umowy. Na ich wysokość wpływa wysokość udzielonego kredytu. Również istotną rolę mogą odegrać;
 3. składki ubezpieczeniowej – kredytowi hipotecznemu zwykle towarzyszy ubezpieczenie. Zwłaszcza przed ustanowieniem hipoteki. Składka wlicza się w ratę kredytu;
 4. wkładu własnego – wraz ze wzrostem wkładu własnego zmniejsza się suma kredytu, a co za tym idzie zmniejsza się wysokość raty.

Sprawdź ofertę banku

W jakiej walucie zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Do 22 lipca 2017 roku nie było przepisów, które regulowałaby w jakiej walucie można zaciągnąć kredyt hipoteczny. Nagły wzrost franka w stosunku do złotego sprawił, że kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w szwajcarskiej walucie spłacali znacznie więcej, niż de facto pożyczyli. Zła sytuacja frankowiczów wymusiła na ustawodawcy odgórne ustalenie waluty kredytów hipotecznych.

Ustawa o kredycie hipotecznym mówi, że kredytobiorca może zaciągnąć zobowiązanie w walucie, w której otrzymuje wynagrodzenie lub posiada większość oszczędności. Zapis w zasadzie wymusza wzięcie kredytu hipotecznego w złotówkach.

Osoby, które posiadają zobowiązanie finansowe w zagranicznej walucie, w celu zmniejszenia raty powinny spłacać zobowiązanie w walucie, której zaciągnęły zobowiązanie. Wysoki spread (różnica między kupnem, a sprzedażą waluty) powoduje zwiększenie raty. Z tego powodu świadomy kredytobiorca dokonuje wymiany na własną rękę.

Sprawdź ofertę banku

Jak dostać kredyt na mieszkanie? Podstawowy warunek – wkład własny

Zgodnie z „rekomendacją S” Komisji Nadzoru Finansowego, kwota kredytu hipotecznego nie może być wyższa, niż 85 proc. wartości nieruchomości. Pozostała część musi być sfinansowana z pieniędzy kredytobiorcy, czyli tzw. wkładu własnego.

Otrzymanie kredytu bez wyłożenia prywatnych środków finansowych, jest możliwe w sytuacji dokonania zabezpieczenia na innej nieruchomości lub skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych.
Drugim warunkiem, jest wysokość pobieranego wynagrodzenia. Bank bierze pod uwagę wszystkie, miesięczne wydatki kredytobiorcy. W tym przypadku istotna jest ilość domowników. Paradoksalnie w niektórych sytuacjach single, mają większą szansę na otrzymanie kredytu, niż małżeństwa z dziećmi. Bardzo ważne są także inne zobowiązania finansowe. Podczas oceny zdolności kredytowej bank zwróci uwagę nawet na karty kredytowe.

Sprawdź ofertę banku

Profil idealnego kandydata do zaciągnięcia kredytu hipotecznego:

 • konsument posiadający oszczędności – potencjalny wkład własny;
 • osoba dobrze zarabiająca. Zatrudniona na mocy umowy o pracę, na czas nieokreślony;
 • kredytobiorca powinien być w stanie małżeńskim, najlepiej bez dzieci;
 • osoba nie spłacająca innych zobowiązań finansowych.
 • Plusy i minusy kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest popularną formą finansowania nieruchomości. Według danych BIK, w Polsce spłaca się 2 177 238 kredytów mieszkaniowych.

Plusy tego produktu bankowego

 • wysoką kwotę kredytu;
 • stosunkowo niską ratę;
 • długi okres kredytowania.

Jednak mimo popularności produkt ten nie jest pozbawiony wad.

Minusy kredytu hipotecznego:

 • skomplikowana i czasochłonna procedura wnioskowania;
 • ustanowienie hipoteki.

Sprawdź ofertę banku

Czy kredyt gotówkowy może być alternatywą dla kredytu hipotecznego

Alternatywą dla kredytu hipotecznego może być kredyt gotówkowy. W tym przypadku nie trzeba podawać celu na jaki zaciąga się zobowiązanie. Dlatego część środków finansowych można wykorzystać w inny sposób np. na remont mieszkania. Również procedura wnioskowania jest znacznie łatwiejsza. Co więcej bank nie wymaga zabezpieczeń w postaci hipoteki.

Należy mieć na uwadze, że rata kredytu gotówkowego jest znacznie wyższa, niż w przypadku kredytu hipotecznego. Również okres kredytowania jest krótki. W większości przypadków czas na spłatę nie przekracza 10 lat.