Wniosek kredytowy i jego elementy – co powinien zawierać?

To, co będzie zawierał wniosek kredytowy zależy od danego banku. Można jednak wymienić elementy, które prawie zawsze znajdą się w każdym wniosku. Na pewno we wniosku trzeba podać:

  • wysokość dochodów,
  • formę zatrudnienia,
  • adres zamieszkania, czy
  • numer PESEL

Ważne – stałym elementem jest też informacja o stanie cywilnym i sytuacji rodzinnej.

Sytuacja materialna – kluczową informacją wniosku kredytowego

To, ile osób jest na twoim utrzymaniu to bardzo istotna dla banku informacja. Podać należy również dane o obecnych zobowiązaniach – wszelkich kredytach gotówkowych, chwilówkach, zakupach na raty czy kartach kredytowych. Niekiedy żądana będzie informacja o posiadanym majątku: samochodzie i mieszkaniu. Dodatkowego opisu stanu materialnego, będzie wymagał wniosek o konsolidację kredytu, w postaci aktualnego harmonogramu rat i dowodów na spłatę rat.

Na końcu wzoru wniosku o kredyt powinny znajdować się wszelkie oświadczenia i zgody, takie jak informacja o administratorze danych osobowych, zgoda na przesłanie w naszej sprawie zapytania do BIK-u, zgody marketingowe czy jeszcze inne, zależne od kreatywności działu prawnego danej instytucji. Lepiej jest bardzo uważnie je przeczytać.

Podobnie wygląda wniosek o kredyt online – jedyną różnicą jest to, że nie mamy do czynienia z papierem, a wniosek podpisze za nas upoważniony pracownik banku.

Wnioski kredytowe są regulowane prawnie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 t.j.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2018.2286 t.j.).

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku kredytowego?

Po pierwsze konieczny będzie dowód osobisty. Za jego pomocą pracownik banku będzie w stanie zweryfikować, czy faktycznie jesteś tą osobą, za którą się podajesz. Chyba każdy posiada dowód osobisty – to w Polsce ustawowy obowiązek.

Po drugie prawdopodobnie konieczne będzie załączenie do wniosku kredytowego zaświadczenie o zarobkach. Jest ono potrzebne by udowodnić, że faktycznie jesteśmy zatrudnieni, jaką formę ma te zatrudnienie i jakie dochody osiągamy. Dzięki temu bank będzie w stanie ocenić naszą zdolność kredytową. O takie zaświadczenie trzeba postarać się u pracodawcy. Wystawia je zazwyczaj szef lub dział kadr. Musi ono zawierać elementy takie jak: forma zatrudnienia (umowa o pracę na czas określony czy nieokreślony, umowa zlecenie, czy inna), stanowisko pracy i informacja o wysokości dochodów, czyli średnia kwota dochodów brutto za ostatnie 3 miesiące.

Przy skromnym kredycie te dwa dokumenty powinny być wystarczające. Jeśli staramy się o większy kredyt, np. kredyt hipoteczny, to ilość potrzebnych dokumentów wzrasta wykładniczo. Może okazać się, że będą konieczne dokumenty takie jak: wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie z ZUS, PIT za poprzedni rok, umowa przedwstępna z deweloperem czy sprzedawcą mieszkania, odpis z aktu małżeństwa, akt notarialny.

Uważaj! Pułapki we wniosku kredytowym

Banki nie są instytucjami dobroczynnymi – chcą na kredytach jak najwięcej zarobić. Dlatego należy uważać na wszelkie dodatkowe opłaty, zgody marketingowe i inne pułapki przy wniosku o kredyt. Na co zwrócić uwagę?

Najpierw uważnie przeczytaj wniosek. Nie ma przymusu podpisywania wniosku tu i teraz. Możesz go zabrać do domu i spokojnie przeczytać to, co podpisujesz. Wniosek to jednak jeszcze nie umowa kredytowa – dopiero przy podpisywaniu jej dowiesz się naprawdę wszystkiego o swoim kredycie.

Istnieje co najmniej kilka ‘sztuczek’, dzięki którym banki starają się zwiększyć zyski z kredytów bez podnoszenia oprocentowania. Może okazać się, że do kredytu gotówkowego będziesz musiał wykupić ubezpieczenie, założyć konto w danym banku, albo wziąć kartę kredytową Teoretycznie taka praktyka jest zakazana przez ustawę o kredycie konsumenckim i faktycznie – w każdym banku dostaniesz kredyt bez tych dodatkowych produktów. Problem w tym, że koszt kredytu może wtedy wzrosnąć do takiej sumy, że będzie nieopłacalny.