Niższa prowizja lub oprocentowanie – tak zwykle bank chce zachęcić potencjalnego klienta, aby zdecydował się ubezpieczyć kredyt gotówkowy. Czy rzeczywiście warto ponosić dodatkowy koszt i na ile tak naprawdę ubezpieczenie zapewni nam ochronę na wypadek zdarzeń losowych?

Rodzaje ubezpieczeń

W ofertach banków znajdziemy kilka rodzajów ubezpieczeń związanych z najczęściej występującymi zdarzeniami losowymi, które powodują, że spłata kredytu gotówkowego jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Są to ubezpieczenia zdrowia, od utraty pracy oraz na życie. Polisy zwykle obejmują takie przypadki, jak: śmierć kredytobiorcy, poważną chorobę, trwałe kalectwo, czasowa lub trwała niezdolność do pracy, a także bezrobocie. Jednak w każdej polisie wymienione są ściśle określone sytuacje tzw. wyłączenia, które nie uprawniają konsumenta do wypłaty przysługujących mu środków. Na przykład, zwolnienie się z pracy za porozumieniem stron i przejście na bezrobocie nie skutkuje wypłatą świadczenia. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego pozwala uchronić naszych bliskich przed koniecznością regulowania naszego zobowiązania w przypadku naszej śmierci lub niewypłacalności wynikającej z nieszczęśliwego wypadku czy poważnego zachorowania. Odpowiedzialność za spłatę kredytu spada na towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto jednak zdać sobie sprawę, że tak naprawdę wykupiona przez nas polisa stanowi dla banku zabezpieczenie na wypadek gdybyśmy nie mogli oddać pożyczonych pieniędzy.

Ubezpieczać czy nie?

Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim musimy zastanowić się, czy stać nas na dodatkowy wydatek – ubezpieczenie będzie wliczane do comiesięcznej raty, podnosząc jej wysokość lub będzie trzeba je opłacić w całości na początku trwania umowy kredytowej. Zasada jest prosta, kwota składki rośnie wraz z wysokością kredytu gotówkowego. Im niższe zobowiązanie, tym opłaty będą mniej bolesne dla portfela i odwrotnie – przy wysokiej kwocie kredytu, polisa będzie kosztowną inwestycją. Niekiedy jest to nawet kilkadziesiąt procent wartości zobowiązania. Jeśli zatem ubezpieczenie jest dobrowolne, nie musimy z niego korzystać. Jednak zdarza się, że polisa jest nieodłączną częścią oferty. Wówczas nie możemy zrezygnować z usługi, ale zawsze możemy poszukać oferty kredytu gotówkowego w innym banku. Może być też tak, że bank daje wybór – albo wykupujemy ubezpieczenie, albo decydujemy się znaleźć osoby, które zgodzą się być naszymi poręczycielami.W przeciwnym razie bank nie udzieli nam kredytu.