Czym jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny jest produktem finansowym, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków, ponieważ pozwala w całości sfinansować zakup nieruchomości tj. dom jednorodzinny czy mieszkanie w dużym mieście. Warto wiedzieć, że oferty kredytów hipotecznych mają coraz lepsze warunki, ponadto większość banków proponuje jeszcze uzyskanie produktów dodatkowych, do których można zaliczyć m.in. ubezpieczenie kredytowe. Czym jest tak polisa?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego może pomóc kredytobiorcy w uregulowaniu kolejnych rat kredytowych w razie niespodziewanego zdarzenia losowego określonego w umowie kredytowej lub powstania szkody na zakupionej nieruchomości. Mówiąc nieco prościej, taka polisa może okazać się ratunkiem w sytuacji, gdy stracimy możliwość dalszej spłaty kredytu mieszkaniowego – wtedy umowa ubezpieczeniowa obliguje ubezpieczyciela do dalszego opłacania zobowiązania finansowego, które zaciągnął ubezpieczony.

Banki nie stosują już zabezpieczeń kredytowych w postaci weksli, zastawów ruchomości czy poręczeń kredytu. Najczęstszą formą „zabezpieczenia” jest właśnie ubezpieczenie kredytowe. W tym miejscu należy też podkreślić, że w przypadku większości rodzajów ubezpieczeń obowiązuje cesja na rzecz banku – oznacza to, że kredytodawca będzie uprawniony do otrzymania świadczenia w ramach polisy.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Kredytobiorcy zwykle kojarzą ubezpieczenie kredytu hipotecznego z ochroną przed konsekwencjami w związku z przerwaniem regularnej spłaty raty np. z powodu utraty pracy i braku podstawowego źródła dochodu. Trzeba jednak wiedzieć, że banki proponują więcej opcji ubezpieczeniowych dla klientów ubiegających się o kredyt. W poniższej tabelce przedstawiliśmy wszystkie rodzaje takich polis i wskazaliśmy ich najważniejsze cechy, zapoznaj się!

Rodzaj ubezpieczenia Cechy
ubezpieczenie na życie, od utraty pracy oraz nieszczęśliwych wypadków banki wymagają ubezpieczenia od osób, które nie są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony.
ubezpieczenie niskiego wkładu własnego rodzaj polisy jest wymagany od wnioskujących, którzy posiadają mniej niż 20 proc. wkładu własnego. W przypadku tej polisy firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność za 20 proc. długu klienta. Wysokość składek wynosi od 1,5 do 3 proc. od niewniesionego wkładu i są naliczane za 3 lata z góry.
ubezpieczenie od ognia, wody i zdarzeń losowych banki wymagają tego ubezpieczenia przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego. Zakres ochrony przy tej polisie jest szeroki i w swoim podstawowym zakresie może obejmować nawet ponad 30 różnych ryzyk.

Niezwykle ważną polisą w kontekście kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie pomostowe, które stanowi zabezpieczenie kredytu na czas wpisania hipoteki do księgi wieczystej. W świetle obowiązujących przepisów nie jest to obowiązkowe jednak brak wykupu takiej polisy może wiązać się z odmową udzielenia kredytu. Dlaczego?

Powodem jest początkowy harmonogram spłaty kredytu, który wiąże się dla każdego banku z największym ryzykiem. Ubezpieczenie pomostowe stanowi ochronę dla instytucji finansowej na wypadek, gdyby kredytobiorca nie będzie spłacał rat w tzw. okresie pomostowym. Po uregulowaniu formalności związanych z księgą wieczystą kredytodawca zwróci koszty za tę polisę.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Kredyt hipoteczny to bardzo poważne zobowiązanie finansowe. Jego wysokość może osiągnąć kwotę nawet do 80 proc. wartości nieruchomości. Ustawa o kredycie hipotecznym nie reguluje kwestii ubezpieczenia tego produktu finansowego, dlatego wykupowanie polis ubezpieczeniowych w naszym kraju nie jest obowiązkowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość banków wymaga, aby do kredytu dokupić odpowiednie ubezpieczenie, przynajmniej na czas wpisania do hipoteki. Po wpisaniu hipoteki, można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu.

Ważne – w przypadku kredytów we frankach uzyskanie ubezpieczenia przed ryzykiem walutowym jest w zasadzie niemożliwe. Zabezpieczenie przed zmianą kursu zwykle wiąże się z przewalutowaniem całego zobowiązania.

Ile trwa założenie księgi wieczystej?

Założenie księgi wieczystej przede wszystkim zależy od tempa prac organu nadzorującego, czyli sądu. Zwykle ta procedura trwa od kilku, do kilkunastu miesięcy. W tym miejscu należy podkreślić, że w tym czasie wysokość raty jest wyższa, dotyczy to również kredytobiorców, którzy zdecydowali się na spłatę stałej raty kredytu.

Koszty za ubezpieczenie pomostowe zazwyczaj jest pobierana co miesiąc. W niektórych przypadkach składkę wpłaca się za cały rok. Jeżeli wpis do księgi wieczystej nastąpi wcześniej, wtedy nie powinniśmy martwić się o odzyskanie pieniędzy za polisę, ponieważ bank niezwłocznie zwrócić całą nadpłatę.

Rezygnacja z ubezpieczenia – czy jest to możliwe?

Każdy, kto podpisze umowę o kredyt hipoteczny z bankiem będzie mógł w każdej chwili złożyć rezygnację z ubezpieczenia kredytu. Najlepiej przygotować ją na piśmie i przedstawić w najbliższym oddziale banku. Wzory takiego dokumentu można znaleźć w internecie na stronach, które zajmują się tematyką ubezpieczeniową.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że rezygnacja z ubezpieczenia może w negatywny sposób wpłynąć na koszty naszego zobowiązania – bank w tym przypadku może zwiększyć marżę czy oprocentowanie kredytu. Z tego względu przed podjęciem decyzji najpierw warto w szczegółowy sposób zapoznać się z podpisaną umową, regulaminem oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).