Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest nieobowiązkowe

Zainteresowanie kredytami hipotecznymi rośnie. Na taki stan rzeczy wpływ mają rosnące wynagrodzenia brutto i niskie stopy procentowe. Również wielu konsumentów rezygnuje z lokat inwestycyjnych, na rzecz zakupu nieruchomości pod wynajem. Według BIK średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła w pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku 220,8 tys. zł i była wyższa o 6,6 proc względem analogicznego okresu w 2016 roku1.

Kredyt hipoteczny jest bardzo poważnym zobowiązaniem finansowym. Zazwyczaj wysokość kredytu jest określona do 80% wartości nieruchomości. Ustawa o kredycie hipotecznym nie reguluje kwestii ubezpieczenia tego produktu finansowego. W związku z czym, wykupowanie polis ubezpieczeniowych jest w Polsce nieobowiązkowe. Jednak należy zaznaczyć, że większość banków wymaga, aby do kredytu dokupić odpowiednie ubezpieczenie, przynajmniej na czas wpisania do hipoteki. Po wpisaniu hipoteki, można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu.

W przypadku kredytów we frankach ubezpieczenie przed ryzykiem walutowym jest w zasadzie niemożliwe. Zabezpieczenie przed zmianą kursu zwykle wiąże się z przewalutowaniem całego zobowiązania. Na szczęście kurs CHF spada, a prezydencka ustawa o wsparciu kredytobiorców daje frankowiczom szansę na łatwiejszą spłatę kredytu.

Na czym polega ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie kredytu, na czas wpisania hipoteki do księgi wieczystej. W świetle obowiązujących przepisów nie jest to obowiązkowe, jednak brak wykupu takiej polisy może wiązać się z odmową udzielenia kredytu. Dlatego, że początkowy okres spłaty wiąże się dla banku z największym ryzykiem. Ubezpieczenie pomostowe stanowi ochronę dla instytucji finansowej, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty w tzw. okresie pomostowym.

Ile trwa założenie księgi wieczystej?

To zależy od tempa prac organu nadzorującego ten proces – sądu. Zazwyczaj procedura trwa od kilku, do kilkunastu miesięcy. Również należy zaznaczyć, że w tym czasie wysokość raty jest wyższa. Tyczy się to także kredytobiorców, którzy zdecydowali się na stałą ratę kredytu. Opłata z polisę pomostową zazwyczaj jest pobierana co miesiąc. W niektórych przypadkach składkę wpłaca się za cały rok. Jeśli wpis do księgi wieczystej nastąpi wcześniej, bank zwraca nadpłatę.

Ubezpieczenie na życie – skuteczna ochrona

W wielu przypadkach banki do kredytu hipotecznego „dorzucają” polisę ubezpieczenia na życie. Ochrona obejmuje wypłatę odszkodowania na wypadek śmierci kredytobiorcy. Wykupienie ubezpieczenia w banku może wiązać się z pewnymi bonifikatami – np. z obniżeniem marży lub anulowaniem prowizji na okres np. pięciu lat. Warto zaznaczyć, że klient nie musi decydować się na polisę proponowaną przez bank, tylko znaleźć ubezpieczenie na własną rękę.
Najlepszym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego są „czyste” polisy ochronne. Skomplikowane ubezpieczenie połączone z inwestowaniem może nie zdać egzaminu, bowiem wysokość świadczenia w takim przypadku, może nie pokryć kredytu.

Kluczem do wyboru optymalnej polisy jest odpowiednio dobrana suma ubezpieczenia. Wypłacone odszkodowanie powinno pozwolić spłacić zobowiązanie w całości i zapewnić środki na utrzymanie rodziny zmarłego np. na okres 3 lat.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Kredyt hipoteczny może zaciągnąć osoba, która jest zatrudniona na mocy umowy o pracę, na czas nieokreślony. Jednak nawet taka forma zatrudnienia nie daje 100% gwarancji na utrzymanie posady. Dlatego wartą uwagi opcją jest polisa gwarantująca spłatę rat, w sytuacji gdy kredytobiorca straci prawo do wynagrodzenia. Co więcej w ramach ubezpieczenia można otrzymać prawo do odroczenia spłaty. Ubezpieczenie od utraty pracy również warto wykupić w przypadku kredytu gotówkowego.

Ważne – ubezpieczyciel pokryje raty kredytu tylko na czas określony w umowie, a nie do momentu znalezienia pracy.

Ubezpieczenie nieruchomości – kluczowa karencja

Ciekawym rozwiązaniem może okazać się dodatkowe ubezpieczenie nieruchomości. Zazwyczaj ochroną są objęte mury (elementy konstrukcji) i elementy stałe wyposażenia domu lub mieszkania (np. okna, armatura sanitarna). Tego typu ubezpieczenie w wersji podstawowej nie chroni tzw. mienia ruchomego (meble, sprzęt RTV i AGD)
W ubezpieczeniu nieruchomości należy zwrócić uwagę na karencję. Termin odnosi się do okresu, kiedy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania. Zazwyczaj tymczasowe wyłączenie odpowiedzialności wynosi od kilku miesięcy do roku.

Inne rodzaje ubezpieczeń kredytu hipotecznego

Na rynku istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie z nich stanowią rzeczywistą ochronę.

  • ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • ubezpieczenie NNW,
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • ubezpieczenie na wypadek utraty wartości nieruchomości,
  • ubezpieczenie inwestycyjne.

Na jakie elementy zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia?

Kluczową sprawą jest znajomość OWU – czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Lektura dokumentu nie jest przyjemna, jednak jej znajomość pozwoli na uniknięcie rozczarowań, kiedy ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania.

Suma ubezpieczenia, zakres i wyłączenie odpowiedzialności – to najważniejsze elementy polisy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenie odpowiedzialności. Zdarzają się sytuacje, kiedy ubezpieczony umiera, a towarzystwo ubezpieczeniowe zasłaniając się wyłączeniem nie wypłaca świadczenia.

Ważne – jeśli kredytobiorca był chory przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej i wyniku tej choroby zmarł, to nie otrzyma odszkodowania.

Ubezpieczenie pożyczki

Istnieje możliwość ubezpieczenia kredytu gotówkowego i pożyczki pozabankowej. W takich sytuacjach warto wykupić polisę gdy wysokość zobowiązania jest stosunkowo wysoka. Ubezpieczenie można nabyć bezpośrednio u pożyczkodawcy lub znaleźć na własną rękę. W przypadku opisywanych produktów finansowych, warto wykupić ubezpieczenie na życie i od utraty pracy.


  1. Biuro Informacji Kredytowej, 2017