Harmonogram spłaty kredytu – jak obliczyć ratę kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu gotówkowego ustalamy za pomocą kalkulatora kredytowego. W ten sposób weryfikujemy wysokość comiesięcznych płatności, na które musimy się przygotować, podpisując umowę kredytową. Wiedza na temat wielkości rat pozwala mądrze zaplanować budżet. Nikt nie chce spotkać się z komornikiem! Unikniemy go, jeśli mądrze dobierzemy rodzaj kredytu i rozsądnie zdecydujemy o ofercie. W tym najlepiej pomaga comiesięczny ranking kredytów gotówkowych.

Harmonogram spłaty kredytu ma formę prostej tabeli. W jasny i przejrzysty sposób wskazuje konkretne kwoty raty kredytu, które będziemy musieli zapłacić w każdym miesiącu kredytowania. Taka dokładna rozpiska jest bardzo pomocna. Zwłaszcza, kiedy nie chcemy pogorszyć naszej historii kredytowej i nie zamierzamy narażać się na odsetki ustawowe za opóźnienie.

Co znajdziemy w harmonogramie spłaty kredytu?

Harmonogram spłat kredytu zawiera podstawowe informacje na temat sposobu regulowania płatności. Jeśli chcemy wygenerować szczegółowy plan spłaty kredytu, w kalkulatorze kredytowym wpisujemy następujące dane:

 • kwota kredytu,
 • wysokość prowizji,
 • oprocentowanie kredytu,
 • okres kredytowania,
 • rodzaj rat kredytu.

Po uzupełnieniu informacji, otrzymujemy dokładny harmonogram spłaty kredytu, z podziałem na część kapitałową i odsetkową raty oraz z aktualnym saldem zadłużenia po każdej spłaconej racie.

Harmonogram spłaty kredytu a rodzaje rat kredytu

Harmonogram spłaty kredytu może wskazywać jedną wysokość raty lub różne kwoty rat – w zależności od tego, jakie rodzaje rat kredytu gotówkowego wybraliśmy.
Najczęściej stosowane raty kredytu:

 • raty równe,
 • raty malejące.

Raty równe (annuitetowe, stałe) to najbardziej popularny sposób spłacania rat kredytowych. Polegają na utrzymaniu takiej samej wielkości raty przez cały okres kredytowania. Cechą tych rat są zmieniające się proporcje części kapitałowej i odsetkowej. Co istotne, początkowo na ratę składają się głównie odsetki, do których dolicza się odpowiednią wysokość spłacanego kapitału.

Raty malejące również składają się z części kapitałowej i odsetkowej, jednak w tym przypadku wysokość części kapitałowej jest stała. Obliczamy ją dzieląc początkową kwotę kredytu przez liczbę rat. Częścią zmienną są odsetki od niespłaconego jeszcze kapitału – im mniejszy kapitał, tym mniejsze odsetki w każdej kolejnej racie. Zaletą rat malejących jest spłacanie dużej części kapitału już na początku okresu kredytowania.

Wybrać raty równe czy malejące? Przy ratach malejących szybciej spłacamy saldo zadłużenia, ale z drugiej strony – raty równe dają niższą kwotę płatności w początkowym okresie kredytowania. Dzięki temu wymagana zdolność kredytowa jest dużo niższa. Dlatego decyzja o rodzaju rat powinna być podjęta indywidualnie!

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Kalkulator kredytów służy nie tylko do ustalania planu spłaty kredytu gotówkowego. Możemy się nim posłużyć również przy obliczaniu raty kredytu hipotecznego. W ten sposób porównamy kredyty hipoteczne, analizując ile będzie nas wynosić rata kredytu w poszczególnych bankach. Decyzja nie powinna być pochopna!

Szczególnie w przypadku kredytu na mieszkanie, który na dłużej wiążą nas z instytucją finansową. Z tego względu warto poszukać najtańszego kredytu hipotecznego, z jak najniższym oprocentowaniem i prowizją.

Kiedy harmonogram spłaty kredytu może ulec zmianie?

Harmonogram spłaty kredytu nie jest nieodwołalny. Może się zmienić na nasz wniosek lub niezależnie od nas. Poznajmy sytuacje, w których może do tego dojść.
Przyczyny zmian w harmonogramie spłaty kredytu:

 • zmiana oprocentowania kredytu – oprocentowanie kredytu jest jednym z głównych elementów determinujących całkowity koszt kredytu. Na oprocentowanie składają się marża banku (wartość stała) i WIBOR (wartość zmienna). Zaciągając kredyt musimy podjąć decyzję, czy wybieramy kredyt z oprocentowaniem stałym, czy zmiennym, godząc się na ryzyko odniesienia oprocentowania,
 • zmiana systemu spłaty rat – np. zmiana z rat równych na malejące, licząc się z opłatą za zmianę podstawowych parametrów naszego kredytu,
 • zmiana okresu spłaty rat – np. przez nadpłatę kredytu czy wcześniejszą spłatę kredytu, z którą powinien wiązać się zwrot części odsetek za niewykorzystany okres kredytu,
 • wakacje kredytowe – czyli czasowe zawieszenie spłaty rat. W okresie wakacji kredytowych nie spłacamy ani części kapitałowej, ani części odsetkowej rat,
 • karencja w spłacie kredytu – odroczenie części kapitałowej raty kredytu. Część odsetkowa wymaga normalnej spłaty!

Regulamin umowy kredytowej może przewidywać dodatkową opłatę za wydanie nowego harmonogramu spłaty.

Jak otrzymać plan spłaty kredytu?

Plany spłaty kredytu obliczamy na stronie internetowej banku, zanim jeszcze weźmiemy kredyt, a po podpisaniu umowy kredytowej, otrzymujemy go od instytucji finansowej. Harmonogram spłaty kredytu jest integralną częścią umowy i przyjmuje formę papierową lub elektroniczną. Nie wyrzucajmy harmonogramu spłaty kredytu! Warto go zachować, aby móc w dowolnym momencie zweryfikować, czy wpłacamy odpowiednią kwotę i jaka część kapitału pozostała nam do spłaty. Zwłaszcza, kiedy decydujemy się na raty malejące i nie możemy ustawić polecenia zapłaty na koncie bankowym. W przypadku rat stałych, nie musimy pamiętać o comiesięcznych płatnościach, zlecając automatyczne obciążanie naszego rachunku przez wierzyciela.

Decydując się na nadpłatę kredytu hipotecznego, wakacje kredytowe czy zmianę systemu spłaty rat, otrzymujemy od banku nowy harmonogram spłaty kredytu. Bank wyliczy wcześniej nową wysokość rat i przekalkuluje koszty związane ze zmianami w spłacie, informując o pozostałym saldzie zadłużenia i czekających nas płatnościach.