Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Kredyt gotówkowy bierzemy z zamiarem jego spłaty. Jednak życie płata figle, a nieprzewidziane zdarzenia mogą nadwyrężyć naszą sytuację finansową. Banki wyciągają pomocną dłoń, oferując karencję w spłacie kredytu. Karencja dotyczy głównie kredytu hipotecznego, ale nie tylko. Może też odnosić się do innych rodzajów kredytów, w kredytu gotówkowego czy kredytu na samochód. Na czym polega?

Kluczowe w definicji karencji w spłacie kredytu jest wyjaśnienie budowy raty kredytu. Rata kredytu składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Kiedy decydujemy się na karencję, w okresie ustalonym z bankiem odraczamy jedynie część kapitałową raty kredytu. Nadal regulujemy odsetki, a także składki ubezpieczenia kredytu (np. składki ubezpieczeniowe kredytu hipotecznego). Warto podkreślić, że karencja nie oznacza umorzenia wymagalnej spłaty, lecz jest jedynie przesunięciem terminu jej wymagalności.

Karencja w spłacie jest zasadna w trzech sytuacjach:

 • pod koniec trwania umowy kredytowej, kiedy już spłaciliśmy odsetki i regulujemy jedynie część kapitałową. Na początku trwania umowy takie rozwiązanie jest zupełnie nieopłacalne – początkowo odsetki stanowią większą część raty kredytu (nawet ¾ całej raty!),
 • po przekroczeniu połowy okresu kredytowania. Wówczas część kapitałowa zaczyna przeważać nad częścią odsetkową,
 • kiedy wybraliśmy kredyt z ratami malejącymi. W tym wariancie kredytu relacja między częścią kapitałową a częścią odsetkową zmienia się nieco szybciej, niż przy kredycie z ratami stałymi.

Jak uzyskać karencję w spłacie?

Tak samo, jak wnioskujemy o przydzielenie kredytu (warto przy tym korzystać z comiesięcznych zestawień, takich jak ranking kredytów gotówkowych!), musimy wnioskować o uzyskanie karencji w spłacie kredytu. Taką opcję gwarantuje większość banków, udzielających kredyt hipoteczny.

Karencja wymaga złożenia wniosku:

 • w dowolnej placówce banku,
 • przez internet,
 • przez telefon.

Bank może stawiać warunki odroczenia spłaty raty kapitałowej kredytu, w tym:

 • konieczność spłaty części rat kredytu,
 • brak zaległości w spłacie kredytu,
 • solidna dokumentacja przemawiająca za taką potrzebą ze strony kredytobiorcy.

Do wniosku o karencję w spłacie kredytu powinniśmy dołączyć dokumenty potwierdzające naszą trudną sytuację finansową, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję banku.

Koniec okresu karencji – co dalej?

Po zakończeniu okresu karencji kredytobiorca ma obowiązek kontynuowania spłaty rat. Niespłacona część kapitałowa:

 • zostanie doliczona do pozostałych rat kredytu, przez co wzrośnie ich wysokość,
 • wydłuży okres kredytowania.

Ile wynosi okres karencji?

Okres karencji spłaty kredytu jest uzależniony od oferty banku. Na końcu naszego artykułu prezentujemy dokładne informacje na temat karencji w spłacie kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach! Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Czy karencja się opłaca? Wady i zalety karencji w spłacie

Karencja w spłacie ma swoje zalety i wady. Poznajmy te mocne i te słabe strony odroczenia płatności, aby podjąć właściwą decyzję.

Zalety karencji w spłacie kredytu:

 • pomoc w razie nieprzewidzianych problemów finansowych,
 • uniknięcie opóźnień w regulowaniu rat i wpisu do bazy dłużników. Nasze nazwisko na „czarnej liście” zdecydowanie utrudnia starania o kolejny zastrzyk gotówki. Nie jesteś pewien, czy trafiłeś do rejestru nierzetelnych płatników? Możesz samodzielnie sprawdzić bazy dłużników!
 • uniknięcie konsekwencji opóźnień w spłacie, w tym postępowania windykacyjnego i egzekucji komorniczej.

Wady karencji w spłacie kredytu:

 • zawieszenie wyłącznie części kapitałowej raty, a nie całomiesięcznej raty,
 • możliwe dodatkowe koszty, związane np. z naliczeniem opłaty za odroczenie spłaty lub z koniecznością spisania aneksu do pierwotnej umowy,
 • odłożenie problemu na dalszy okres – raty i tak będziemy musieli zwrócić,
 • zwiększenie wysokości rat lub wydłużony okres kredytowania, przez co na dłużej wiążemy się z bankiem.

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z karencji w spłacie kredytu powinno być przemyślanym krokiem. Wielokrotnie to jedyne rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć nieprzyjemności, na jakie muszą być gotowi niesumienni kredytobiorcy.

Karencja w spłacie a wakacje kredytowe

Nie możemy utożsamiać karencji w spłacie z wakacjami kredytowymi. Wakacje kredytowe są również czasowym zawieszeniem regulacji rat, ale w odróżnieniu od karencji – odnoszą się do całej raty. Korzystając z wakacji kredytowych, nie spłacamy ani części kapitałowej, ani części odsetkowej, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku.

Karencja w spłacie i wakacje kredytowe – w których bankach?

Sprawdźmy, w którym banku możemy liczyć na karencję w spłacie kredytu hipotecznego, a która instytucja pozwala nam skorzystać z wakacji kredytowych.

BankKarencja w spłacieOkres karencjiWakacje kredytoweCzęstotliwość wakacji kredytowych
PKO BPDo 36 miesięcyRaz w roku
ING Bank Śląski
Millenium BankDo 24 miesięcyRaz w roku
Alior BankDo 60 miesięcy
EurobankDo 36 miesięcyRaz w roku
BNP ParibasDo 24 miesięcy
BOŚ BankDo 36 miesięcyDo 3 mies. w roku
Credit Agricole12/36 miesięcy*
Citi Handlowy

*- 12 miesięcy przy kredytowaniu zakupu nieruchomości na rynku wtórnym lub remoncie, 36 miesięcy przy budowie domu i zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym.

Na najdłuższy okres karencji możemy liczyć w przypadku oferty Alior Bank. Konsument może nawet na 60 miesięcy odroczyć spłatę rat. Z tego udogodnienia może korzystać raz na 12 miesięcy, w maksymalnym okresie 6 miesięcy (6 rat). Wakacje kredytowe zwykle przysługują nam raz w roku i dotyczą jednej raty. Jedynie BOŚ Bank pozwala „zapomnieć o ratach kredytu” aż na 3 miesiące w roku. Umiejętnie korzystajmy z przysługujących nam udogodnień, aby nigdy nie wpaść w tarapaty finansowe.