Karencja w spłacie i wakacje kredytowe – w jakich bankach są dostępne?

Najważniejszą kwestią w kontekście karencji w spłacie kredytu jest to, że pod żadnym względem nie możemy jej utożsamiać z wakacjami kredytowymi. Dlaczego? Drugie z wymienionych rozwiązań w odróżnieniu od pierwszego odnosi się do całej raty kredytowej. Oznacza to, że korzystając z wakacji kredytowych, nie będziemy zobowiązani do uregulowania części kapitałowej, jak i odsetkowej, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku.

Na odroczenie spłaty kredytów z powodu koronawirusa będzie musiało się zdecydować wielu kredytobiorców, którzy stracili płynność finansową. W jakich bankach będziemy mogli skorzystać z karencji w spłacie kredytu lub wakacji kredytowych?

Na pewno w mBanku jest możliwe zawieszenie spłaty kredytu. Poniżej w naszym zestawieniu wskazaliśmy resztę instytucji, w których bez problemu będziemy mogli ubiegać się o jedno z wymienionych rozwiązań – warto podkreślić, że mogą uchronić nas przed pozbyciem się oszczędności czy popadnięciem w długi. Zachęcamy do zapoznania się z tabelą!

Bank Skorzystaj z oferty Karencja w spłacie Okres karencji Wakacje kredytowe Częstotliwość wakacji kredytowych
PKO BP Skorzystaj z oferty ✔️ Do 36 miesięcy ✔️ Raz w roku
ING Bank Śląski Skorzystaj z oferty
Millenium Bank Skorzystaj z oferty ✔️ Do 24 miesięcy ✔️ Raz w roku
Alior Bank Skorzystaj z oferty ✔️ Do 60 miesięcy
Eurobank Skorzystaj z oferty ✔️ Do 36 miesięcy ✔️ Raz w roku
BNP Paribas Skorzystaj z oferty ✔️ Do 24 miesięcy
BOŚ Bank Skorzystaj z oferty ✔️ Do 36 miesięcy ✔️ Do 3 mies. w roku
Credit Agricole Skorzystaj z oferty ✔️ 12/36 miesięcy*
Citi Handlowy Skorzystaj z oferty

*- 12 miesięcy przy kredytowaniu zakupu nieruchomości na rynku wtórnym lub remoncie, 36 miesięcy przy budowie domu i zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym.

Na najdłuższy okres karencji możemy liczyć w przypadku oferty Alior Bank, która pozwala na 60 miesięcy odroczyć spłatę rat – z tego rozwiązania można korzystać raz na 12 miesięcy, w maksymalnym okresie 6 miesięcy (6 rat). Wakacje kredytowe zwykle przysługują nam tylko raz w roku i dotyczą jednej raty. Jedynie BOŚ Bank daje możliwość zawieszenia uregulowania kredytu nawet na 3 miesiące!

Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Kredyt bierzemy z zamiarem jego spłaty jednak życie płata figle i nieprzewidziane zdarzenia tj. epidemia koronawirusa mogą w znaczący sposób nadwyrężyć naszą sytuację finansową. Na szczęście banki wyciągają pomocną dłoń i oferują karencję w spłacie kredytu. To rozwiązanie dotyczy przede wszystkim kredytu hipotecznego, ale może również odnosić się do innych rodzajów kredytów: kredytu gotówkowego czy kredytu na samochód. Na czym polega?

Kluczowe w definicji karencji w spłacie kredytu jest wyjaśnienie budowy raty. Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z tego rozwiązania w okresie ustalonym z bankiem odraczamy jedynie część kapitałową raty. Nadal regulujemy odsetki i składki ubezpieczenia kredytu (np. składki ubezpieczeniowe kredytu hipotecznego). Warto zdawać sobie też sprawę, że karencja nie oznacza umorzenia wymagalnej spłaty, lecz jest jedynie przesunięciem terminu jej wymagalności.

Karencja w spłacie jest zasadna w trzech sytuacjach:

 • pod koniec trwania umowy kredytowej, kiedy już spłaciliśmy odsetki i regulujemy jedynie część kapitałową. Na początku trwania umowy takie rozwiązanie jest zupełnie nieopłacalne – początkowo odsetki stanowią większą część raty kredytu (nawet ¾ całej raty!),
 • po przekroczeniu połowy okresu kredytowania. Wówczas część kapitałowa zaczyna przeważać nad częścią odsetkową,
 • kiedy wybraliśmy kredyt z ratami malejącymi. W tym wariancie kredytu relacja między częścią kapitałową a częścią odsetkową zmienia się nieco szybciej, niż przy kredycie z ratami stałymi.

Jak uzyskać karencję w spłacie kredytu podczas epidemii koronawirusa?

Wnioskowanie o karencję w spłacie kredytu wygląda podobnie, jak w przypadku ubiegania się o przydzielenie kredytu (warto przy tym korzystać z comiesięcznych zestawień, takich jak ranking kredytów gotówkowych!). Takie rozwiązanie jest dostępne w większości banków, które zawierają w swojej ofercie kredyt hipoteczny.

Karencja wymaga złożenia wniosku:

 • w dowolnej placówce banku,
 • przez internet,
 • przez telefon.

Bank może stawiać warunki odroczenia spłaty raty kapitałowej kredytu, w tym:

 • konieczność spłaty części rat kredytu,
 • brak zaległości w spłacie kredytu,
 • solidna dokumentacja przemawiająca za taką potrzebą ze strony kredytobiorcy.

Do wniosku o karencję w spłacie kredytu powinniśmy dołączyć dokumenty potwierdzające naszą trudną sytuację finansową spowodowaną epidemią koronawirusa. To bardzo ważne, ponieważ takie informacje mogą w pozytywny sposób wpłynąć na decyzję banku i przyspieszyć proces odroczenia uregulowania rat.

Koniec okresu karencji – co dalej?

Po zakończeniu okresu karencji kredytobiorca ma obowiązek kontynuowania spłaty rat. W tym przypadku niespłacona część kapitałowa:

 • zostanie doliczona do pozostałych rat kredytu, przez co wzrośnie ich wysokość,
 • wydłuży okres kredytowania.

Ważne – okres karencji spłaty kredytu jest uzależniony od oferty banku. W naszym zestawieniu z ofertami, które umieściliśmy w pierwszej części tego artykułu możemy zapoznać się z dokładnymi okresami, jakie obowiązują w najpopularniejszych instytucjach finansowych w Polsce.

Czy karencja się opłaca? Wady i zalety karencji w spłacie

Karencja w spłacie zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z tego rozwiązania, najpierw powinniśmy zapoznać się z jego wszystkimi zaletami i wadami. W ten sposób będziemy mogli podjąć właściwą decyzję, której później nie będziemy żałować!

Zalety karencji w spłacie kredytu:

 • pomoc w razie nieprzewidzianych problemów finansowych,
 • uniknięcie opóźnień w regulowaniu rat i wpisu do bazy dłużników. Nasze nazwisko na „czarnej liście” zdecydowanie utrudnia starania o kolejny zastrzyk gotówki. Nie jesteś pewien, czy trafiłeś do rejestru nierzetelnych płatników? Możesz samodzielnie sprawdzić bazy dłużników!
 • uniknięcie konsekwencji opóźnień w spłacie, w tym postępowania windykacyjnego i egzekucji komorniczej.

Wady karencji w spłacie kredytu:

 • zawieszenie wyłącznie części kapitałowej raty, a nie całomiesięcznej raty,
 • możliwe dodatkowe koszty, związane np. z naliczeniem opłaty za odroczenie spłaty lub z koniecznością spisania aneksu do pierwotnej umowy,
 • odłożenie problemu na dalszy okres – raty i tak będziemy musieli zwrócić,
 • zwiększenie wysokości rat lub wydłużony okres kredytowania, przez co na dłużej wiążemy się z bankiem.