Analizując oferty kredytów gotówkowych, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przyjdzie nam regulować należność. Do rozwiązania będziemy mieć dylemat: raty równe czy malejące? Obie formy spłaty kredytu mają swoje wady i zalety.

Raty równe – plusy i minusy

Wybierając raty równe, trzeba wiedzieć, że w pierwszych miesiącach spłaty zobowiązania będziesz płacić głównie odsetki, które przy każdej kolejnej racie będą zmniejszać się na rzecz części kapitałowej, czyli pożyczonej kwoty. Wygląda to tak, że bank liczy odsetki od konkretnej raty, a do niej dolicza kapitał, tak aby uzyskać taką samą wartość dla wszystkich miesięcy. Za ratami annuitetowymi przemawia przede wszystkim to, że przez cały okres regulowania kredytu gotówkowego ich wysokość jest stała. To pozwala lepiej rozplanować domowy budżet na ten czas. Poza tym raty równe, zamiennie określane mianem uśrednionych, umożliwiają ubieganie się o wyższą kwotę kredytu.

Raty malejące korzystniejsze, ale…

W przeciwieństwie do rat równych, raty malejące składają się głównie z części kapitałowej. Oblicza się je, dzieląc kredyt przez liczbę rat, a następnie dodaje się do nich odsetki. Niewątpliwą wadą tego sposobu spłaty kredytu gotówkowego jest to, że początkowo będziesz musiał płacić wyższe raty w porównaniu z ratami równymi, które regulowałbyś przy takiej samej kwocie zobowiązania. Taka niekorzystna sytuacja potrwa mniej więcej do połowy okresu spłaty. Potem zaczniesz odczuwać faktyczne działanie raty malejącej, czyli spadek comiesięcznej wysokości spłacanej części kredytu. Wybierając raty malejące, musisz też liczyć się z tym, że bank będzie wymagał od Ciebie wyższej zdolności kredytowej (zdolność do spłaty określonej kwoty i danym okresie przy aktualnej wysokości zarobków i innych zobowiązaniach).

Raty równe czy malejące?

Aby przyjrzeć się, jak w praktyce wygląda różnica między ratami malejącymi a równymi, posłużymy się przykładem kredytu gotówkowego na 10 tys. zł na 24 miesiące, z oprocentowaniem wynoszącym 10 proc. w skali roku oraz prowizją rzędu 2 proc. W przypadku rat uśrednionych, co miesiąc będziesz płacić 470,28 zł, co po dwóch latach da 11 296,28 zł. Pierwsza rata malejąca w tej sytuacji będzie wynosić 510 zł, a ostatnia 428,54 zł. W rezultacie oddasz 11 262, 52 zł i zaoszczędzisz ok. 35 zł. Im wyższy kredyt gotówkowy, tym oszczędności są wyższe.