Kredyt walutowy – co to jest?

Kredyt walutowy to forma finansowania udzielana w walucie innej niż PLN, spłacana w złotówkach lub walucie obcej. Jeszcze kilkanaście lat temu ten rodzaj zobowiązania był niezwykle popularny, szczególnie jeśli chodzi o kredyty hipoteczne.

Tzw. frankowicze, którzy zaciągnęli zobowiązania we frankach, skuszeni byli dobrymi warunkami takich produktów, m.in. niskim kosztem kredytu. Niestety, znaczne zawirowania na rynku walutowym, np. wzrostem kursów poskutkowały tym, że kredytobiorcy mieli bardzo duże trudności w spłacaniu zadłużeń, a w niektórych przypadkach stało się to wręcz niemożliwe.

Wskutek tych wydarzeń KNF wydała nowelizację do Rekomendacji S, która określa nowe zasady. Zgodnie z nimi kredytobiorca może otrzymać finansowanie tylko w takiej walucie, w jakiej zarabia. Dlatego obecnie kredyty w walucie innej niż PLN nawet jeśli są dostępne w bankach w Polsce, to jedynie dla tych, którzy zarabiają w obcej walucie. Nie ma tu jednak dowolności – polskie instytucje finansowe proponują najczęściej produkty w EUR, GBP, CHF czy USD, czyli najpopularniejszych walutach dostępnych w każdym kantorze internetowym.

Rodzaje kredytów walutowych

Kredyty dewizowe (inna nazwa finansowania w obcej walucie) można podzielić na kilka rodzajów:

  • kredyt denominowany,
  • kredyt indeksowany,
  • kredyt walutowy hipoteczny,
  • kredyt walutowy gotówkowy.

O ile ostatnie dwie pozycje, czyli kredyt gotówkowy i produkty hipoteczne nie wymagają wyjaśnienia, kilka słów należy poświęcić zobowiązaniom denominowanym oraz indeksowanym.

Charakterystyczną cechą kredytu denominowanego jest to, że w umowie kwota zobowiązania została określona w innej walucie, niż PLN. Następnie kredytodawca przelicza ją na polski złoty, po kursie zapisanym w warunkach finansowania (aktualnym na dzień udzielenia kredytu). Wiąże się z tym jeden poważny problem – kurs walut zależy od wielu czynników, a kredytobiorca nie wie dokładnie, ile pieniędzy otrzyma w rzeczywistości. Zasada kredytu indeksowanego jest bardzo podobna z tą różnicą, że w umowie zapisana jest kwota w PLN, a klient banku otrzymuje finansowanie w obcej walucie. W tym przypadku kwota zadłużenia jest trudna do przewidzenia, ponieważ od kursu może zależeć nie tyle cała suma do spłaty, ale nawet poszczególne raty.

Gdzie można otrzymać kredyt walutowy – porównanie ofert banków w Polsce

Oferta kredytów walutowych w Polsce jest mocno ograniczona. Jeśli już w ofercie instytucji znajduje się usługa związana z finansowaniami w obcej walucie, dotyczy to w znakomitej większości pomocy dla frankowiczów. Nie oznacza to, że takich produktów w ogóle nie ma. Obecnie kredyty walutowe proponują Alior Bank oraz Pekao S.A. Należą one do kategorii kredytów hipotecznych. W tym pierwszym banku możemy otrzymać kredyt w euro, dolarach amerykańskich oraz funtach brytyjskich. Zyskamy w ten sposób np. 300 000 zł, gdzie okres kredytowania wynosi do 30 lat. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 4,35 proc.

Z drugiej strony Pekao S.A. zdaje sobie sprawę z tego, ile jest walut na świecie, dlatego w tym banku istnieje możliwość otrzymania finansowania w także w mniej popularnych walutach np. koronach szwedzkich czy norweskich. Częściowo wynika to z faktu, że Szwecja i Norwegia to nadal popularne państwa wśród Polaków, jeśli chodzi o pracę za granicą.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt dewizowy?

Do otrzymania kredytu walutowego trzeba spełnić niemal takie same wymagania, jak przy produktach w PLN. Duże znaczenie będzie miała nasza historia kredytowa. Warto więc wcześniej odpowiednio ją zbudować i poprawić, jeśli nie jest zbyt dobra.

Bank zwraca uwagę także na zdolność do spłaty kredytu, którą oceni m.in. na podstawie źródła i wysokości zarobków. Warto wspomnieć o tym, że mogą być wymagane comiesięczne dochody na określoną kwotę, a poniżej ustalonego progu nie ma co liczyć na finansowanie. Ważnym warunkiem jest oczywiście zarabianie w obcej walucie – banki udzielą nam finansowania w USD tylko wtedy, kiedy sami uzyskujemy dochody w dolarach amerykańskich itd.

Powinniśmy także pamiętać, że konieczne może być spełnienie dodatkowych wymagań, np. otwarcie konta walutowego u kredytodawcy. Nie trzeba jednak traktować tego jako wadę, ponieważ produkt ten może stanowić dodatkowy rachunek wykorzystywany np. do wymiany walut w kantorach online, np. Amronet

Kredyt walutowy – czy warto z niego skorzystać?

Do wzięcia kredytu w obcej walucie może kusić przede wszystkim niskie oprocentowanie, w porównaniu z produktami bankowymi w PLN. Dodatkowo dzięki ustawie antyspreadowej kredytobiorcy mogą regulować zadłużenie zagranicznymi środkami płatniczymi zakupionymi na własną rękę. Co to oznacza? W ten sposób istnieje możliwość uniknięcia stosunkowo wysokiego spreadu walutowego, poprzez korzystanie z Walutomatu i innych kantorów internetowych.

Z drugiej strony na niekorzyść tej formy finansowania przemawia uboga oferta, a dodatkowo jeśli produkt jest dostępny, to ma formę jedynie kredytu pod hipotekę. Co więcej, utrudnieniem może być konieczność posiadania bardzo dobrej historii kredytowej, a także warunek dołączenia tłumaczeń dokumentów do kredytu hipotecznego.