Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego przygotować?

Odpowiedź na pytanie: „Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego?” nie jest jednoznaczna. Jak już wspomnieliśmy, bank może wymagać innych dokumentów i zaświadczeń zależnie od formy zatrudnienia i celu kredytu. Możemy wziąć kredyt hipoteczny na budowę domu czy na zakup mieszkania od dewelopera, ale nie tylko.

Bez względu na to, skąd czerpiemy wynagrodzenie i jaki jest cel kredytu, będziemy potrzebować:

 • dokumentów ogólnych,
 • dokumentów finansowych umożliwiających sprawdzenie zdolności kredytowej,
 • dokumentów dotyczących przedmiotu kredytowania.

Poniżej dokonamy dokładnej charakterystyki dokumentów potrzebnych do kredytu hipotecznego.

Dokumenty ogólne do kredytu hipotecznego

Pierwszą grupę dokumentów do kredytu hipotecznego stanowią dokumenty ogólne. Każdy, kto chce złożyć wniosek kredytowy, musi dostarczyć:

 • dowód osobisty, służący identyfikacji klienta (do wglądu banku),
 • wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny.

Niekiedy banki wymagają drugiego dokumentu ze zdjęciem. Opcjonalnie, jeżeli korzystamy z programów mieszkaniowych, może być konieczny skrócony odpis aktu małżeństwa czy akt urodzenia dziecka.

Czy można wziąć kredyt na paszport? Nie. Choć zarówno paszport, jak i dowód osobisty zgodnie z polskim prawem są dokumentami potwierdzającymi naszą tożsamość, o kredyt możemy starać się wyłącznie z dowodem. To samo dotyczy innych rodzajów kredytu, w tym kredytu gotówkowego czy kredytu konsolidacyjnego.

Paszport jest akceptowany jedynie w przypadku obcokrajowców. Banki wymagają od nich również dokumentu potwierdzającego ich prawo do stałego pobytu w Polsce oraz raportu kredytowego z zagranicznego biura informacji kredytowej, celem potwierdzenia ich zdolności kredytowej. Więcej o wiarygodności finansowej w akapicie poniżej.

Dokumenty do sprawdzenia zdolności kredytowej

Osoby, które chcą wziąć kredyt hipoteczny, muszą wykazać się bardzo dobrą zdolnością kredytową. Banki bardzo dokładnie ją weryfikują, wymagając informacji na temat:

 • sposobu zatrudnienia,
 • wysokości dochodów,
 • liczby członków gospodarstwa domowego,
 • miesięcznych kosztów utrzymania,
 • aktualnych zobowiązań kredytowych,
 • historii kredytowej,
 • wieku kredytobiorcy.

Banki oczekują również dostarczenia zaświadczenia o zarobkach i innych dokumentów, zależnie od sposobu zatrudnienia. Posłużą one weryfikacji podanych informacji.

Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Umowa o pracę jest najlepiej widzianym przez kredytodawców sposobem zatrudnienia. Największe szanse na dodatkowe środki mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony, ale kredyt hipoteczny na umowę na czas określony jest również jak najbardziej możliwy. Naszych szans nie przekreślają także inne formy zatrudnienia. Szczegóły w dalszej części artykułu!
Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony:

 • oświadczenie o dochodach w przypadku osób posiadających konto w banku, w którym wnioskują o kredyt hipoteczny. Na rachunek musi wpływać wynagrodzenie od tego samego pracodawcy od co najmniej trzech miesięcy!
 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
 • zaświadczenie ZUS o wysokości świadczenia w przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński, rodzicielski czy chorobowy.

Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony:

 • oświadczenie o dochodach w przypadku osób posiadających konto w banku, w którym wnioskują o kredyt hipoteczny. Na rachunek musi wpływać wynagrodzenie od tego samego pracodawcy od co najmniej trzech miesięcy!
 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
 • zaświadczenie ZUS o wysokości świadczenia w przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński, rodzicielski czy chorobowy,
 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy oraz aktualną umowę o pracę, jeśli zmieniliśmy miejsce pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Z umową zlecenie oraz umową o dzieło także możemy starać się o kredyt hipoteczny. Bank spojrzy na nas przychylniej, jeżeli będziemy zatrudnieni u tego samego pracodawcy od co najmniej dwunastu, a najlepiej dwudziestu czterech miesięcy. Na liście dokumentów do kredytu hipotecznego znajdzie się dodatkowo pełny wyciąg z rachunku bankowego za wskazany okres oraz PIT 37 za rok ubiegły lub dwa poprzednie lata.

Bank oceni naszą zdolność kredytową, a dodatkowym plusem będzie wysoki wkład własny. Jeżeli mamy trudności z odłożeniem wymaganej kwoty, warto rozważyć pożyczkę na wkład własny. Zwłaszcza kiedy brakująca kwota jest niewielka i szybko pozbędziemy się długu.

Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą jak najbardziej mogą uzyskać środki na dom lub mieszkanie, ale lista dokumentów do kredytu hipotecznego jest nieco dłuższa. Co więcej, rodzaj niezbędnych dokumentów do kredytu jest zależny od sposobu prowadzenia rozliczeń firmy. Warto dodać, że poza dokumentami instytucja bankowa wymaga minimalnego akceptowalnego stażu prowadzenia własnej firmy. Dlatego, zanim złożymy wniosek kredytowy, sprawdźmy szczegółowe warunki kredytowe!

Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób samozatrudnionych:

 • dokument tożsamości,
 • dokumenty rejestrowe firmy,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • dokument potwierdzający opłacenie składek ZUS,
 • dokument potwierdzający opłacenie zaliczek do US i brak zaległych zobowiązań podatkowych,
 • deklaracja podatkowa za rok ubiegły lub za dwa poprzednie lata,
 • wyciąg z rachunku firmy za wskazany okres,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku działalności koncesjonowanej.

Dodatkowo, zależnie od tego, w jaki sposób rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, bank może poprosić o:

 • rachunek zysków i strat za rok ubiegły,
 • PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za rok ubiegły,
 • ewidencję środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za rok ubiegły,
 • ewidencję środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za miesiące roku bieżącego,
 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi,
 • KPiR za miesiące bieżącego roku w przypadku zmiany formy opodatkowania lub kiedy prowadzimy działalność krócej niż dwanaście miesięcy,
 • PIT-28 za rok ubiegły,
 • aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego.

Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób na rencie/emeryturze

Czy z rentą lub emeryturą również można otrzymać kredyt hipoteczny? Tak! Należy jednak liczyć się ze znacznie krótszym okresem kredytowania. Jakie dokumenty kredytowe są niezbędne?
Dokumenty do kredytu hipotecznego dla osób pobierających rentę lub emeryturę:

 • oświadczenie o dochodach w przypadku osób posiadających konto w banku, w którym wnioskują o kredyt hipoteczny. Na rachunek musi wpływać pobierana renta/emerytura!
 • dokument potwierdzający prawo do uzyskiwania świadczenia,
 • dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie w przypadku renty,
 • dokument potwierdzający wypłatę świadczenia emerytalnego/rentowego za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury bądź wyciąg z konta​.

Dokumenty do kredytu dotyczące przedmiotu kredytowania

Dokumenty do kredytu hipotecznego to również dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania. Dokładna lista dokumentów do kredytu zależy od przeznaczenia środków.
Celem kredytu hipotecznego może być:

 • zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego,
 • zakup domu lub mieszkania z rynku wtórnego,
 • budowa domu,
 • remont domu lub mieszkania,
 • zakup działki budowlanej.

Jakich dokumentów do kredytu hipotecznego będziemy potrzebować, aby zrealizować zamierzone cele?

Dokumenty do kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego

Domy i mieszkania od dewelopera cieszą się dużą popularnością z racji lepszej infrastruktury osiedla, większych możliwości inwestycyjnych, a także niższych kosztów utrzymania.
Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego :

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • umowa darowizny nieruchomości, jeśli była ona podstawą jej nabycia,
 • umowa deweloperska/umowa przedwstępna w formie notarialnej lub cywilno-prawnej/umowa rezerwacyjna w formie cywilno-prawnej,
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego na rzecz dewelopera/spółdzielni,
 • jeżeli kupujemy mieszkanie, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się dane mieszkanie,
 • jeżeli kupujemy dom, potwierdzenie zakończenia robót budowlanych przez właściwy urząd, potwierdzenie dostępu domu do drogi, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów oraz decyzje podziałowe działek wraz z mapą podziałową,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera,
 • wydruk z CEIDG z numerem NIP i REGON dewelopera,
 • pełnomocnictwa osób, które reprezentują dewelopera, w razie gdy ich dane osobowe nie są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • promesa banku wskazująca na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości.

Dokumenty do kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania z rynku wtórnego

Niekwestionowaną przewagą domów i mieszkań z rynku wtórnego jest ich lokalizacja. Deweloperzy nie są w stanie zbudować nowego bloku w centrum miasta. Kupując mieszkanie z drugiej ręki, możemy zamieszkać w wymarzonym miejscu.
Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego:

 • umowa przedwstępna ze zbywcą nieruchomości,
 • dokument potwierdzający, że nieruchomość jest własnością zbywcy,
 • umowa darowizny nieruchomości, jeśli była ona podstawą jej nabycia,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, że na nieruchomości nie ciążą zaległe opłaty,
 • w przypadku lokalu bez księgi wieczystej nieruchomości, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do jej założenia,
 • wycena nieruchomości,
 • w przypadku domu, potwierdzenie zakończenia budowy, zwłaszcza gdy dom został zbudowany w przeciągu ostatnich kilku lat.

Dokumenty do kredytu hipotecznego na budowę domu

Budowa domu to nie lada wyzwanie, ale z kredytem możemy mu podołać. Bank może wspierać nas na każdym etapie budowy domu, a nawet podnieść kwotę kredytu, jeżeli okaże się, że zabrakło nam środków.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego na budowę domu:

 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej,
 • akt notarialny, który potwierdza prawo własności działki budowlanej,
 • umowa darowizny działki budowlanej, jeśli była ona podstawą jej nabycia,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę domu z klauzulą ostateczności,
 • projekt budowy domu do wglądu banku,
 • kosztorys przygotowany według wzoru dostarczonego przez bank,
 • dziennik budowy oraz umowy z wykonawcami, jeśli takie były podpisane.

Dokumenty do kredytu hipotecznego na remont domu lub mieszkania

Kredyt hipoteczny można też przeznaczyć na remont domu lub mieszkania. Dodatkowe środki mogą być potrzebne, zwłaszcza kiedy planujemy większe prace.
Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego na remont domu lub mieszkania:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • kosztorys przygotowany według wzoru dostarczonego przez bank,
 • akt notarialny, który potwierdza prawo własności nieruchomości,
 • umowa darowizny nieruchomości, jeśli była ona podstawą jej nabycia.

Dokumenty do kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej

Pierwszym krokiem do realizacji marzeń o własnym domu jest zakup działki budowlanej. Kredyt na działkę budowlaną ma w ofercie większość banków. Jakie dokumenty kredytowe należy przygotować?
Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej:

 • odpis z księgi wieczystej działki lub odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której działka zostanie wyodrębniona,
 • umowa sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży działki,
 • umowa darowizny działki, jeśli była ona podstawą jej nabycia,
 • akt notarialny, który potwierdza prawo własności zbywcy działki budowlanej,
 • dokument potwierdzający przeznaczenie działki pod zabudowę,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów,
 • informacja o wysokości salda zadłużenia, jeśli działka jest obciążona hipoteką.

Dodatkowe dokumenty do kredytu hipotecznego

Zdarza się, że bank wymaga dokumentów do kredytu hipotecznego, o których nie wspomnieliśmy w artykule.
Na liście dodatkowych dokumentów do kredytu hipotecznego mogą znaleźć się:

 • umowa rozdzielności majątkowej w przypadku małżeństw, które podpisały intercyzę,
 • wyrok rozwodowy,
 • wyrok o alimentach, zarówno w przypadku osób, które je płacą, jak i osób, które je otrzymują.

Szczegółowy spis dokumentów kredytowych przekaże nam doradca bankowy, który poinformuje nas również o dokładnych warunkach kredytu hipotecznego.