Kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku, jednak muszą mieć świadomość, że wiąże się to z pewnymi trudnościami i poświęceniem sporej ilości czasu. Procedura wnioskowania o takie zobowiązanie finansowe jest dla przedsiębiorców zdecydowanie bardziej skomplikowana, niż w przypadku konsumentów, którzy starają się o kredyt gotówkowy. Dlaczego tak się dzieje?

Banki darzą większym zaufaniem klientów, którzy mogą zagwarantować stabilność zatrudnienia i dochodów – to dwa czynniki, które w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia wysokiej zdolności kredytowej i uzyskania kredytu hipotecznego. Przedsiębiorcy nie mają stałej posady i pensji – z tego względu instytucje finansowe często nie chcą im udzielić takiego rodzaju zobowiązania, ponadto obawiają się, że nie będą w stanie regularnie spłacać ustalonych rat kredytowych.

Kredyt hipoteczny dla firm – warunki

Każdy kredytobiorca, który chciałby uzyskać kredyt hipoteczny w banku, najpierw musi spełnić warunki określone przez kredytodawcę. Konsumenci z umową o pracę, regularnym dochodem i pozytywną historią kredytową nie powinni mieć większego problemu z zaciągnięciem takiego kredytu. W przypadku przedsiębiorców banki mają zdecydowanie więcej wymagań, które są związane z dużą ilością formalności i czasochłonnymi procedurami.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny przez osoby, które prowadzą własną firmę, jest skomplikowanym zadaniem jednak można je zrealizować! W poniższych akapitach wyjaśniliśmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać taki rodzaj kredytu oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Regularne dochody przedsiębiorstwa zwiększają szanse na otrzymanie kredytu dla firm

Działalność gospodarcza, która uzyskuje nieregularne dochody w różnej wysokości może mieć spore problemy z otrzymaniem kredytu hipotecznego w większości banków. W tym miejscu trzeba podkreślić, że brak stabilności zarobkowej przedsiębiorstwa wpływa w znaczący sposób na obniżenie zdolności kredytowej. Co zrobić w tej niekorzystnej sytuacji?

Rozwiązanie jest dość proste, klient powinien udowodnić instytucji finansowej, w której ubiega się o kredyt, że zarobki jego firmy są powtarzalne przynajmniej od 2-3 lat. W sytuacji, gdy informacje o dochodach zostaną przedstawione tylko z ostatnich kilku miesięcy, wtedy wniosek kredytowy zostanie od razu odrzucony.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

To jeden z najważniejszych czynników, który decyduje o tym, czy klient będzie mógł wziąć udział w procedurze kredytowej. Większość instytucji finansowych wymaga od konsumentów prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przynajmniej od 12 miesięcy. W niektórych bankach okres prowadzenia przedsiębiorstwa musi trwać nawet 2 lata – warto o tym pamiętać!

O taki rodzaj kredytu mogą się również starać osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i rozpoczęły prowadzenie własnej firmy. W tej wyjątkowej sytuacji kredytobiorca może ubiegać się o zobowiązanie po upływie 3 lub 6 miesięcy od momentu założenia biznesu.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej wpływa na czas przyznania kredytu

Jeżeli właściciel firmy rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, wtedy bank będzie mógł w szybki sposób sprawdzić jego dochód netto za ostatnie 12 miesięcy. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje do rozliczenia ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową, instytucja finansowa może mieć duży problem z ustaleniem rzeczywistych dochodów działalności gospodarczej.

Obliczenie zdolności kredytowej na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego zwykle wskazuje mniejszą kwotę od tej, którą posiada potencjalny kredytobiorca. W przypadku karty podatkowej kredytodawca nie jest w stanie się dowiedzieć, jakie zarobki gromadzi właściciel przedsiębiorstwa.

Rodzaj działalności gospodarczej, a zdolność kredytowa

Co ciekawe, rodzaj działalności gospodarczej również ma duży wpływ na scoring bankowy, która zawsze jest obliczana przez instytucję finansową. Jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje w jednej z branż podatnych na wahania koniunktury gospodarczej, wtedy może to wpłynąć w negatywny sposób na jego zdolność kredytową.

Czy firma działająca w niepewnej branży straci szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego? Nie, jednak trzeba wiedzieć, że z tego powodu bank może narzucić klientowi większą wpłatę wkładu własnego, wyższe oprocentowanie i przedłożenie dokumentów finansowych za dłuższy okres niż standardowo.

Zawieszenie działalności gospodarczej przeszkodą w uzyskaniu kredytu

Gdy kredytobiorca zawiesi działalność własnej firmy i będzie chciał zaciągnąć zobowiązanie finansowe w postaci kredytu mieszkaniowego, powinien przedstawić w banku dokumenty finansowe z informacjami w kwestii okoliczności tego zdarzenia. W przeciwnym wypadku instytucja finansowa może założyć, że powodem zawieszenia są kłopoty pieniężne przedsiębiorstwa, co w konsekwencji spowoduje automatyczne odrzucenie wniosku kredytowego.

Ważne – w przypadku zawieszenia biznesu sezonowego, kredytobiorca nie będzie miał problemu z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Wystarczy tylko, udowodnić przedstawicielowi banku, w którym staramy się o zobowiązanie, że co jakiś czas zawieszamy swoją firmę i nie jest to związane z brakiem płynności finansowej.

Należności względem ZUS i Urzędu Skarbowego

Warto wiedzieć, że każda instytucja finansowa zanim udzieli danej firmie kredytu hipotecznego, najpierw przeanalizuje, czy uregulowała wszystkie należności względem ZUS i Urzędu Skarbowego. W przypadku nieuzupełnienia opłat podatkowych czy składek ZUS, bank nie będzie mógł udzielić zobowiązania finansowego właścicielowi przedsiębiorstwa.

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Każdy przedsiębiorca po przeczytaniu informacji na temat warunków, jakie należy spełnić, aby uzyskać kredyt hipoteczny, będzie w znakomity sposób przygotowany do procedury wnioskowania o takie zobowiązanie finansowe. Ponadto zyska pewność siebie, uniknie podstawowych błędów i co najważniejsze – zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

Przypominamy! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i masz w planach zaciągnięcie kredytu hipotecznego, to musisz koniecznie zastosować się do następujących wymagań:

  • powtarzalność dochodów przedsiębiorstwa przez okres 2-3 lat,
  • prowadzenie własnej firmy przynajmniej od 12 miesięcy,
  • rozliczenie się na podstawie księgi przychodów i rozchodów,
  • uregulowanie wszystkich należności względem ZUS i Urzędu Skarbowego.