Co to jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Często nazywamy ją również umową przedwstępną, ponieważ wraz z jej podpisaniem pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika, a pracownik – do przyjęcia posady i podjęcia pracy. Promesa stanowi zabezpieczenie dla obu stron i często jest zawierana w sytuacji, kiedy:

 • pracownik zmienia pracę, ale do końca okresu wypowiedzenia musimy wypełniać swoje obowiązki względem poprzedniego pracodawcy,
 • pracownik stara się o pozwolenie na pobyt za granicą w kraju, w którym potrzebne jest potwierdzenie zatrudnienia,
 • pracodawca chce mieć pewność, że pracownik nie zrezygnuje z posady do czasu, gdy faktycznie podejmie pracę.

Ważne! Kodeks pracy nie narzuca obowiązku podpisania promesy zatrudnienia. Do promesy jako formy umowy przyrzeczonej odnosi się kodeks cywilny. Jego przepisy mają zastosowanie również wtedy, kiedy jedna ze stron zechce się wycofać.

Co grozi za zerwanie promesy zatrudnienia?

Zgodnie z art. 390 Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: „Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.” Roszczenia z umowy przedwstępnej ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym mieliśmy zawrzeć umowę przyrzeczoną.

Promesa zatrudnienia może być zabezpieczeniem dla pracodawcy i pracownika, ale nie tylko. Jest przydatna również w sytuacji, kiedy chcemy pożyczyć pieniądze od banku na długi okres, a nasza umowa wkrótce wygasa. Dowiedzmy się więcej na temat promesy zatrudnienia do kredytu!

Promesa zatrudnienia do kredytu

Jeżeli jesteśmy zainteresowani pożyczaniem pieniędzy, promesa zatrudnienia do kredytu może ułatwić otrzymanie zastrzyku gotówki. Również, kiedy chcemy starać się o inny rodzaj kredytu, np. kredyt konsolidacyjny, promesa może otworzyć nam drogę do dodatkowej gotówki. Dlaczego?

Promesa zatrudnienia do kredytu jest potwierdzeniem, że pracodawca przedłuży z nami umowę. Oznacza to mniejsze ryzyko dla banku, że nie oddamy pieniędzy. Instytucje bankowe nie chcą pożyczać osobom, które nie otrzymują systematycznych wpływów na konto.

Kredytobiorca również na tym zyskuje! Nie musi się obawiać, że z powodu braku stałych dochodów nie ureguluje zadłużenia względem banku. Brak spłaty kredytu oznaczałby dla niego:

 • naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie,
 • poniesienie kosztów monitów i windykacji,
 • negatywny wpis do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej,
 • spiralę zadłużenia przy staraniach o kolejne pożyczki na spłatę długów.

Promesa zatrudnienia niesie korzyści i dla kredytodawcy, i dla kredytobiorcy. Jeżeli pracodawca niechętnie zapatruje się na wystawienie takiego dokumentu, weźmy pod uwagę alternatywne sposoby na szybkie zdobycie środków. Jakie?

Pożyczka bez zaświadczeń i bez promesy zatrudnienia!

Alternatywą dla kredytu jest pożyczka online. Produkty pozabankowe w odróżnieniu od produktów bankowych nie wymagają dodatkowych dokumentów w postaci potwierdzenia zatrudnienia czy zarobków. Pożyczka bez zaświadczeń błyskawicznie trafia na nasze konto, a samo wnioskowanie o dodatkowe środki nie zajmuje więcej niż kilka minut. Dodatkowo pożyczkodawcy nie skreślają osób ze złą historią kredytową. Można otrzymać pożyczkę bez BIK i uregulować zaległe długi. Warto skorzystać z takiej oferty!

Jeśli jednak chcemy starać się o kredyt i potrzebujemy promesy od pracodawcy, sprawdźmy, co powinno się w niej znajdować.

Co powinna zawierać promesa od pracodawcy?

Promesa zatrudnienia może pomóc w uzyskaniu kredytu gotówkowego. Sprawdźmy wobec tego, jak powinna wyglądać promesa od pracodawcy?

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, promesa zatrudnienia musi uwzględniać:

 • dane stron podpisujących promesę,
 • miejsce, w którym pracownik będzie wykonywać obowiązki służbowe,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość dochodów,
 • datę zawarcia umowy przyrzeczonej
 • wysokość odszkodowania za złamanie warunków umowy (opcjonalnie).

Promesa zatrudnienia – wzór

Promesa zatrudnienia powinna zabezpieczać interesy pracodawcy i pracownika, zawierając istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli umowy o pracę. Jednym z najważniejszych punktów jest termin podpisania właściwej umowy o pracę. Poniżej prezentujemy wzór promesy zatrudnienia, którym można się posłużyć, podpisując umowę przedwstępną.

Wzór promesy zatrudnienia

Promesa zatrudnienia a promesa kredytowa

Promesa kredytowa to dokument wystawiany przez bank, zaświadczający o zdolności kredytowej klienta. Jest deklaracją, że bank udzieli klientowi kredytu, jeśli ten spełni postawione mu warunki, np.: dostarczy wymagane dokumenty. Promesa jest wystawiana na wniosek klienta, z reguły na 30 dni. Co istotne, wymaga wniesienia opłaty.

Czy promesa jest dokumentem wiążącym? To zależy od zapisów zawartych w umowie. Jeśli w treści promesy znajduje się informacja, że jest deklaracją wiążącą, a oferta kredytu została wyliczona na bazie dokumentów dostarczonych przez klienta, wówczas nie można wycofać się z podpisania kredytu. Jeżeli zaś zawiera wyłącznie wyliczenia, na jaki kredyt może liczyć klient, jest wyłącznie informacją, która do niczego nie zobowiązuje.

Promesa kredytowa ma największe znaczenie przy kredycie hipotecznym. Osoba sprzedająca nieruchomość zyskuje pewność, że posiadamy kapitał na jej kupno, a my mamy gwarancję, że bank udzieli nam kredytu. Bez promesy kredytowej możemy stracić zadatek, jeżeli okaże się, że bank jednak nie zamierza wypłacić nam środków. Dlatego warto zawczasu zadbać o odpowiednie dokumenty i nie martwić się o przyznanie kredytu.