Smartney
Smartney - szybka pożyczka bez dokumentów
Oprocentowanie -%
Prowizja 0%
Kwota do
Okres do mies
PKO BP
PKP Bank Polski
Oprocentowanie indywidualne%
Prowizja 0%
Kwota do 176 020
Okres do 96 mies
Alior Bank
Alior Bank - Kredyt gotówkowy
Oprocentowanie 9,99%
Prowizja 0%
Kwota do 180 000
Okres do 60 mies
BNP Paribas
BNP Paribas
Oprocentowanie 7,2%
Prowizja 0%
Kwota do 200 000
Okres do 120 mies

Rodzaje kredytów – co to jest kredyt i który wybrać?

Ludzie pożyczają pieniądze od niepamiętnych czasów. Trudno dokładnie określić, kiedy zaczęli żądać procentów. Już w starożytności oczekiwano zwrotu pożyczonej krowy z przychówkiem, a ziarna - z częścią plonów. Dzisiaj każdy żyje na kredyt. I zwykli ludzie, i firmy, instytucje, a nawet państwa. Jakie są rodzaje kredytów? Klasyfikacja kredytów bankowych pozwoli rozeznać się w poszczególnych rodzajach zobowiązań.

Instytucje finansowe oferują wiele rodzajów kredytów.

Kredyt bankowy – definicja

Co to jest kredyt? Pojęcie kredytu jest zdefiniowane w ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z jej zapisami, przez zawarcie umowy kredytu, bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy, na określony w umowie czas i na ustalony cel, pewną kwotę środków pieniężnych. Kredytobiorca może korzystać z tych pieniędzy, trzymając się warunków zapisanych w umowie. Ma obowiązek zwrócić dług wraz z odsetkami oraz prowizją w wyznaczonym terminie spłaty kredytu.

Najważniejszym dla kredytodawcy warunkiem przyznania kredytu jest zdolność kredytowa. Jest to zdolność do uregulowania długu w wyznaczonym czasie. W celu potwierdzenia swoich możliwości finansowych, kredytobiorca musi przedłożyć dokumenty i informacje, które pozwolą dokonać oceny tej zdolności. Jeżeli bank uzna, że zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, może wymagać zabezpieczenia kredytu. Są różne rodzaje zabezpieczeń kredytów: w formie osobowej (np. poręczenie czy weksel własny in blanco) oraz rzeczowej (np. zastaw na rzeczach i prawach czy hipoteka).

Cechy kredytu bankowego

Każdy kredyt udzielany przez bank jest kredytem:

 • pieniężnym – przedmiotem kredytowania są pieniądze,
 • zwrotnym – kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia pieniędzy zgodnie z ustalonym okresem kredytowania,
 • celowym – bank udziela kredytu na określony cel,
 • odpłatnym – kredytodawca pobiera prowizję od przyznanego kredytu i nalicza odsetki od wykorzystanych środków,
 • zabezpieczonym – bank zabezpiecza się na wypadek niemożliwości jego spłaty przez kredytobiorcę.

Funkcje kredytu bankowego

Kredyty mają ogromne znaczenie zarówno dla klientów, którzy dzięki nim uzyskują niezbędny zastrzyk gotówki, ale również dla państwowej gospodarki.
Trzy zasadnicze funkcje kredytu dla gospodarki:

 • emisyjna – wprowadzanie nowego pieniądza do obiegu,
 • stymulacyjna – wykorzystanie instrumentów polityki kredytowej do pobudzania rozwoju gospodarczego oraz czynników produkcji,
 • dochodowa – czerpanie korzyści finansowych i ekonomicznych.

Na czym polega procedura kredytowa, której ostatecznym rezultatem jest sporządzenie umowy kredytowej i wypłata gotówki?

Procedura kredytowa

Procedura kredytowa w każdym banku wygląda podobnie. Może być mniej lub bardziej wymagająca, zależnie od tego, o jakie rodzaje kredytów się staramy. Najprościej jest uzyskać kredyt gotówkowy. Przy niższych kwotach wystarczy wyciąg z banku, przy wyższym konieczne będzie zaświadczenie od pracodawcy czy PIT.
Procedura kredytowa – etapy:

Złożenie wniosku o kredyt przez internet lub w oddziale banku.

 • Przyjęcie wniosku kredytowego i ocena klienta na podstawie dostarczonych dokumentów
 • Ocena zdolności kredytowej wnioskującego.
 • Przyznanie decyzji kredytowej.
 • Ustalenie warunków umowy i podpisanie umowy kredytowej.
 • Uruchomienie kredytu i przelanie środków na konto klienta.

Ważne – przed podpisaniem umowy kredytowej powinniśmy dokładnie sprawdzić zawarte w niej informacje.

Jak wygląda umowa kredytowa?

Umowa kredytu dochodzi do skutku w momencie jej podpisania. Zgodnie z Prawem bankowym, powinna być zawarta na piśmie i określać istotne dla obu stron kwestie.
Umowa kredytowa ma precyzować w szczególności:

 • strony umowy kredytu,
 • kwotę i walutę kredytu, w jakiej został zawarty,
 • cel kredytu,
 • zasady i termin spłaty kredytu,
 • oprocentowanie kredytu i warunki zmiany oprocentowania,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • wysokość prowizji za udzielenie kredytu, jeśli umowa na dane rodzaje kredytów przewiduje prowizję,
 • zakres uprawnień banku dotyczących kontroli wykorzystania i spłaty kredytu,
 • termin oraz sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • warunki dokonywania zmian w umowie kredytowej,
 • warunki rozwiązania umowy kredytu.

Umowa kredytu – wzór

Jak powinna wyglądać przykładowa umowa kredytu? Wzór dokumentu znajdziemy na stronie internetowej kredytodawcy, z usług którego zamierzamy skorzystać. Przeanalizujmy kolejne punkty umowy, aby mieć pewność, że są dla nas zrozumiałe. Szczególnie istotne dla nas kwestie to wysokość kredytu, wielkość i liczba rat oraz okres kredytowania.

Rodzaje kredytów dla klientów indywidualnych

Podział kredytów bankowych rozpoczniemy od rozróżnienia najważniejszych typów kredytów dla klientów indywidualnych.

Kredyt konsumpcyjny

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów kredytów jest kredyt konsumpcyjny, nazywany również kredytem lub pożyczką gotówkową. Pieniądze, które dzięki niemu uzyskamy, możemy przeznaczyć na różne cele, choćby na remont domu.

Cechy kredytu konsumpcyjnego:

 • wysoka kwota nawet do 200 000 zł,
 • dopasowany okres kredytowania,
 • dogodne oprocentowanie,
 • prosta procedura przyznawania kredytu,
 • konieczność posiadania pozytywnej historii kredytowej, stałej pracy i regularnego wynagrodzenia,
 • szybka wypłata do ręki (kredyt gotówkowy) lub na konto (kredyt bezgotówkowy),
 • spłata jednorazowa lub ratalna,
 • liczne promocje zwalniające z dodatkowych opłat.

Najlepsze oferty kredytów dla klientów indywidualnych znajdziemy w rankingach kredytów gotówkowych. Na pierwszych miejscach zestawienia często można znaleźć:

 • kredyt gotówkowy w T-Mobile Usługi Bankowe – kredyt do 200 000 zł, bez zaświadczeń o dochodach i konieczności wizyty w oddziale. Maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Kredytodawca akceptuje różne źródła dochodu, również umowę zlecenie,
 • kredyt gotówkowy w PKO Bank Polski – kredyt do 120 000 zł z maksymalnie 8-letnim okresem kredytowania. Jeśli wcześniej zwrócimy pieniądze, unikniemy opłat. W razie problemów ze spłatą, możemy skorzystać z 3-miesięcznych wakacji kredytowych,
 • kredyt gotówkowy w Getin Bank – kredyt do 200 000 zł od 18 roku życia. Maksymalny okres spłaty to 10 lat. Kredytodawca gwarantuje szybką decyzję i uruchomienie środków z kredytu.

Kredyt konsumpcyjny a konsumencki

Kredyt konsumpcyjny nie ma definicji prawnej, dotyczy sposobu wydatkowania środków – czyli konsumpcji. Kredyt konsumencki jest chroniony prawem, a dokładniej Ustawą o kredycie konsumenckim, która określa m.in. prawa i obowiązki kredytobiorców. Kredyt konsumencki jest udzielany konsumentowi, czyli osobie fizycznej, do maksymalnej kwoty 255 550 zł. Pieniądze na zasadach z tej ustawy pożyczają nie tylko banki, ale też firmy pożyczkowe i SKOK-i takie jak Kasa Stefczyka.

Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje m.in.:

 • czytelne i jasne informacje na temat kredytu,
 • możliwość odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od jej podpisania,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
 • Karta kredytowa

  Drugim z rodzajów kredytów udzielanych klientom indywidualnym jest karta kredytowa. To wygodny środek płatniczy, służący realizacji transakcji bezgotówkowych. Może stanowić swego rodzaju rezerwowy bufor środków finansowych.

 • Cechy karty kredytowej:
 • związana z kontem bankowym klienta,
 • przyznanie limitu kredytowego zależne od zdolności kredytowej klienta,
 • terminowa spłata zwalnia od odsetek (tzw. grace period),
 • przekroczenie limitów wiąże się z dodatkowymi opłatami,
 • uniwersalny i funkcjonalny środek płatniczy, który pozwala np. płacić w sklepach stacjonarnych i niestacjonarnych, rezerwować wczasy i wynajmować samochód za granicą,
 • opatrzona w elementy, które pozwalają na jej identyfikację i zapewniają bezpieczeństwo przeprowadzania transakcji.
 • Kredyt hipoteczny

  Trzecim rodzajem kredytu jest kredyt hipoteczny. Warto zauważyć, że tego typu produkty są coraz popularniejsze. Wpływ na to miała zapewne nowa ustawa o kredycie hipotecznym, zapewniająca większą ochronę konsumentów.
  Cechy kredytu hipotecznego:

 • długoterminowe zobowiązanie z zabezpieczeniem w postaci hipoteki,
 • najczęściej udzielany na budowę domu, zakup mieszkania czy kupno działki budowlanej,
 • wysoka kwota kredytu,
 • wymaga wkładu własnego,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w walucie, w której otrzymujemy wynagrodzenie lub posiadamy większość oszczędności,
 • stosunkowo niska rata,
 • długi okres kredytowania – nawet do 35 lat.
 • Pamiętaj: kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna to nie to samo. Chociaż w obu przypadkach zabezpieczeniem jest nieruchomość, to pożyczkę hipoteczną możemy spożytkować dowolnie. Pieniądze z kredytu na hipotekę musimy przeznaczyć na cele związane z zabezpieczoną nieruchomością.
  Kredyty pod hipotekę są zobowiązaniem na lata. Dlatego wiele osób decyduje się na nadpłatę kredytu hipotecznego, ograniczając koszty związane z jego obsługą.

  Odwrócony kredyt hipoteczny

  Z pojęciem kredytu hipotecznego jest związane zagadnienie odwróconego kredytu hipotecznego. Co oznacza? To przeniesienie praw własności nieruchomości na bank, skutkujące otrzymaniem dożywotniej emerytury za mieszkanie. Bank wypłaca pieniądze jednorazowo lub w ratach. Po śmierci kredytobiorcy, rodzina może ponownie wykupić mieszkanie, spłacając dług i przejmując prawo własności nad nieruchomością.

  Kredyt konsolidacyjny

  Kredyt konsolidacyjny jest rodzajem kredytu, polegającym na połączeniu kilku mniejszych zobowiązań w jedno. Dzięki temu kredytobiorcy łatwiej jest spłacić długi. Reguluje jedną ratę, która jest mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu.
  Cechy kredytu konsolidacyjnego:

 • niższe oprocentowanie,
 • korzystniejsza rata,
 • dłuższy okres kredytowania,
 • konieczność posiadania zdolności kredytowej – bank chce mieć pewność, że spłacimy dług,
 • możliwość spłaty różnych rodzajów kredytów.
 • Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorcy również mogą korzystać z oferty banków na start i na rozwój firmy. Szczególnie na początku trudno jest o wpływy. Ciągłe koszty i brak dochodów mogą nas skutecznie demotywować. Ale nie można się poddawać – nie po to założyliśmy własną działalność, aby zaraz z niej rezygnować. Jakie są rodzaje kredytów dla firm? Poznajmy dwa najważniejsze typy kredytów.

  Kredyt obrotowy

  Pierwszym rodzajem kredytów dla przedsiębiorstw jest kredyt obrotowy dla firm. Służy finansowaniu bieżącej działalności firmy, np. pokryciu kosztów zatrudnienia pracowników czy zakupu drobnego wyposażenia.
  Cechy kredytu obrotowego:

 • gwarancja płynności finansowej firmy,
 • brak konieczności określenia z góry celu finansowania,
 • dopasowany do klienta okres kredytowania,
 • elastyczne warunki,
 • brak zabezpieczenia,
 • możliwość wielokrotnego spłacania i ponownego uruchamiania kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • kredyt na rachunku bieżącym lub na rachunku kredytowym,
 • możliwość wyboru waluty kredytu.
 • Kredyt inwestycyjny

  Drugim rodzajem kredytów dla firm jest kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje, jego celem jest finansowanie inwestycji zakładanych przez przedsiębiorcę.
  Cechy kredytu inwestycyjnego:

 • udzielany w celu zwiększenia potencjału firmy i wzrostu zysków,
 • finansuje zakup materialnych lub niematerialnych składników majątku firmy,
 • długi okres kredytowania,
 • indywidualnie ustalane oprocentowanie,
 • wymagany wkład własny,
 • konieczność przedstawienia biznes planu,
 • spłata jednorazowa lub w ratach,
 • konieczność ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

Kredyt a pożyczka

Pożyczki online stanowią doskonałą alternatywę dla kredytów bankowych, kiedy potrzebujemy mniejszego zastrzyku gotówki. Minimalizują formalności, dlatego ich uzyskanie jest prostsze, szybsze i wygodniejsze. Pożyczkodawcy gwarantują nam dwa rodzaje pożyczek:

 • Chwilówki – w tym pierwsza pożyczka za darmo z RRSO 0%. Jeśli zwrócimy pieniądze w terminie, unikamy kosztów. Maksymalny okres kredytowania to 60 dni,
 • Pożyczki długoterminowe – spłatę rozkładamy na nieobciążające budżetu raty. Maksymalny okres kredytowania może wynosić nawet 48 miesięcy.

Również przedsiębiorcy mogą przebierać w szerokiej ofercie pożyczek dla firm. Czy jeśli mamy kredyt, możemy wnioskować o chwilówkę? Tak, jeżeli nie mamy zaległości w spłacie rat, powinniśmy bez problemu otrzymać wsparcie finansowe z pozabankowych instytucji finansowych.

Rodzaje kredytu – który kredyt wybrać?

Rodzaje kredytów dobieramy w zależności od naszych potrzeb. Nie podpisujmy umowy pochopnie – zapoznajmy się z ofertami poszczególnych banków, aby zagwarantować sobie jak najlepsze warunki.

Co zrobić, kiedy mamy kredyt, a pracodawca wypowiedział nam umowę? Najlepiej do takiej sytuacji nie dopuścić! Różne są koleje losu, na szczęście utrata pracy nie musi skutkować wpisem do rejestru dłużników. Możemy choćby negocjować z bankiem, starając się o wydłużenie okresu kredytowania lub czasowe zawieszenie spłaty kredytu. Najważniejsze to nie załamywać rąk, ale jak najszybciej skontaktować się z naszym kredytodawcą w celu znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron.

Zobacz także:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Feedback
Zobacz wszystkie komentarze
Najlepszy kredyt w PKO

Przydatne informacje o kredycie gotówkowym

Przeczytaj tekst o wniosku kredytowym.

Wniosek kredytowy – czego jeszcze o nim nie wiesz?

Z tego artykułu dowiesz się co musi zawierać wniosek kredytowy, jakie dokumenty trzeba do niego...

Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń – czy banki udzielają kredytu bez zaświadczeń?

Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń – 11 najlepszych ofert!

Czy w banku można starać się o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń? Usługi kredytowe kojarzą nam...

Karencja w spłacie kredytu umożliwia czasową zwłokę w regulowaniu rat

Karencja w spłacie kredytu – jak w trakcie epidemii zawiesić spłatę?

Karencja w spłacie kredytu umożliwia zwłokę w spłacie kredytu. Ile może trwać okres karencji?...

Przedstawiamy dokumenty potrzebne do wzięcia kredytu gotówkowego.

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego? Pełna lista!

Nie wierzysz w bezpieczeństwo umów i transakcji przeprowadzanych online, a chcesz wziąć kredyt...

Czas oczekiwania na kredyt gotówkowy.

Ile się czeka na kredyt gotówkowy?

Ile trzeba czekać na wypłatę kredytu? Sprawdź jak przebiega procedura kredytowa krok po kroku...

Jak budować historię kredytową?

Historia kredytowa – gdzie sprawdzić i jak ją poprawić?

Wysoka marża lub prowizja za udzielenie kredytu bądź pożyczki, krótszy okres kredytowania,...

2021 © pozyczkaportal.pl