Kredyt hipoteczny w Alior Banku – najważniejsze informacje

W Alior Banku można skorzystać z kredytu hipotecznego pod nazwą Megahipoteka. Jako jeden z niewielu produktów tego typu na rynku jest udzielany nie tylko w walucie PLN, ale również EUR, USD i GBP. Warunkiem jest, by osoba która zaciąga go w obcej walucie również w niej zarabiała. Hipoteka w Aliorze jest dostępna na cele mieszkaniowe, konsumpcyjne, komercyjne czy jako refinansowanie i konsolidacja innych kredytów.

 • Kredyt dostępny w walutach PLN, EUR USD i GBP.
 • Również na cele poza mieszkaniowe: komercyjne, konsumpcyjne czy konsolidacyjne.
 • Uproszczona procedura i minimum formalności.
 • Możliwość zawieszenia spłaty aż na 6 miesięcy rocznie i łącznie 5 lat.
 • Nawet na 30 lat.

Koszt kredytu hipotecznego w Alior Banku – marża i oprocentowanie

Alior Bank podaje listę wszelkich opłat i prowizji, które mogą zostać naliczone przy kredycie hipotecznym. Maksymalna prowizja za udzielenie Megahipoteki może wynieść do 5 proc.. Przy zaciąganiu hipoteki należy zwrócić uwagę na fakt, że stawka WIBOR od której zależy oprocentowanie, znajduje się obecnie na rekordowo niskim poziomie i w każdej chwili może wzrosnąć.

Przedstawiamy prognozowane koszty hipoteki w Alior Banku wyliczone na podstawie reprezentatywnego przykładu. Przykładowy kredyt został zaciągnięty na 345 miesięcy (około 29 lat), finansowana kwota wyniosła 284 794 zł, a całkowita kwota do zapłaty była równa 484 014,55 zł. Kredyt został zaciągnięty z bardzo wysokim czynnikiem LTV, który wyniosł aż 88 proc.

Kwota kredytu284 794 zł
RRSO4,13%
Oprocentowanie2,56%
WIBOR3M 0,27%
Prowizja/Marża1% + 2,29% marży (marża jest uwzględniona w oprocentowaniu)
Ubezpieczenie
 • ubezpieczenie nieruchomości – 8 187,20  zł
 • ubezpieczenie na życie – 15 148,62 z (za pierwsze 5 lat), po upływie 5 lat – 40 202,28 zł
Dodatkowe koszty
 • notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji – 2 587,83 zł
 • ustanowienie hipoteki – 200 zł
 • inspekcje nieruchomości – 250 zł
 • roszczenie o ustanowienie hipoteki – 150 zł
 • PCC – 19 zł
Koszt pojedynczej raty1 260,84 zł
Całkowity koszt kredytu199 220,55 zł
Całkowita kwota do spłaty484 014,55 zł

Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Bank może wymagać jedynie ubezpieczenia samej nieruchomości. Podobnie jest z innymi produktami towarzyszącymi, takimi jak karty kredytowe czy rachunki osobiste.

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego w Alior Banku

Niestety, liczba dokumentów koniecznych do otrzymania kredytu hipotecznego w którymkolwiek banku jest wysoka. Na szczęscie Alior Bank deklaruje, że ograniczył ilość formalności do minimum, a w razie wątpliwości przed wizytą w banku możemy porozmawiać z pomocnymi konsultantami Aliora. Wśród dokumentów wymaganych przez ten bank znajdą się m.in:

 • Wniosku o udzielenie kredytu.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów lub inne potwierdzenie dochodów zależnie od ich źródła.
 • Wszelkie dokumenty dotyczące zastawianej nieruchomości – odpis z księgi wieczystej i umowa przedwstępna.
 • Dane osoby będącej poręczycielem (jeśli jest to kredyt z poręczeniem).
 • Dowód osobisty.
 • Wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w Alior Banku – krok po kroku

Alior Bank stara się by procedura uzyskania kredytu hipotecznego była jak najprostsza i najszybsza. Pomimo tego czas ubiegania się o kredyt hipoteczny może wynieść nawet kilka tygodni. Wszystko zależy od czasu, w jakim uda nam się zgromadzić wymaganą dokumentację oraz od czasu analizy wniosku przez bank. Zobacz jak wygląda proces zaciągania kredytu hipotecznego:

 1. Wyraź chęć kontaktu Alior Bankiem i umów się na wizytę w banku.
 2. Udaj się do wybranego oddziału Alior Banku.
 3. Złóż wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganą dokumentacją.
 4. Poczekaj na decyzję banku i uruchomienie środków z kredytu.

Kto może otrzymać kredyt hipoteczny w Alior Banku?

By otrzymać kredyt hipoteczny w Alior Banku wystarczy spełnić warunki stawiane przez ten bank. Szczególnym ułatwieniem dla kredytobiorców jest możliwość uzyskania w tym banku hipoteki przez osoby pracujące za granicą. Do uzyskania kredytu konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • Posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na spłatę zaciągniętego zobowiązania.
 • Dochody w walucie PLN, EUR, USD lub GBP.
 • Posiadanie kwoty pieniędzy pozwalającej na zapłatę co najmniej 10 proc. wkładu własnego.
 • Prawidłowe złożenie wszelkich dokumentów wymaganych przez bank.

Kredyt hipoteczny w Alior Banku – warunki dochodowe

Megahipoteka jest kredytem, który mogą zaciągnąć osoby uzyskujące dochody z przeróżnych źródeł. Każda sytuacja jest oceniana indywidualnie. Bank zastrzega jedynie, że kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej kredytobiorcy. Wśród źródeł dochodu, które Alior może potencjalnie uznać

 • Umowa o pracę (w tym na czas określony).
 • Umowa zlecenie i o dzieło.
 • Działalność gospodarczą.
 • Działalność rolnicza.
 • I inne legalne i stałe źródła dochodów.

Banki najbardziej cenią umowę o pracę na czas nieokreślony. W przypadku innych form uzyskiwania dochodów są zazwyczaj wymagane wyższe zarobki. Przykładowo Alior Bank wymaga by w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy przyjmowały one wartość co najmniej 5 000 zł miesięcznie.

Na co można wziąć kredyt hipoteczny w Alior Banku?

Jedną z najważniejszych zalet kredytu hipotecznego Megahipoteka jest jego elastyczność. Alior Bank deklaruje, że można go wziąć nie tylko na cele związane z nieruchomością. Wśród dopuszczalnych przeznaczeń Megahipoteki wymieniane są:

 • na zakup nieruchomości i budowę domu
 • remont i wykończenie nieruchomości
 • refinansowanie kredytu mieszkaniowego w innym banku
 • konsolidację pożyczek i kredytów
 • dowolny cel konsumpcyjny
 • cel komercyjny – np zakup lokalu użytkowego

Wysokość wkładu własnego w Alior Banku

Minimalny wkład własny kredytu hipotecznego w Alior Banku wynosi zaledwie 10 proc. Należy zaznaczyć, że całość wartości kupowanej nieruchomości musi zostać pokryta wkładem własnym i kredytem hipotecznym. Przy niskim wkładzie własnym (niższym od 20 proc.) konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Ubezpieczana jest jedynie część kredytu do kwoty odpowiadającej brakującemu wkładowi własnemu. Po opłaceniu kapitału odpowiadającego wkładowi własnemu w wysokości 20 proc. ubezpieczenie ustaje i kredyt jest spłacany tańszym kosztem.

Nadpłata kredytu hipotecznego w Alior Bank

W Alior Bank poniesiemy dodatkowe opłaty zarówno za częściową jak i całkowitą spłatę. Wartość opłaty to 2,5 proc. kwoty nadmiarowej spłaty i minimum 100 zł. Bank, zgodnie z ustawą pobiera opłatę jedynie do 3 lat od daty wypłaty kredytu.

Jeżeli kwota nadpłaty pozwoli na całkowitą spłatę kredytu, to zostanie on zamknięty. Jeżeli będzie niższa, to czas kredytowania zostanie skrócony.Oczywiście przed spłatą można skontaktować się z bankiem w dowolny sposób i bezpłatnie wydać inną dyspozycję – to jedynie domyślne ustawienia Aliora.

Nasza opinia o kredycie hipotecznym od Alior Bank

Kredyt Hipoteczny Megahipoteka cieszy się dużą popularnością wśród osób uzyskujących dochody w innych walutach niż złotówki. To jeden z niewielu banków, które wciąż udzielają kredytów w zagranicznych walutach, za co należy się Aliorowi duże uznanie. Cieszy też duża elastyczność warunków hipoteki. Dopuszczalny jest niski wkład własny (zaledwie 10 proc.), a kredyt można przeznaczyć na bardzo różne cele, w tym spłatę innych zobowiązań. Warunki finansowe kredytu nie odbiegają od rynkowych standardów. Ostateczny koszt kredytu tak czy inaczej zależy od indywidualnej sytuacji finansowej.