Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka to ekskluzywny produkt kredytowy skierowany wyłącznie do członków kasy. Korzystne i przejrzyste warunki kredytu oraz możliwość podjęcia nawet 2 000 000 zł to jedynie początek zalet tego finansowania. SKOK Stefczyka akceptuje wiele różnych źródeł dochodu i umożliwia podjęcie kredytu hipotecznego na cele związane z zakupem, budową, remontem domu lub mieszkania, a także nieruchomości komercyjnej. Poznaj najważniejsze informacje o kredycie hipotecznym w Kasie!

Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka – najważniejsze informacje

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, w skrócie SKOK Stefczyka udziela kredytów hipotecznych na wysokie kwoty do nawet 2 000 000 zł. Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego w tej instytucji jest posiadanie statusu członka Kasy. Sam status upoważnia do korzystania z usług kredytowych SKOK, jednak kredyt na wyższe kwoty otrzymają wyłącznie członkowie z odpowiednim stażem.

Kredyty hipoteczne na kwoty powyżej 500 000 zł wymagają 12 miesięcy członkostwa. Dodatkowo należy spełnić warunki udzielenia kredytu, czyli wykazać odpowiednią zdolność kredytową, posiadać wkład własny i przedstawić odpowiedni zestaw dokumentów. Jakie najważniejsze cechy wykazuje kredyt w Kasie Stefczyka?

 • Kredyt przyznawany wyłącznie w walucie PLN.
 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi od 60 do 80% wartości nieruchomości mieszkalnej.
 • W przypadku nieruchomości z przeznaczeniem komercyjnym, maksymalny kredyt wynosi 30-50% jej wartości
 • Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% udzielanego kredytu.
 • Kredyt na cele remontowe nie wymaga posiadania wkładu własnego.
 • Okres kredytowania wynosi od 5 do 30 lat.
 • Do zawarcia umowy kredytowej niezbędne jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę.

Koszt kredytu hipotecznego w Kasie Stefczyka – marża i oprocentowanie

Kasa Stefczyka na swojej stronie internetowej nie przedstawia dokładnych warunków oprocentowania, lecz zaznacza, że o szczegółach oferty można usłyszeć, dzwoniąc na infolinię lub udając się do wybranej placówki SKOK. Z udostępnionych na stronie informacji wiemy, że kredyt hipoteczny objęty jest oprocentowaniem zmiennym, opartym o wskaźnik WIBOR 6M – aktualnie wynosi on 2,74%.

W celu zaprezentowania jak prezentuje się marża, oprocentowanie oraz inne składowe całkowitego kosztu kredytu, posłużymy się przykładem reprezentatywnym z dnia 10.12.2021 r. Koszty przedstawione w tabeli dotyczą kredytu hipotecznego na kwotę 163 987,00 zł, udzielonego na okres 359 miesięcy.

Kwota kredytu 163 987,00 zł
RRSO 3,61%
Oprocentowanie 3,25%
WIBOR 6M 0,25%
Prowizja/Marża
 • prowizja – 4 250 zł
 • podwyższonego ryzyka – 1 683 zł
Ubezpieczenie
 • ubezpieczenia nieruchomości od ognia i
 • innych zdarzeń losowych – 162 zł/mies.
Dodatkowe koszty
 • Koszt ustanowienia hipoteki – 200 zł
 • PCC – 19 zł
Koszt pojedynczej raty
 • 741,26 zł
 • ostatnia rata – 740,23 zł
Całkowity koszt kredytu 102 305,31 zł
Całkowita kwota do spłaty 266 292,31 zł

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego w Kasie Stefczyka

W odróżnieniu od banków SKOK Stefczyka nie posiada listy sugerowanych dokumentów, potrzebnych do uzyskania kredytu hipotecznego. Można się jednak spodziewać, że będą wymagane dokumenty potwierdzające status zatrudnienia i wysokość zarobków oraz dokumenty opisujące nieruchomość, której ma dotyczyć kredyt. Zapewne szczegółowe informację na temat wymaganych formalności przedstawi ekspert banku.

Dwa dokumenty jakie koniecznie będzie trzeba przedstawić to:

 • wniosek o przyznanie pożyczki/kredytu,
 • załącznik do wniosku o przyznanie pożyczki/kredytu.

Załącznik jest znacznie bardziej rozbudowany niż sam wniosek. W formularzu trzeba przedstawić szczegółowe dane osobowe, oświadczenie o dochodach i informacje o formie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku itp.. Dodatkowo należy podać informacje na temat posiadanego majątku i zobowiązań, wskazać cel kredytowania oraz rodzaj wybranego zabezpieczenia. W przypadku, gdy wnioskujemy w kilka osób, należy również podać dane osób współ-wnioskujących.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka – krok po kroku

Pierwszym i najważniejszym warunkiem umożliwiającym podjęcie kredytu hipotecznego w Kasie Stefczyka jest status członka. Jak to zrobić?

 1. Udaj się do wybranej placówki SKOK-u Stefczyka z dowodem tożsamości i wypełnij deklarację członkowską.
 2. Wnieś niezbędne opłaty – jest to koszt 4 zł.
 3. Właśnie zostałeś członkiem Kasy Stefczyka.

Spełniając pierwszy warunek od razu można przejść do kolejnego kroku! Jest nim rozmowa z ekspertem Kasy Stefczyka, który pomoże oszacować nasze potrzeby i możliwości uzyskania kredytu. O kredyt hipoteczny można wnioskować tylko w oddziale Kasy Stefczyka. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, a decyzja kredytowa podejmowana jest na podstawie wykazanej zdolności kredytowej.

Kto może otrzymać kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka?

Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka otrzymają tylko jej członkowie. Spełniając warunki członkostwa, uzyskuje się możliwość podjęcia pożyczek, w tym kredytu hipotecznego. Aby otrzymać pozytywną decyzję kredytową, należy wykazać odpowiednią zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty pożyczonej kwoty w wyznaczonym terminie. Ekspert Kasy Stefczyka oceniając zdolność kredytową klienta weźmie pod uwagę m.in.: wiek, wysokość i źródło dochodu, aktualne zobowiązania czy historię kredytową.

Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka – warunki dochodowe

Kasa Stefczyka akceptuje różne źródła dochodu, które umożliwią podjęcie kredytu hipotecznego. Ważne jest by wykazywany dochód był stabilny – otrzymywany od min. 3 miesięcy, a umowa była podpisana na jak najdłuższy czas. Wysokość dochodu musi pozwalać na bezpieczną spłatę rat kredytu, co ocenia ekspert kredytowy. W załączniku do wniosku pożyczkowego kredytodawca wymaga podania szczegółowych danych na temat statusu zatrudnienia, wysokości dochodu, obciążeniu świadczenia i dokładnych danych o firmie. Wśród akceptowanych, możliwych do podania we wniosku, źródeł dochodu znajdują się:

 • umowa o pracę,
 • umowa kontraktu,
 • umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia),
 • działalność gospodarcza lub rolnicza,
 • umowa najmu,
 • wolny zawód,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • emerytura,
 • renta,
 • rodzina 500+,
 • oraz inne.

Na co można wziąć kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka?

Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka można otrzymać na kwotę, równą 60-80% wartości nieruchomości mieszkalnej lub 30-50% wartości nieruchomości przeznaczonej na cele komercyjne. Kredyt udzielony w Kasie Stefczyka może być przeznaczony na sfinansowanie:

 • zakupu domu jednorodzinnego lub mieszkania,
 • zakupu działki budowlanej,
 • budowy/odbudowy/rozbudowy/nadbudowy/przebudowy budynku lub lokalu,
 • nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • spłaty zobowiązań, w tym zobowiązań zaciągniętych na cele mieszkaniowe.

Wysokość wkładu własnego w Kasie Stefczyka

Minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego w Kasie Stefczyka wynosi 20%. Wkład własny wymagany jest przy praktycznie wszystkich celach kredytowych. Wyjątkiem jest kredyt hipoteczny z przeznaczeniem na cele remontowe. W tym przypadku SKOK Stefczyka nie wymaga zabezpieczenia wkładem własnym.

Posiadanie wkładu własnego jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania. Nie jest to jedyne zabezpieczenie jakiego oczekuje Kasa Stefczyka. Zależnie od indywidualnej oceny sytuacji klienta dodatkowo wymagane może być np. złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Kasy w formie aktu notarialnego, przy kredycie na kwotę powyżej 200 000 zł.

Nadpłata kredytu hipotecznego w Kasie Stefczyka

Kasa Stefczyka umożliwia przedterminową spłatę kredytu i nie pobiera za to opłaty rekompensacyjnej. Jest to duża zaleta, gdyż banki pobierają taką opłatę przez pierwsze 3 lata trwania kredytu. W Kasie Stefczyka wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję o chęci zrealizowania nadpłaty, dzwoniąc na infolinię lub udając się do oddziału Kasy.

W przypadku braku złożenia odpowiedniej dyspozycji i przelaniu większej kwoty na nadpłatę kredytu, środki zostaną przeznaczone na:

 1. Spłatę najbliższej wymagalnej raty w kwocie odpowiadającej jej wysokości pomniejszonej o odsetki za okres od dnia dokonania wcześniejszej spłaty do dnia wymagalności raty,
 2. Spłatę kapitału kredytu w taki sposób, że czas obowiązywania umowy ulegnie skróceniu.

Nasza opinia o kredycie hipotecznym w Kasie Stefczyka

Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka uzyskania łatwego i szybkiego finansowania z przeznaczeniem na wiele różnych celów związanych z zakupem, remontem czy przebudową mieszkania oraz domu. Jest to świetna oferta, która nie wymaga korzystania z produktów dodatkowych, które zapewniłyby niższą marżę. Wnioskując o ten kredyt można uzyskać kwotę nawet do 2 000 000 zł na okres od 5 do 30 lat.

O ten kredyt mogą wnioskować wyłącznie członkowie Kasy Stefczyka, jednak dołączenie do Kasy nie stanowi większego problemu. Wystarczy kilka prostych formalności by uzyskać możliwość podjęcia korzystnego kredytu. Minusem oferty jest fakt, że aby uzyskać kredyt na kwotę powyżej 500 000 zł wymagany jest 12-miesięczny staż członkowski.

Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka - zalety

 • Wysoka kwota- nawet do 2 000 000 zł.
 • Finansowanie do 80% wartości nieruchomości.
 • Proste i przejrzyste warunki kredytowania.
 • Kasa akceptuje różne źródła dochodu.
 • Bezpłatna możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
 • Długi okres kredytowania, do nawet 30 lat.
 • Wiele różnych celów przeznaczenia kredytu hipotecznego.

Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka - wady

 • Kredyt wyłącznie dla członków Kasy Stefczyka.
 • Kredyt na wysoką kwotę dostępny jedynie dla klientów Kasy z 12-sto miesięcznym stażem.