Kredyt hipoteczny w Banku Pekao w 2020 roku zasłużył na nagrodę Złoty Bankier za najlepszy produkt tego typu. Czy faktycznie jest to kredyt warty polecenia? Zobacz oprocentowanie, wymagane dokumenty oraz inne warunki i naszą recenzję kredytu hipotecznego od Pekao.

Kredyt hipoteczny w Pekao – najważniejsze informacje

W Banku Pekao (Bank Polski Kasa Opieki Spółka Akcyjna) można skorzystać z co najmniej dwóch różnych produktów kredytowych. Są nimi kredyt hipoteczny i kredyt budowlano hipoteczny. Jak łatwo się domyślić różnią się tym, że jeden z nich jest przeznaczony na budowę domu lub mieszkania, a drugi na zakup już gotowej nieruchomości. Cechy kredytu hipotecznego Pekao, który zdobył nagrodę Złotego Bankiera:

 • Aż do 90 proc. wartości nieruchomości.
 • 0 zł za promesę kredytową ważną 60 dni.
 • Stała lub zmienna stopa oprocentowania.
 • Raty równe lub malejące.
 • Dostępny w walutach PLN, EUR, USD, GBP, SEK i NOK.

Koszt kredytu hipotecznego w Pekao – marża i oprocentowanie

Ze względu na zróżnicowanie warunków dochodowych klientów oraz wartości kredytowanych nieruchomości niemal każdy kredyt hipoteczny jest inny. Z tego powodu wyliczenia kosztów kredytu hipotecznego mają charakter orientacyjny – przedstawiają typowy kredyt udzielany przez dany bank.

Przy wyliczaniu kosztów kredytu hipotecznego od Pekao przyjęto, że zobowiązanie zostało zaciągnięte na 24 lat, a kwota kredytu wyniosła 274 814 zł. W wyliczeniach przyjęto, że klient skorzystał z oferty cross sellingu banku i korzysta z karty kredytowej, a czynnik LTV wyniósł 73 proc.

Kwota kredytu 329 154 zł
RRSO 8,43%
Oprocentowanie 7,73%
WIBOR 3M 0,23%
Prowizja/Marża opłata za przygotowanie i zawarcie umowy – 0 zł
Ubezpieczenie
 • ubezpieczenie spłaty kredytu – 5401,74 zł (4 lata)
 • ubezpieczenie nieruchomości – 280,22 zł (za 12 miesięcy)
Dodatkowe koszty
 • 0 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
 • 4 zł miesięcznie za kartę debetową Debit FX
 • PCC – 19 zł
 • 15 zł za wydanie karty kredytowej Elastyczna + 3,90 zł miesięcznie za jej obsługę
 • 137 zł za kontrolę nieruchomości (innego prawa)
Koszt pojedynczej raty 1469,49 zł do uprawomocnienia hipoteki
1325,56 zł po uprawomocnieniu
Całkowity koszt kredytu 114 716,48 zł
Całkowita kwota do spłaty  706 690,97 zł

Korzystanie z konta osobistego oraz karty kredytowej dołączonej do kredytu w powyższym przykładzie oczywiście nie jest obowiązkowe. Zależnie od indywidualnej sytuacji może jednak pomóc obniżyć marżę kredytu hipotecznego,

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego w Pekao

Banki wymagają różnych dokumentów do kredytu hipotecznego w zależności od typu finansowanej nieruchomości oraz źródła zarobków klienta. Najmniejsza liczba dokumentów będzie dotyczyła osób zatrudnionych na umowę o pracę i kupujących mieszkanie z rynku wtórnego lub pierwotnego. Na znacznie większe formalności muszą przygotować się osoby chcące np. wybudować dom. Wymagane przez Pekao dokumenty do hipoteki mogą obejmować:

 • Wniosek o udzielenie kredytu.
 • Dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
 • Zaświadczenie o dochodach i wyciąg z konta bankowego.
 • Dokumenty nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.
 • Umowa przedwstępna.
 • Odpis z księgi wieczystej.
 • I wiele innych, zależnie od sytuacji.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w PKO BP – krok po kroku

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to poważna decyzja, której konsekwencje są odczuwalne nawet przez dziesiątki lat. Nie dziwi więc, że kredytu hipotecznego nie można wziąć od ręki. Konieczne jest zaciąganie takiego kredytu w etapach, podczas których dostarczamy bankowi kolejne dokumenty. Szczegółowy sposób zaciągania kredytu hipotecznego w Pekao może różnić się zależnie od indywidualnej sytuacji, ale zazwyczaj wygląda to w następujący sposób:

 1. Skontaktuj się z bankiem – osobiście czy przez formularz kontaktowy. Ekspert kredytowy oszacuje twoją zdolność kredytową i przedstawi wymagane dokumenty.
 2. Złóż wniosek i poczekaj na decyzję kredytową.
 3. Podpisz umowę kredytową w siedzibie banku.
 4. Po spełnieniu wszystkich wymagań kredyt zostanie uruchomiony.

Kto może otrzymać kredyt hipoteczny w Pekao?

By móc prawidłowo złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w Banku Pekao na pewno należy być osobą pełnoletnią i zamieszkiwać na terytorium Polski. Pozostałe wymagania banku mogą obejmować:

 • Wystarczająca zdolność kredytowa w stosunku do wnioskowanej kwoty kredytu, czyli dające się udokumentować dochody.
 • Posiadanie środków wystarczających do opłacenia co najmniej 15 proc. wkładu własnego.
 • Brak dużych zaległości w spłacie innych zobowiązań finansowych.
 • Prawidłowe złożenie wszelkich dokumentów wymaganych przez bank.

Kredyt hipoteczny w Pekao – warunki dochodowe

Należy osiągać dochody w kwocie wystarczającej do spłaty miesięcznej raty kredytu. W Pekao akceptowane są dochody z różnych źródeł, w tym dochody pochodzące z zagranicy. Wśród akceptowanych źródeł dochodu można wymienić m.in.:

 • Umowa o pracę (w tym na czas określony).
 • Umowa zlecenie i o dzieło.
 • Działalność gospodarczą.
 • Działalność rolnicza.
 • I inne, legalne i stałe źródła dochodów.

Zasadniczą kwestią jest, by móc udokumentować otrzymywane dochody. Nie wszystkie źródła dochodów są dla banków równe. Zależnie od ich źródła wymagana jest różna dokumentacja. Różnie liczona jest zdolność kredytowa w zależności od stabilności typu zatrudnienia.

Na co można wziąć kredyt hipoteczny w Pekao?

Kredyt hipoteczny jest zazwyczaj zaciągany na zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego. W Pekao można go przeznaczyć również na inne cele związane z mieszkaniem. Wśród nich można wymienić m.in.:

 • zakup domu, w tym domu letniskowego
 • wykup mieszkania komunalnego
 • garaż lub miejsce postojowe
 • działka budowlana lub rekreacyjna
 • refinansowanie kredytu mieszkaniowego

Wysokość wkładu własnego w Pekao

Pekao deklaruje, że udziela kredytu na kwotę do 85 proc. wartości nieruchomości. Przy obniżonym wkładzie własnym (niższym od 20 proc.) konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie części kredytu przez ubezpieczenie lub kolejny zastaw.

Wkładem własnym przy kredycie hipotecznym może być już zakupiona działka budowlana, czy już wykonane prace i zakupione materiały do budowy domu. Co do zasady im wyższy wkład własny opłacamy przy zakupie nieruchomości na kredyt, tym niższy koszt kredytu.

Nadpłata kredytu hipotecznego w Banku Pekao

W Pekao obowiązują stosunkowo skomplikowane zasady wcześniejszej spłaty hipoteki, co jest zdecydowaną wadą tego kredytu. Wyglądają one w następujący sposób:

 • Całkowita spłata kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty do 21 lipca 2017 r wiąże się z opłatą 2 proc. od spłacanej kwoty i nie mniej niż 200 zł.
 • Kredyty zaciągnięte po 04.04.2013 r., ale wcześniej niż 22.07.2017 r. – za nadpłatę więcej niż 10 proc. kwoty kredytu rocznie zaciągnięte obowiązuje opłata w wysokości 2 proc. całej kwoty podlegającej spłacie (!) i nie mniej niż 200 zł.
 • Kredyty zaciągnięte przed 04.04.2013 r za nadpłatę więcej niż 15 proc. kwoty kredytu rocznie zaciągnięte obowiązuje opłata w wysokości 2 proc. całej kwoty podlegającej spłacie i nie mniej niż 200 zł.
 • Kredyty zaciągnięte od 22.07.2017 r. – opłata w wysokości 3 proc. całkowitej kwoty kredytu przy częściowej lub całkowitej spłacie w ciągu 3 lat od zaciągnięcia kredytu, ale nie więcej niż teoretyczne, roczne odsetki, które utracił bank.
 • Za skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania obowiązuje opłata w wysokości 150 zł.
 • Opłata za zmianę warunków cenowych kredytu wynosi 500 zł.
 • Opłata za aneks do umowy (za każdą nadpłatę) – 50 zł.

Uwaga! W Pekao nie ma możliwości zdalnej nadpłaty kredytu. Należy osobiście odwiedzić placówkę Banku i osobiście złożyć dyspozycję.

Nasza opinia o kredycie hipotecznym od Pekao

Nie bez przyczyny kredyt hipoteczny w Pekao zasłużył na prestiżową nagrodę Złoty Bankier. Te wyróżnienie przyznawane przez specjalistów z branży dowodzi, że mamy do czynienia z kompletnym produktem. Wśród zalet tego kredytu hipotecznego na pewno można wymienić akceptowanie dochodów w rekordowej liczbie walut oraz możliwość dokonania niemal wszystkich formalności zdalnie. Inne cechy wyróżniające ten kredyt na rynku to uproszczona ocena nieruchomości do 300 000 zł oraz bezpłatna promesa kredytowa aż na 60 dni. Niepokoją za to liczne produkty dodatkowe dołączone do kredytu. Ich łączny koszt to nawet kilkanaście złotych miesięcznie – przez dziesiątki lat to poważna kwota.

Kredyt hipoteczny Bank Pekao - zalety

 • Kredyt dostępny w walutach PLN, EUR, USD, GBP, SEK, NOK.
 • Darmowa promesa kredytowa na 60 dni.
 • Finansowanie aż do 85 proc. wartości nieruchomości.
 • Raty równe lub malejące.
 • Wniosek niemal całkowicie online.
 • Uproszczona wycena nieruchomości.

Kredyt hipoteczny Bank Pekao - wady

 • Liczne płatne produkty dodatkowe do kredytu - konto osobiste, karta kredytowa.