Umowa kredytu hipotecznego – co to jest?

Umowa o kredyt hipoteczny jest dokumentem, który zawierają dwie strony: kredytobiorca i kredytodawca. Sporządza się ją w sytuacji, gdy konsument kredytu ma w planach zakup nieruchomości lub budowy domu mieszkalnego.

Podobnie, jak umowa kredytowa (dotycząca np. kredytu gotówkowego) składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy ogólnych informacji w kwestii przeznaczenia uzyskanych pieniędzy z kredytu, druga jest opisem indywidualnej sytuacji osoby, ubiegającej się o zobowiązanie finansowe. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że umowa kredytu hipotecznego różni się pod kilkoma względami od zwykłej umowy kredytowej ( do.

Z jakich elementów składa się umowa kredytu hipotecznego?

Zanim udamy się do banku, aby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, najpierw warto zapoznać się, z najważniejszymi elementami umowy kredytu hipotecznego. W ten sposób dowiemy się, jakie informacje trzeba w niej zawrzeć, jak również, na które kwestie należy zwrócić szczególną uwagę.

Dane osobowe kredytobiorcy

Na początku umowy kredytu hipotecznego kredytobiorca powinien wpisać w poprawny sposób swoje dane osobowe, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania,
 • numer i serię dowodu osobistego.

Określenie kwoty kredytu hipotecznego

Drugim elementem umowy o kredyt hipoteczny jest informacja dotycząca kwoty kredytu oraz terminu jego spłaty. W przypadku, gdy zdecydujemy się na uzyskanie zobowiązania finansowego w innej walucie niż w złotówkach, ten punkt powinien być dokładnie uzupełniony treścią na ten temat.

Cel, na który zostanie przeznaczony kredyt hipoteczny

W przypadku kredytu hipotecznego, celem przeznaczenia pieniędzy uzyskanych od kredytodawcy będzie zakup nieruchomości (np. mieszkania) lub budowa domu jednorodzinnego. Z pewnością ten punkt umowy jest jednym z najważniejszych w umowie o kredyt hipoteczny.

Prowizja za udzielenie kredytu. Ważny punkt w umowie o kredyt

Kolejny element umowy dotyczy prowizji, którą narzuca bank za udzielenie kredytu hipotecznego. Warto wiedzieć, że każdy kredytodawca ustala wysokości prowizji na podstawie następujących czynników:

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego

Kwestia oprocentowania jest jednym z najważniejszych punktów w umowie o kredyt hipoteczny. Bank oblicza je według obowiązującej marży, która wcale nie musi być stała. W przypadku, gdy osoba starająca się o kredyt zrezygnuje z oferowanych dodatkowych produktów bankowych, marża ulegnie wzrostowi. Oprocentowanie podlega również zmieniającej się stopie procentowej.

Raty kredytu w umowie o kredyt hipoteczny

Każdy kredytobiorca musi też pamiętać o ustaleniu z kredytodawcą rat kredytowych, których warunki są później wpisane w umowie o kredyt hipoteczny. Banki wyróżniają trzy rodzaje rat kredytu: ratę kapitałową, ratę odsetkową i ratę kapitałowo-odsetkową. W zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, bank proponuje jedną z wymienionych rat.

Umowa kredytu hipotecznego – na co zwrócić uwagę?

Umowa o kredyt hipoteczny składa się z wielu elementów, każdy z nich jest ważny i należy uważać, aby podczas ich wypełniania nie popełnić żadnego błędu. Warto jednak podkreślić, że niektóre punkty umowy wymagają od kredytobiorcy szczególnej uwagi. Dlatego poniżej przedstawiamy charakterystykę trzech niezwykle znaczących kwestii dla umowy kredytu hipotecznego, z którymi trzeba się koniecznie zapoznać.

Określenie formy wypłaty kredytu hipotecznego

Forma wypłaty kredytu hipotecznego zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, jak również celu, na który mają zostać przeznaczone pieniądze ze zobowiązania finansowego. Kredyt może zostać wypłacony przez bank na dwa sposoby:

 • jednorazowo – to forma wypłaty kredytu hipotecznego, którą bank stosuje w sytuacji, gdy kredytobiorca zamierza kupić nieruchomość z nieobciążoną hipoteką (np. mieszkanie).
 • w transzach – kredyt w tej formy otrzymują osoby, które planują budowę domu metodą gospodarczą. Bank wypłaca każdą kolejną transzę pieniędzy z kredytu na podstawie postępów prac budowlanych.

Warunki wypłaty kredytu w umowie hipotecznej

Trzeba wiedzieć, że wypłata kredytu hipotecznego (czyli moment zakończenia procedury kredytowej) przez bank następuje dopiero wtedy, gdy kredytobiorca spełni wszystkie warunki do uruchomienia kredytu w określonym czasie. Do wspomnianych warunków należy:

 • okazanie aktu notarialnego zakupu nieruchomości – kredytobiorca, tuż po podpisaniu umowy kupna nieruchomości w obecności notariusza, powinien dostarczyć ją do banku w określonym czasie lub do terminu uruchomienia kredytu.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku do sądu o wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku wraz z potwierdzeniem opłat sądowych. To konieczny dokument, który pełni rolę zabezpieczenia dla kredytodawcy w razie niespłacenia zobowiązania finansowego.
 • Wykazanie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych wypadków losowych – mieszkanie można ubezpieczyć na dwa sposoby: zdecydować się na podpisanie umowy z polecanym przez bank ubezpieczycielem lub załatwić ubezpieczenie na własną rękę w innej firmie ubezpieczeniowej.
 • Udokumentowanie ubezpieczenia na życie – w każdym roku polisowym należy udostępniać ten dokument bankowi do ponownego rozpatrzenia.
 • Przedstawienie aktu notarialnego z zapisem o wniesieniu środków własnych na zakup nieruchomości – zdarza się, że kredytobiorcy finansują nieruchomość nie tylko z pieniędzy pochodzących z kredytu i częściowo opłacają ją ze swoich pieniędzy. W tej sytuacji kredytobiorca powinien powiadomić o tym bank.
 • Kredytobiorca, który chce otrzymać zobowiązanie finansowe od banku musi również Złożyć tzw. dyspozycję, czyli polecenie wypłaty kredytu. Należy przygotować ją w formie pisemnej i następnie przedstawić kredytodawcy.

Do kogo trafiają pieniądze z kredytu hipotecznego?

W umowie o kredyt hipoteczny powinien pojawić się również zapis dotyczący tego, komu zostanie wypłacone zobowiązanie finansowe od kredytodawcy. Do osób, które mogą otrzymać pieniądze z kredytu zaliczają się:

 • osoba, która sprzedaje nieruchomość, czyli zbywca lub deweloper. Na jego konto bankowe trafiają pieniądze z kredytu hipotecznego.
 • kredytobiorca, który chce wybudować dom metodą gospodarczą. Bank będzie przesyłał na jego rachunek bankowy transze kredytu wraz z postępem prac budowlanych.
 • W sytuacji, gdy kredytobiorca decyduje się na zakup nieruchomości z obciążoną hipoteką, pieniądze z kredytu trafiają na konto innego banku lub komornika, w celu jej spłacenia.

Umowa kredytu hipotecznego – wzór

Oprócz zapoznania się z najważniejszymi elementami umowy kredytu hipotecznego, warto też zapoznać się ze wzorem takiego dokumentu. Gdzie można go znaleźć? Na wielu portalach zajmujących się tematyką kredytowo-finansową oraz na stronach internetowych niektórych banków. Gwarantujemy, że nikt nie powinien mieć większego problemu ze znalezieniem umowy o kredyt hipoteczny w internecie.

Zawsze można też skorzytać z pomocy doradcy finansowego, który wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące umowy kredytu hipotecznego. Ponadto będziemy mogli się od takiej osoby dowiedzieć , ile kosztuje kredyt, czym charakteryzuje się odwrócony kredyt hipoteczny oraz jak przebiega dokładnie przebiega procedura kredytowa.