Czas oczekiwania na decyzję o otrzymaniu kredytu

Szukając kredytu jednym z częstszych warunków pożądanych przez klientów jest szybkość decyzji i pojawienia się pieniędzy na koncie. Zależnie od kwoty, rodzaju kredytu i metod weryfikacji zdolności kredytowej, proces zajmuje różny czas. Najszybszą i najprostszą metodą składania wniosku jest wnioskowanie online.

Kredyt bez wychodzenia z domu jest dostępny praktycznie we wszystkich popularnych bankach, a można go uzyskać wnioskując przez aplikację lub wypełniając wniosek na stronie internetowej. Decyzja o przyznaniu środków może zostać podjęta bardzo szybko, nawet do 15 minut. Szczególnie w przypadku, gdy kredytobiorca składa wniosek w banku, w którym posiada już konto.

21 dni, ustawowy, maksymalny termin decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym banki mają obowiązek przekazania decyzji kredytowej w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku. Przepis budził sporo wątpliwości, w związku z czym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego doprecyzował interpretację przepisu.
Wskazał, że bieg terminu koniecznego na wydanie decyzji kredytowej liczy się od momentu złożenia wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej.

W praktyce oznacza to, że banki z łatwością obchodzą ustawowy wymóg czasu podania decyzji kredytowej. Wystarczy, że zamiast wniosku kredytowego składamy wniosek o wstępną ocenę zdolności, czy zapytanie o kredyt gotówkowy. W każdym momencie bank może też poprosić nas o dostarczenie kolejnego dokumentu, co wydłuży czas na decyzję. Zobacz, w których bankach będziesz czekał na decyzję najkrócej.

Etapy procedury kredytowej

Pierwszym etapem przy wyborze kredytu powinno być zawsze uważne prześledzenie oferty poszczególnych banków i wybór najlepszej z nich. Na szczęście obecnie można skorzystać z rankingu kredytów gotówkowych, by nie tracić na tę czynność zbyt wiele czasu i wysiłku. Ten etap może zająć około kilkunastu minut. W końcu nie chcemy tak poważnej decyzji podejmować pochopnie.

Przyjrzyjmy się ile trwają poszczególne procedury kredytowe w typowym kredycie online.

 1. Pierwszym krokiem do uzyskania kredytu gotówkowego jest wypełnienie formularza na stronie banku. Przyjmuje on zasadniczo dwie formy: formularz kontaktowy i wniosek kredytowy. W przypadku wniosku wypełnienie go zajmie około 5-10 minut, natomiast formularz kontaktowy zajmie nam zaledwie kilka minut.
 2. Jeśli wypełniono formularz, a nie wniosek to czeka nas jeszcze rozmowa z konsultantem lub wizyta w oddziale. Rozmowa z pracownikiem banku również nie powinna zająć więcej niż kilkanaście minut.
 3. Teraz bank musi ocenić, czy może przyznać kredyt. Taki proces nazywa się decyzją kredytową. Sprawdzone zostaną bazy informacji kredytowej i wyliczony zostanie scoring bankowy. W niektórych instytucjach zajmie to zaledwie kilka minut. W innych i przy wyższych kwotach ostateczną decyzję podejmie człowiek, przez co podjęcie decyzji może zająć nawet kilka dni.
 4. Kolejny etap to podpisanie umowy kredytowej. Zależnie od procedur banku można tego dokonać online, telefonicznie lub w oddziale. Oczywiście, ta pierwsza opcja jest najszybsza. Ostateczny czas potrzebny na podpisanie umowy zależy już od samego klienta. Im szybciej skontaktuje się z bankiem, tym szybciej będzie można dokonać podpisania umowy.

Decyzja o przyznaniu kredytu gotówkowego, a przelew środków

W przypadku pobierania kredytu gotówkowego, czas wydania decyzji o przyznaniu pieniędzy i przekazania ich klientowi trwa bardzo krótko. Dzięki zautomatyzowanym metodom weryfikacji, procedura kredytowa znacznie się skraca. Cały proces może zamknąć się w jednym dniu, wraz z wydaniem decyzji i wypłaceniem kredytu.

Wypłata gotówki kasie banku, w którym wzięliśmy kredyt, to opcja natychmiastowa. Podobnie szybko pieniądze zostaną przesłane jeśli posiadamy konto w tym samym banku co kredytodawca. Natomiast przesył kredytu na rachunek w innym bank, to już nieco bardziej skomplikowana operacja. Zazwyczaj transfer zajmie kilka godzin zgodnie z , jednak niektóre z banków oferują szybkie przelewy dzięki czemu przesył może zająć zaledwie kilkanaście minut.

Wstępna a ostateczna decyzja kredytowa

Do podjęcia wstępnej decyzji kredytowej nie potrzeba analityka kredytowego. Z łatwością można sprawdzić czy mamy wystarczającą zdolność do podjęcia kredytu, za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej. Wystarczy podzielić całkowitą kwotę kredytu (wraz z odsetkami i innymi kredytowanymi kosztami) przez liczbę rat, przez które będziemy spłacali zobowiązanie. Jeżeli otrzymana kwota wystarcza do w miarę wygodnej spłaty, to możemy liczyć na pozytywną, wstępną decyzję kredytową.

Ostateczna decyzja kredytowa jest podjęta z udziałem analityka i ma charakter wiążący. Bank przekazuje ją na trwałym nośniku i stanowi ofertę w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego. Otrzymanie takiej decyzji oznacza, że możemy zaciągnąć już kredyt hipoteczny i jest on dostępny na przedstawionych warunkach. Dalej należy zatem jak najszybciej podpisać umowę, albo porównać otrzymane warunki z ofertą innych banków.

Nie należy mylić pozytywnej decyzji z umową kredytową. Tę należy jeszcze osobno podpisać w placówce banku. To na etapie pomiędzy otrzymaniem pozytywnej decyzji kredytowej a podpisaniem umowy najlepiej jest porównywać kredyty hipoteczne, bo oferta z reklamy może różnić się od tej wyliczonej dla naszej indywidualnej sytuacji.

Jak skrócić czas czekania na pieniądze z kredytu?

Zależnie od rodzaju kredytu dostępne są różne metody. Kredyt hipoteczny jest to skomplikowana procedura, można przyspieszyć na kilka różnych sposobów:

 1. Kredyt można też dostać szybciej jeżeli skorzystamy z usług doradcy kredytowego. To specjalista, który powinien być obeznany z procedurami w poszczególnych bankach i w razie potrzeby powinien być w stanie przyspieszyć cały proces.
 2. W uzasadnionych przypadkach, kiedy np. kończy się czas obowiązywania umowy przedwstępnej możemy wystąpić do banku o przyspieszenie procedury. Zależnie od indywidualnej sytuacji banki może obsłużyć nasz wniosek poza kolejnością.
 3. Warto pamiętać o tym, że w przypadku wydania negatywnej decyzji o przyznaniu hipoteki zawsze możemy poprosić bank o pisemne uzasadnienie. Być może analityk przeoczył ważny czynnik świadczący na naszą korzyść?

Na szybsze pojawienie się środków na koncie w przypadku kredytu gotówkowego, może wpłynąć:

Dokumenty niezbędne przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy i hipoteczny

Podstawowymi dokumentami, niezbędnymi przy ubieganiu się o wspomniane kredyty są:

 • Dowód osobisty,
 • poprawnie wypełniony wniosek.

Lista wszystkich dokumentów do kredytu hipotecznego, jest bardzo długa. Brak niektórych z nich może spowodować, że bank odeśle wniosek żądając dołączenia kolejnych dokumentów, które są niezbędne do podjęcia decyzji. Do dokumenty potrzebne przy kredycie hipotecznym, zaliczamy:

 • dokumentów finansowych umożliwiających sprawdzenie zdolności kredytowej, np.: oświadczenie o dochodach, zaświadczenie ZUS,
 • dokumentów dotyczących przedmiotu kredytowania, np.: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, potwierdzenie wpłaty wkładu własnego na rzecz dewelopera, decyzja o pozwoleniu na budowę domu.

Kredyt gotówkowy nie wymaga przedstawiania, aż tylu dokumentów co przy powyżej opisywanym kredycie, jednak wciąż wymaga wykazania kilku ważnych zaświadczeń, które zmieniają się zależnie od rodzaju kredytu np. przy kredycie konsolidacyjnym czy odnawialnym:

 • Wniosek o kredyt gotówkowy,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o zarobkach lub o świadczeniu emerytalnym, socjalnym lub rencie.