Kredyt hipoteczny w BNP Paribas – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny od BNP Paribas można spłacać w ratach równych lub malejących. Jednym z największych zalet tej oferty jest to, że klient może wykorzystać aż 15 proc. kredytu na dowolny cel, ponadto istnieje możliwość łączenia celów kredytowania. O finansowanie mogą się starać osoby, które posiadają rachunek osobisty w BNP Paribas lub zdecydują się na otwarcie konta. Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej ofercie? Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje na jej temat.

Cechy kredytu hipotecznego w BNP Paribas:

 • minimalna kwota kredytu to 100 000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to aż 4 000 0000 zł,
 • maksymalny czas kredytowania wynosi 360 miesięcy,
 • możliwość refinansowania środków zainwestowanych w nieruchomość do 12 miesięcy wstecz,
 • dostępne są raty równe i malejące,
 • możliwa karencja w spłacie kredytu,
 • bank wymaga 20 proc. wkładu własnego,
 • bogaty pakiet ubezpieczeń w zróżnicowanych wariantach.

Koszt kredytu hipotecznego w BNP Paribas – marża i oprocentowanie

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas dostępny jest w trzech wariantach: Kredyt hipoteczny z niską marżą, oferta z pakietem ubezpieczeń na życie/od utraty pracy oraz oferta standardowa. Zależnie od wybranego wariantu zmienia się marża kredytu. Klient może zdecydować o wyborze pomiędzy oprocentowaniem stałym przez 5 lat a oprocentowaniem zmiennym, ustalanego jako suma stopy referencyjnej i marży BNP Paribas. Wysokość marży można również obniżyć przez skorzystanie z produktów dodatkowych, do których należą m.in. konto osobiste wraz z kartą debetową.

W tym miejscu należy podkreślić, że obecnie oprocentowanie kredytów hipotecznych jest na dość niskim poziomie ze względu na obniżenie stóp procentowych przez RPP – trzeba jednak mieć na uwadze, że w każdej chwili mogą wzrosnąć.

Prognozowane koszty kredytu hipotecznego w BNP Paribas zostały wyliczone dla kwoty kredytu wynoszącej 365 000 zł oraz czasu spłaty wynoszącego 312 miesięcy, czyli 26 lat. Z jakimi kosztami wiąże się ten kredyt? W poniższej tabelce wskazaliśmy je wszystkie, zapoznaj się!

Kwota kredytu 365 000 zł
RRSO 2,88%
Oprocentowanie 2,71%
WIBOR 3M 0,21%
Prowizja/Marża 0 zł za udzielenie kredytu, marża 2.50% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu).
Ubezpieczenie ubezpieczenie nieruchomości – 12 870,00 zł

ubezpieczenie na życie – 26 350,44 zł

Dodatkowe koszty
 • ocena wartości nieruchomości – 300 zł za mieszkanie
 • PCC – 19 zł
 • opłaty za konto i kartę debetową 3120 zł (możliwość uniknięcia opłat przy zapewnieniu miesięcznych wpływów na konto min. 2500 zł)
Koszt pojedynczej raty
 • 1825,11 zł – 7 pierwszych miesięcy do czasu uprawomocnienia hipoteki
 • 1634,76 zł – pozostałe raty
Całkowity koszt kredytu 189 038,63 zł
Całkowita kwota do spłaty 554 038,63 zł

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego w BNP Paribas

W celu podjęcia kredytu hipotecznego w BNP Paribas, wnioskodawca musi przedstawić wiele różnych dokumentów zawierających szczegółowe informacje o zarobkach, czasie trwania umowy i stosunku pracy, a także o samej nieruchomości mającej być zabezpieczeniem finansowania. Wśród dokumentów, których wymaga bank BNP znajdują się:

 • wniosek o zawarcie umowy,
 • wniosek o kredyt hipoteczny,
 • umowa przedwstępna,
 • wypis z Księgi Wieczystej,
 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu.

Jak wziąć kredyt hipoteczny w BNP Paribas – krok po kroku

Proces uzyskania kredytu hipotecznego w BNP Paribas jest dość skomplikowany, jednak w każdym banku jest to naprawdę trudna procedura. Głównym powodem trudności otrzymania kredytu jest fakt, że taki rodzaj kredytu jest udzielany na bardzo wysoką kwotę. Jak otrzymać finansowanie na nowe mieszkanie lub dom od BNP? Poniżej przygotowaliśmy poradnik krok po kroku, który nieco ułatwi to zadanie.

 1. Udaj się do najbliższego oddziału BNP Paribas i porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty oraz dowiedz się jakie są wymagane dokumenty.
 2. Wypełnij wniosek i załącz potrzebne dokumenty.
 3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji udaj się do placówki banku i podpisz umowę kredytu hipotecznego.
 4. Ostatnim krokiem będzie złożenie dyspozycji wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami.

Kto może otrzymać kredyt hipoteczny w BNP Paribas?

O kredyt hipoteczny w BNP Paribas może wnioskować każda osoba pełnoletnia, która może potwierdzić dochody odpowiednim dokumentem. Co ciekawe o kredyt mogą wnioskować nawet 4 osoby – może to znacznie zwiększyć szanse otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej. Jakie jeszcze warunki musi spełnić klient ubiegający się o sfinansowanie nieruchomości? Z pewnością należy się przygotować na to, że bank będzie wymagał:

 • potwierdzenia zatrudnienia – dopuszczalne są przeróżne formy umów,
 • posiadania wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. wartości nieruchomości,
 • wystarczająco wysokich dochodów w stosunku do zaciąganego zobowiązania,
 • wykazania pozytywnej historii kredytowej,
 • przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów.

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas – warunki dochodowe

Bank BNP Paribas wymaga potwierdzenia zarobków i zatrudnienia. Najważniejszą cechą, na którą zwróci uwagę bank, jest czas obowiązywania umowy zatrudnienia – najlepszą formą jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Ponadto okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy musi wynosić minimum 3 miesiące. W przypadku przedsiębiorców – działalność gospodarcza musi być prowadzona przez min. 12 miesięcy.

BNP Paribas akceptuje następujące źródła dochodu:

 • umowa o pracę (w tym na czas określony),
 • umowa zlecenie i o dzieło,
 • działalność gospodarcza,
 • działalność rolnicza,
 • inne legalne i stałe źródła dochodów.

Na co można wziąć kredyt hipoteczny w BNP Paribas?

Mimo, iż najczęściej kredytobiorcy zaciągają tak duże zobowiązanie finansowe na zakup domu lub mieszkania, to kredyt od tego banku można również przeznaczyć na inne plany mieszkaniowe. BNP Paribas daje możliwość uzyskania pieniędzy na sfinansowanie następujących celów:

 • nabycie mieszkania lub domu,
 • budowa (w tym przebudowa) domu,
 • remont lokalu mieszkalnego,
 • nabycie gruntów rolnych,
 • nabycie działki,
 • nabycie i przebudowa pomieszczeń / budynków niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele inne niż mieszkaniowe,
 • wykup mieszkania lub domu stanowiącego własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 • nabycie udziału we współwłasności nieruchomości.

Wysokość wkładu własnego w BNP Paribas

Najniższy dopuszczalny przez BNP Paribas wkład własny wynosi 20 proc., który jest indywidualnie określany dla każdego wniosku i wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Obecnie na rynku 10 proc. wkładu własnego to obecnie najniższa legalna wartość – te zasady zostały ustalone przez Komisję Nadzoru Finansowego sprawującej nadzór nad sektorem bankowym.

Ważne – BNP Paribas wymaga również dodatkowego zabezpieczenia kredytu poprzez zakup pakietów ubezpieczeniowych.

Nadpłata kredytu hipotecznego w BNP Paribas

W BNP Paribas obowiązuje tzw. prowizja rekompensacyjna, czyli opłata od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu. Wynosi ona stosunkowo niskie 1 proc. i obowiązuje zarówno przy nadpłacie jak i całkowitej, wcześniejszej spłacie kredytu. Pomimo ustawowego obowiązku BNP nie informuje, że opłata obowiązuje jedynie przez 3 pierwsze lata trwania kredytu.

Nie da się stwierdzić, czy oznacza to, że BNP pobiera taką opłatę przez cały czas kredytowania, czy jedynie nie informuje o zaprzestaniu pobierania opłaty po 3 latach trwania kredytu. Jeżeli mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem, to klienci BNP mają prawo domagać się zniesienia opłaty.

Nasza opinia o kredycie hipotecznym od BNP Paribas

BNP Paribas cieszy się sporą popularnością na naszym rynku finansowym i może pochwalić się dużym zaufaniem klientów. Kredyt hipoteczny od tego banku należy do ścisłej czołówki ofert kredytowych. Największym atutem tego produktu finansowego jest niska marża. Ponadto klienci mogą uzyskać finansowanie nie tylko na zakup domu lub mieszkania, ale również na spłatę innych kredytów. Jakie są wady i zalety tego kredytu?