Czym różni się kredyt konsolidacyjny hipoteczny od zwykłego kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny jest produktem skierowanym do klientów indywidualnych, posiadającym prawo własności nieruchomości. Kredyt ten należy odpowiednio zabezpieczyć hipoteką na nieruchomości lub prawem, którym może być własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego czy prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Wysokość przyznanego kredytu stanowi 80 do 90% wartości nieruchomości, ustalonej na podstawie wyceny przeprowadzonej na zlecenie banku.

Dzięki zabezpieczeniu długu hipoteką, konsolidacyjny kredyt hipoteczny pozwala na uzyskanie wyższej sumy kredytowej, niż zwykły kredyt konsolidacyjny gotówkowy. Bank zyskuje pewność, że w przypadku niespłacenia podjętego kredytu, dostanie prawa do mieszkania lub domu objętego hipoteką.

Kto może ubiegać się o taką formę konsolidacji?

By móc starać się o uzyskanie kredytu konsolidacyjnego hipotecznego należy spełnić podstawowe warunki. Najważniejszym jest posiadanie prawa do nieruchomości, którą podamy jako zabezpieczenie, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim bez podpisanej rozdzielności majątkowej, wymagane jest przystąpienie obu współmałżonków do kredytu. Dodatkowo należy wykazać odpowiednią zdolność kredytową – w innym wypadku decyzja banku będzie negatywna. Zobowiązania poddawane konsolidacji nie mogą być przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą.

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

Cechą charakterystyczną tego produktu kredytowego jest fakt, że spłata nowego kredytu jest dodatkowo zabezpieczona hipoteką umowną, czyli prawem do własności posiadanej przez klienta nieruchomości. Dzięki temu działaniu, kredytobiorca ma dostęp do wyższych kwot kredytowania oraz korzystniejszych warunków spłaty. W niektórych bankach można dostać kredyt na wyższą kwotę niż potrzebna na konsolidację, uzyskując dostęp do środków z przeznaczeniem na dowolny cel.

W celu zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego kredytobiorca jest zobowiązany złożyć w banku informację o prawidłowym numerze Księgi Wieczystej nieruchomości lub odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa.

Jakie nieruchomości mogą być zabezpieczeniem kredytu?

Większość banków nie przedstawia konkretnych wymagań odnośnie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie – najważniejsze jest prawo własności. Ocena możliwości wykorzystania nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu podejmowana jest przez ekspertów banku, po przeprowadzeniu wyceny mieszkania, domu czy budynku. W celu przeprowadzenia oceny niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających przeznaczenie i lokalizacje.

Jakie produkty bankowe można połączyć w kredyt konsolidacji z zabezpieczeniem hipotecznym

Decydując się na konsolidację kredytów zaciągniętych w innych bankach, można połączyć pewną ilość rat w jedną. Liczbę lub całkowitą sumę rat możliwych do konsolidacji bank określa indywidualnie zależnie od sytuacji klienta, przykładowo ING Bank Śląski pozwala na konsolidację 7 zobowiązań. Procesowi konsolidacji można poddać różne produkty bankowe i pozabankowe:

 • kredyt gotówkowy
 • karta kredytowa
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt samochodowy
 • pożyczka pozabankowa
 • kredyt na sprzętu AGD i RTV

Zalety kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego zastawem hipotecznym przynosi spore korzyści. Do największych zalet tej formy kredytu można zaliczyć:

 • wyższa maksymalna kwota kredytowania,
 • niższe raty kredytu,
 • przewidywalny harmonogram spłat kredytu z możliwością wybrania modelu ratalnego,
 • długi okres spłaty,
 • połączenie wielu rat, w jedną wygodną z dogodnym terminem uiszczania opłat do wyboru,
 • dostęp do gotówki z możliwością przeznaczenia na dowolny cel,

Koszty kredytu hipotecznego konsolidacyjnego

Warunki umowy kredytu hipotecznego warto negocjować z bankiem, przedstawić wszystkie swoje oczekiwania. Zależnie od posiadanej zdolności kredytowej oraz wartości nieruchomości, na której zostanie utworzona hipoteka można uzyskać kredyt na wyższą kwotę.

Podejmując ten rodzaj kredytu należy liczyć się ze wzrostem kosztów kredytowania. Pierwszym dodatkowym kosztem kredytu hipotecznego konsolidacyjnego w większości przypadków jest prowizja za podpisane umowy, choć niektóre banki oferują prowizję 0%. Dodatkowo należy liczyć się ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu, w wyniku wydłużenia okresu spłaty. Warto dokładnie przeanalizować warunki umowy kredytowej i wiedzieć za co płacisz. W tabeli przedstawiamy podstawowe koszty związane z tym typem kredytu:

Rodzaj kosztów Wysokość opłaty
Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł
Prowizja za udzielenie kredytu 0 do 3% od udzielonej kwoty – stawka ustalana indywidualnie
Wycena nieruchomości 300-700 zł
Wzrost oprocentowania Ustalane indywidualnie, na podstawie stawki WIBOR 6M i marży banku – wzrost odsetek zależny od kwoty i czas kredytowania
Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 100 zł
Opłata za restrukturyzację zadłużenia 0 – 0,5% wysokości zadłużenia
Wcześniejsza spłata kredytu 0 zł
Prolongata kredytu 0,5 % od kwoty pozostałej do spłaty
Ubezpieczenie kredytu Kwota zmienia się zależnie od wybranego pakietu, kwoty i okresu kredytowania

Oferty kredytu konsolidacyjnego hipotecznego w popularnych polskich bankach

Różne banki proponują odmienne warunki kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, stawiają inne wymagania i oferują swoje stawki oprocentowania oraz prowizji. Zależnie od oceny wiarygodności kredytowej niektóre z instytucji mogą nie zgodzić się na konsolidację w formie kredytu hipotecznego. Nie należy się jednak poddawać, gdyż z pewnością znajdzie się bank, którego warunki spełnisz bez problemu.

Bank Weź kredyt Maksymalna kwota kredytu Okres kredytowania Prowizja za udzielenie kredytu Możliwość uzyskania dodatkowej gotówki na dowolny cel
Bank Pocztowy Weź kredyt 70% wartości nieruchomości do 30 lat 2% ✔️
Bank Millennium Weź kredyt 80 % wartości nieruchomości do 30 lat 0%
mBank Weź kredyt 75% wartości nieruchomości do 30 lat od 0 do 4% ✔️

(Do 50 tys. zł)

Bank BPS Weź kredyt 60-70% wartości nieruchomości do 30 lat od 2,5 do 3,5% ✔️

(Do 100 tys. zł)

Skorzystanie z pomocy doradcy finansowego, z pewnością pomoże Ci zorientować się w możliwościach konsolidacji z kredytem hipotecznym. Pamiętaj, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem kredytu, dlatego też warto zapoznać się z ofertami kilku banków. Poniżej przedstawiamy propozycję kredytów hipotecznych z konsolidacją w popularnych polskich bankach.

Pocztowy konsolidacyjny kredyt hipoteczny w Banku Pocztowym

Pocztowy kredyt konsolidacyjny to kredyt udzielany na kwoty od 50 000 zł do 500 000 zł. Dzięki tej ofercie kredytu może skonsolidować kilka dotychczasowych zobowiązań w jedną niższą ratę, niż suma dotychczasowych. Okres kredytowania może trwać nawet 30 lat. Dodatkowe zalety:

 • możliwość prolongaty spłaty kredytu do 12 miesięcy,
 • kwota udzielonego kredytu wynosi do 70% wartości nieruchomości, która stanowi przedmiot zabezpieczenia,
 • możesz skonsolidować każde udokumentowane zobowiązanie kredytów, nie związane z działalnością gospodarczą.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny w Millennium

Wybierając kredyt w tym banku nie zapłacisz prowizji za czynności przygotowawcze, udzielenie oraz wcześniejszą spłatę. Dodatkowo w czasie trwania kredytu konsolidacyjnego hipotecznego w Millennium, raz do roku możesz skorzystać z wakacji kredytowych. Warunki kredytu:

 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości,
 • elastyczny okres kredytowania na okres od 3 do 30 lat,
 • zabezpieczenie hipoteką na nieruchomość mieszkalną wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium.

Jeden kredyt hipoteczny konsolidacyjny zamiast wielu w mBanku

Oferta skierowana do klientów indywidualnych pozwala zaciągnąć kredyt konsolidacyjny na kwotę od 80 100 zł, z możliwością wcześniejszej spłaty zobowiązania w dowolnym momencie. Jedna rata kredytu hipotecznego konsolidacyjnego w mBanku pozwala na regularną spłatę zobowiązania na określonych warunkach:

 • kredyt udzielany do 75 proc. wartości zabezpieczenia hipotecznego,
 • czas trwania kredytu do 30 lat,
 • możliwość wnioskowania o dodatkowe pieniądze do kwoty 50 000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel.

Konsolidacja kredytu pod hipotekę w Banku BPS

Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym w Banku Polskiej Spółdzielczości jest dostępny na bardzo korzystnych warunkach. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny, może być dostępny na wyższą kwotę, jeśli konsolidacji poddawany jest kredyt mieszkaniowy. Dodatkowe zalety produktu kredytowego:

 • możliwość konsolidacji 8 różnych produktów kredytowych, min. kredytu studenckiego,
 • bardzo długi okres kredytowania na 30 lat,
 • szansa uzyskania do 100 000 zł na dowolny cel,
 • maksymalną kwotę kredytu stanowi,
 • 60-70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Warunki udzielania kredytu konsolidacyjnego pod hipotekę

Aby uzyskać ten kredyt konsolidacyjny hipoteczny należy spełnić podstawowe warunki banku. Najważniejsza jest analiza sytuacji finansowej, w tym wiarygodności i zdolności kredytowej przeprowadzana przez ekspertów banku. Na te wartości składają się czynniki, jak historia kredytowa, miesięczne dochody, kwota całkowita poddawana konsolidacji, wartość posiadanej nieruchomość oraz inne.

Wymienione warunki udzielenia kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, mogą się zmieniać zależnie od wymagań banku i oczekiwać klienta. Trudno jest określić minimalną kwotę dochodów potrzebną do uzyskania konsolidacyjnego kredytu hipotecznego, gdyż bank indywidualnie ocenia zdolność każdego klienta. Warto zaznaczyć, że uzyskanie kredytu jest łatwiejsze dla par lub z poręczycielem – koszty kredytu zostaną rozłożone na dwie osoby.

Dokumenty wymagane przy wnioskowaniu o kredyt konsolidacyjny hipoteczny

W celu potwierdzenia aktualnego stanu majątkowego czy własności nieruchomości, bank może wymagać przedstawienia konkretnych dokumentów. Lista dokumentów niezbędna przy wnioskowaniu o konsolidacyjny kredyt hipoteczny obejmuje:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o kredyt,
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport.

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu
 • zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości,
 • pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów,
 • wyciąg z rachunku bieżącego za okres ostatnich kilku miesięcy.

Czy warto zaciągać kredyt konsolidacyjny hipoteczny?

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny jest udzielany na podobnych zasadach co zwykły kredyt konsolidacyjny, z tą różnicą, że przy obliczaniu zdolności kredytowej pod uwagę dodatkowo brana jest wartość nieruchomości. W związku z tym można otrzymać wyższą kwotę kredytu z lepszym oprocentowaniem. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że procedura kredytowa jest znacznie dłuższa i wymaga przedstawienia dodatkowych dokumentów.

W przypadku braku prawa własności do nieruchomości, kredyt ten jest niemożliwy do uzyskania. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być pożyczka pod zastaw samochodu lub innych ruchomości. Kwotę z takiego kredytu można wykorzystać na spłatę innych zobowiązań i rozwiązać problem zbyt wielu zobowiązań.