Kim jest i jak działa doradca finansowy?

Zadaniem doradcy finansowego jest pomoc klientowi w znalezieniu oferty kredytu, dopasowanej do jego potrzeb i możliwości finansowych. Doradcy są na bieżąco ze wszystkimi produktami sektora finansowego i rozumieją zmiany zachodzące na rynku. Dzięki temu mogą przekazać klientowi całą potrzebną mu wiedzę w jasny i zrozumiały sposób. Dobry doradca finansowy poinformuje o różnicach między ofertami i najlepszych promocjach, pomoże zoptymalizować nasze finanse oraz zaplanować spłatę bieżących zobowiązań o przede wszystkim zaoszczędzi nasz czas.

Zadaniem doradcy kredytowego jest wyłącznie sugerowanie najlepszych rozwiązań. Jak to dokładnie działa? Osoba zainteresowana kredytem kontaktuje się z doradcą, a ten już na pierwszym spotkaniu weryfikuje zdolność kredytową klienta oraz jego oczekiwania względem pożyczki. Na podstawie tych informacji doradca przeprowadza analizę dostępnych ofert i przedstawia listę tych jego zdaniem najkorzystniejszych. Jeśli klient zdecyduje się na polecany produkt, doradca pomoże w sporządzaniu treści umowy przedwstępnej.

Jednym z zadań doradcy jest często pomoc w zgromadzeniu dokumentacji, której wymaga procedura kredytowa oraz pomoc klientowi w wypełnieniu wniosku. Każdy kolejny wniosek kredytowy obniża nasz scoring BIK, dlatego ocena szans na podpisanie umowy z konkretnym bankiem może być bardzo przydatna.

Ile na naszym kredycie zarabia doradca finansowy?

Usługi doradcze mogą być częścią pakietu usług instytucji finansowej. Dochody doradcy kredytowego pochodzą głównie z prowizji wypłacanej przez instytucję, której produkt udało mu się sprzedać. Wynagrodzenie wzrasta, jeśli uda się namówić klienta na wyższy kredyt lub na produkty dodatkowe takie jak ubezpieczenie kredytu czy produkt inwestycyjny. Banki ustalają różne stawki dla swoich doradców, co może być powodem nieuczciwych praktyk. Ustawa zobowiązuje pośrednika i doradcę kredytowego do poinformowania klienta o tym, z jakimi instytucjami współpracuje i jaką prowizję otrzymuje w zamian za oferowane produkty. Jeśli doradca nie chce tego zrobić, możliwe że jego interes jest sprzeczny z naszym.

Podsumowując, wysokość wynagrodzenia jakie otrzyma niezależny doradca finansowy zależy od rodzaju usługi, nie zaś od tego czy z porady skorzystamy. Pośrednicy finansowi zarabiają tylko dopiero, gdy transakcja dojdzie do skutku (tym wyższa, im wyższa jest kwota transakcji). Zarobki doradców różnią się zależnie od jego doświadczenia, rodzaju produktów jakie może sprzedawać oraz nakładu pracy, którego wymaga przygotowanie oferty. Zatem ile zarabia doradca finansowy? Poziom przeciętnych dochodów brutto na rok 2019 znaleźć można w raporcie płacowym przygotowanym przez Hays Poland1.

Bankowość detaliczna:

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku Maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto
Doradca klienta bankowości prywatnej 6000 zł 10 000 zł 15 000 zł
Doradca klienta bankowości detalicznej 3000 zł 4000 zł 6000 zł

Bankowość przedsiębiorstw:

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku Maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto
Doradca klienta korporacyjnego 9500 zł 15 000 zł 22 000 zł
Doradca klienta MŚP 6000 zł 8000 zł 10 000 zł

Trudno powiedzieć ile dokładnie zarabia doradca finansowy na kredycie hipotecznym, ponieważ strony transakcji mają obecnie pełną dowolność w kształtowaniu prowizji. W 2017 roku pośrednik kredytu hipotecznego zarabiał średnio 2% prowizji od uruchomionego kredytu2. Zmiany w ustawie antylichwiarskiej mają ograniczyć wysokość maksymalnego limitu kosztów pozaodsetkowych pożyczki (opłat administracyjnych, marży czy prowizji) do 45% kwoty pożyczki w skali roku. Ma to chronić konsumentów przed m.in. nieuczciwymi pośrednikami czy doradcami, których usługi mogły znacznie podnieść koszt kredytu.

Kto może zostać doradcą inwestycyjnym i pośrednikiem kredytowym?

Jeszcze do niedawna doradcą kredytowym czy inwestycyjnym mógł mianować się każdy, kto posiadał jako taką wiedzę o finansach. Zmiany, przynajmniej na poziomie nazewnictwa, wprowadziła ustawa z 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami3. Zapisy wskazują, że za doradcę kredytowego lub finansowego może być uważana osoba, która nie otrzymuje wynagrodzenia od kredytodawcy, a wyłącznie od klienta, któremu świadczy usługi. Ten i inne zapisy mają ograniczyć ryzyko nadużyć i działań na szkodę konsumenta.

Jak stanowi ustawa, by zostać niezależnym doradcą należy m.in. uzyskać zezwolenie KNF, zostać wpisanym do rejestru doradców i uiścić składkę członkowską. Wpis nowego członka do rejestru pośredników kredytowych to koszt rzędu 600 zł. Listy doradców inwestycyjnych i pośredników kredytowych obecnych w KNF zawiera obecnie 712 nazwisk4.

Nie zmienia to faktu, że na rynku znaleźć można wiele osób i instytucji oferujących doradztwo finansowe. Może to być:

  • Niezależny doradca finansowy – osoba prywatna, która specjalizuje się w określonej dziedzinie finansów. Nie posiada on żadnych powiązań z bankami i nie zawiązuje z nimi współpracy. Swoje usługi świadczy osobom prywatnym lub firmom, a wynagrodzenie pobiera bezpośrednio od klienta. Za każdą konsultację pobierana jest określona opłata, a realizacja transakcji nie wpływa na koszt usługi.
  • Doradca bankowy – osoba dedykowana do rozmów i bezpośredniej współpracy z klientami. Jako pracownik banku zna wszystkie produkty oferowane przez instytucję oraz jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem ocenić nasze szanse na otrzymanie kredytu. Otrzymuje wynagrodzenie tylko gdy transakcja między klientem a bankiem dojdzie do skutku.
  • Firma oferująca pośrednictwo kredytowe i doradztwo inwestycyjne – gromadzi w jednym miejscu produkty oferowane przez różne instytucje, z którymi współpracuje. Tutaj także doradcy kredytowi zarabiają dopiero po sfinalizowaniu transakcji w jedną z proponowanych instytucji.

Czy warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Z pomocy zaufanego eksperta kredytowego warto skorzystać przed zaciągnięciem dużego zobowiązania finansowego, jak np. kredyt hipoteczny. Instytucja doradcy to rozwiązanie skierowane do osób, które nie rozumieją działania produktów finansowych i potrzebują pomocy w wyborze korzystnej oferty. Doradca ma znacznie większe doświadczenie i wiedzę o produktach finansowych, dlatego jego pomoc może zaoszczędzić nam sporo czasu. Może on też pomóc w negocjowaniu warunków kredytu z bankiem i uniknięciu niekorzystnych zapisów w umowie.

Pamiętajmy, że doradca ma jedynie służyć radą i współpraca z nim nie zwalnia nas wiedzy jak odpowiedzialnie pożyczać pieniądze. To, że korzystamy z pomocy doradcy nie oznacza wcale, że musimy wybrać proponowane przez niego rozwiązanie. Sugestie doświadczonych doradców będą pomocne tylko jeśli cały czas będziemy trzymali rękę na pulsie i nie przekażemy im zbyt dużych uprawnień do zarządzania swoim majątkiem. Mamy pełne prawo do kontroli ich działań i zadawania szczegółowych pytań dotyczących proponowanych rozwiązań.

Jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami? Zanim skorzystamy z pomocy doradcy kredytowego powinniśmy pobrać raport BIK. Jego treść pozwoli upewnić upewnić się czy zapytań o nasze dane w BIK było dokładnie tyle ile składanych wniosków kredytowych. Jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości, może to oznaczać, że ktoś wykradł nasze dane i posługuje się nimi bez naszej wiedzy. Ważna jest też skrupulatność doradcy w wypełnianiu dokumentów. Błędy we wniosku mogą być uznane za próbę wyłudzenia kredytu na fałszywe dane, która podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat.


  1. https://cloud.email.hays.com/PL_raport ostatni dostęp: 27.02.2019
  2. https://prnews.pl/kto-placi-posrednikowi-kredytowemu-373054 ostatni dostęp: 27.02.2019
  3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/T/D20170819L.pdf ostatni dostęp: 27.02.2019
  4. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Listy_DI_21_02_2019.pdf ostatni dostęp: 27.02.2019