Pomimo mniejszej sprzedaży średnia wartość kredytu idzie w górę

W pierwszym kwartale 2019 roku sprzedano kredyty hipoteczne na łączną kwotę 13,5 mld złotych. To wynik słabszy od poprzedniego kwartału, ale tylko o 0,22 proc. W porównaniu rok do roku sprzedaż kredytów hipotecznych była dużo wyższa – o 5,27 proc. Prawdopodobnie w 2019 roku kredyty hipoteczne zostaną udzielone na kwotę około 55 mld złotych i tym samym przebiją wynik z zeszłego roku.

Jeśli brać pod uwagę ujęcie ilościowe zamiast kwotowego, to sytuacja wygląda inaczej. Liczba zawartych umów spada co kwartał. W I kwartale 2019 podpisano ich 50 600, tymczasem kwartał wcześniej 51 703, a rok wcześniej aż 55 156, czyli kolejno o 2,13 i 8,26 proc. mniej.

Średnia wartość kredytu hipotecznego to 269 tys zł

W strukturze walutowych kredytów hipotecznych nie było większych zmian. Zgodnie z polskim prawem taki kredyt można wziąć jedynie w walucie, w której się w większości zarabia. 98,49 proc. umów w ujęciu kwotowym zostało zawartych w złotówkach.

Średnia wartość kredytu hipotecznego w I kwartale 2019 roku wynosiła 269,1 tys. zł. Było to o 1,95 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i o aż 15,22 proc. więcej, niż w tym samym kwartale roku poprzedniego. Taka różnica wynika z m.in rosnących cen nieruchomości, ale też lepszej sytuacji finansowej Polaków. W 2018 roku 37 proc. kredytów zaciągano na kwoty od 100 do 200 tys. zł. Na początku roku 2019 wartość ta spadła do 29 proc. i niedługo zapewne wyprzedzi ją wyższy przedział – kredytów na kwoty od 200 do 300 tys. zł, których obecny udział wśród wszystkich kredytów mieszkaniowych wynosi 28,68 proc.

Coraz mniejszy wkład własny – nowa tendencja?

Pod względem udziału wkładu własnego struktura kredytów znacząco nie zmieniła się. Ponad 45 proc. kredytów mieszkaniowych udzielonych w I kwartale 2019 roku zostało udzielonych od 80 proc. LTV, czyli kwoty finansowania w stosunku do wartości nieruchomości. Udział kredytów z LTV od 50 do 80 proc. wynosił w tym kwartale 33,11 proc. i był znacznie mniejszy niż w roku 2018, kiedy ilość kredytów z LTV powyżej 80 proc. i tych z LTV pomiędzy 50 a 80 proc. była sobie niemal równa. Jest zbyt wcześnie, by wyrokować czy to już nowa tendencja na rynku.

Również struktura kredytów uszeregowanych według okresu na jaki są zaciągane nie zmieniła się w duży sposób. Najczęściej kredyty na mieszkanie zaciąga się na 25 do 35 lat. Ich liczba w ujęciu procentowym wynosiła 61,4 proc. i wzrosła o 1,64 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego kwartału. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost ilości kredytów o okresie spłaty od 15 do 25 lat. Wyniósł on 3,48 punktów procentowych.

Źródło: Bankier.pl, raport AMRON-SARFiN.