38% kredytów hipotecznych zaciągnięto w pięciu aglomeracjach

Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Poznań – to w aglomeracjach skupionych właśnie wokół tych pięciu miast suma kredytów hipotecznych wynosi aż 16,46 mld zł. Za ponad 7 mld z tej sumy odpowiadają mieszkańcy skupieni wokół stolicy Polski. – Wysoki udział aglomeracji warszawskiej wynika z pozycji, jaką w Polsce odgrywa stolica i okalające ją miejscowości, pod względem ekonomicznym i demograficznym. Poziom bezrobocia jest jednym z najniższych a uzyskiwane dochody jednymi z najwyższych w Polsce. Sprzyja to wysokim cenom nieruchomości, które z kolei ciągną w górę średnią wartość kredytu mieszkaniowego – tłumaczy cytowany w komunikacie prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Najnowsza analiza BIK dotycząca sytuacji branżowej w obszarze kredytów hipotecznych wykazała, że aż 12% wszystkich pożyczek z tego segmentu udzielanych jest mieszkańcom aglomeracji warszawskiej. To niemal 20 tys. kredytów udzielonych w okresie styczeń-sierpień 2019 r. Dla porównania, na obszarach poza 11 aglomeracjami miejskimi (warszawska, wrocławska, krakowska, trójmiejska, poznańska, górnośląska, łódzka, bydgosko – toruńska, szczecińska, lubelska, opolska) liczba ta wynosiła 86,61 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 20,2 mld zł. Łącznie Polacy zaciągnęli z kolei 159,2 tys. kredytów mieszkaniowych na wartość 42,86 mld zł.

Jak liczby podane przez BIK prezentują się na szerszym tle?

Więcej o wydatkach kredytowych Polaków pisaliśmy w wiadomości o średniej wartości kredytu gotówkowego w sierpniu. O ile kredytów mieszkaniowych do 100 tys. zł banki udzieliły przez osiem pierwszych miesięcy 24% mniej niż rok wcześniej, a w przedziale 100-150 tys. zł mniej o 18,2%, tak 37% zwyżkę pod względem dynamiki zanotowano w obszarze wysokokwotowym powyżej 350 tys. zł.

Podobnie zróżnicowanie wygląda to również w segmencie kredytów gotówkowych czy ratalnych. Jedynie karty kredytowe sprzedawane były do sierpnia z większą dynamiką we wszelkich widełkach kwotowych. Rynek kredytów hipotecznych nie wyróżnia się więc spośród innych obszarów.