Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca. W jakim banku w Polsce to możliwe?

Nie każdy bank w Polsce udzieli kredytu osobie, które nie jest obywatelem Polski. Obecnie jednak większość banków posiada taką ofertę. Bardzo często nie jest to specjalnie dedykowany produkt finansowy, tylko po prostu taki sam kredyt, jaki mógłby uzyskać Polak. Oczywiście są banki, które specjalnie podkreślają, że posiadają kredyt gotówkowy dla obcokrajowców i określają jego specyfikę. Warto też podkreślić, że banki w Polsce udzielają kredytów hipotecznych dla obcokrajowców.

Co niektóre instytucje finansowe wprowadziły obsługę klientów w języku ukraińskim oraz rosyjskim, poniewaz właśnie obywatele zza wschodniej granicy najczęściej biorą kredyty gotówkowe w Polsce.

Bank Weź kredyt Kwota (zł) Termin Obcokrajowiec Wymogi
Nest Bank Weź kredyt do 50 tys. do 144 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
 • dowód tożsamości
 • karta stałego pobytu
Alior Bank Weź kredyt do 200 tys. do 60 mies. ✔️
 • karta stałego pobytu
 • PESEL
 • potw. zameldowania
 • dokumenty dochodowe
 • wyciąg ROR lub paski płacowe
BNP Paribas Weź kredyt do 120 tys. do 120 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • karta stałego pobytu
 • numer PESEL
Bank BPS Weź kredyt do 100 tys. do 98 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
 • karta stałego pobytu
Millenium Bank Weź kredyt do 108 tys. do 108 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
ING Bank Śląski Weź kredyt do 20 tys. do 120 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
 • karta stałego pobytu lub tymczasowgo (ważna min. 12 miesięcy
Credit Agricole Weź kredyt do 255 550 do 120 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
Citi Handlowy Weź kredyt do 150 tys. do 96 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • paszport
 • PESEL
PKO BP Weź kredyt do 200 tys do 96 mies. ✔️
 • dokumenty dochodowe (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • karta stałego pobytu
 • PESEL
Pekao Weź kredyt do 250 tys zł do 120 mies ✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy?

Według najnowszych szacunków liczba cudzoziemców mających pozwolenie na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła do 400 000 osób. Prawie połowa z nich to obywatele Ukrainy (199 000). Większość obcokrajowców przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu pracy. Posiadając stałe, legalne źródło zarobku tak samo jak Polacy mogą wnioskować o kredyty gotówkowe w Polsce. Muszą jednak spełnić szereg wymagań. Wśród nich znajdują się:

 • Posiadanie karty stałego pobytu oraz/lub wizy (w zależności od kraju pochodzenia).
 • Udokumentowanie legalnego, stałego dochodu.
 • Potwierdzenie zameldowania na terenie Polski.
 • Ważny paszport.
 • Aktywny rachunek bankowy w polskim banku.
 • Numer PESEL.
 • Posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Pozytywna historia kredytowa oraz udokumentowany dochód to wymóg, który musi spełnić absolutnie każdy wnioskujący o kredyt gotówkowy, niezależnie od narodowości. Natomiast o ile Polakom wystarczy posiadanie dowodu osobistego, o tyle obcokrajowcy zazwyczaj muszą mieć ważny paszport. Jeśli obcokrajowiec nie posiada numeru PESEL, musi on zostać nadany przez urząd miasta lub gminy właściwy według miejsca zamieszkania cudzoziemca.

PESEL jest nadawany podczas meldunku obcokrajowca w Polsce. Wystarczy więc zameldować się na pobyt stały lub czasowy, aby uzyskać jeden z niezbędnych warunków do wzięcia kredytu gotówkowego. Zezwolenie na pobyt w Polsce (stały i czasowy) uzyskuje się w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Wnioskujący musi osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski, udać się z wypełnionym wnioskiem o zezwolenie na pobyt do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Z kolei aktywny podstawowy rachunek bankowy można założyć w każdym polskim banku.

Dokumenty potrzebne do zaciągniecia kredytu gotówkowego dla obcokrajowca

Niestety, obcokrajowcy muszą przygotować dłuższą listę dokumentów do kredytu niż Polacy. To zrozumiałe – bank musi się upewnić, że osoba wnioskująca o kredyt faktycznie żyje i zarabia w Polsce. Dokumenty, które musi przygotować obcokrajowiec, to:

 • Dowód osobisty i/lub paszport (zależnie od banku)
 • Umowę o pracy lub zaswiadczenie od pracodawcy
 • Karta stałego lub czasowego pobytu
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Polski
 • Raport kredytowy z macierzystego kraju (jeżeli BIK nie ma podpisanej umowy z zagranicznym biurem)
 • Wypełniony wniosek kredytowy

Wyjątek stanowi zakup nieruchomości. Ustawodawca przewiduje w tym przypadku dodatkowe ograniczenia. Z tego powodu obcokrajowcy mogą być zapytani o cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu. Jeżeli celem pozyskania kredytu jest zakup domu lub mieszkania, to konieczne jest zezwolenie na zakup nieruchomości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W takim przypadku będzie to kolejny dokument wymagany we wniosku kredytowym.
Banki zazwyczaj chcą zobaczyć raport z biura kredytowego z macierzystego kraju cudzoziemca. Najłatwiej jest to zrobić przez upoważnienie BIK do dostępu do informacji na swój temat z zagranicznego biura. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni checkbox na stronie z formularzem kredytowym. Dzięki temu nie trzeba pisać osobnej prośby do zagranicznego odpowiednika BIK.
Jest to możliwe dzięki międzynarodowej współpracy pomiędzy biurami informacji kredytowej i podobnymi do nich instytucjami. Nie wszystkie instytucje tego typu współpracują z polskim BIK. Dlatego w niektórych przypadkach o raport ze swojego macierzystego biura samodzielnie musi postarać się klient banku. W tym przypadku cudzoziemiec musi sam sprawdzić jakie biuro w jego kraju jest odpowiednikiem polskiego BIK. Najliczniejsza grupa obcokrajowców przebywających w polsce, czyli Ukraińcy nie muszą szukać takiego biura ze względu na umowę podpisaną przez BIK z Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH) oraz International Bureau of Credit Histories (IBCH).
Zaświadczenie o zatrudnieniu można bez problemu otrzymać w dziale kadr firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Gotowe wzory można pobrać ze strony banku, w którym planujemy wziąć kredyt.

Czy uzyskanie kredytu przez obcokrajowca w Polsce jest trudne?

Jeszcze kilka lat temu było to bardzo trudne. Obecnie banki mocno uprościły procedurę kredytową. Jeśli obcokrajowiec zarabia w polskiej walucie, mieszka na terenie Polski i posiada polskie konto bankowe, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymał dodatkowy zastrzyk gotówki.

Ponieważ kredyt gotówkowy może posłużyć do sfinansowania nieruchomości, jedynym utrudnieniem może być sytuacja, w której obcokrajowiec chce wziąć kredyt na mieszkanie lub dom w Polsce. Wtedy czekają go formalności związane z załatwieniem zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Jeśli cudzoziemiec będzie chciał kupić nieruchomość położoną w strefie nadgranicznej lub grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, może spotkać się z sytuacją, w której zostanie dokładnie sprawdzony przez właściwe ku temu organy. Jednak ogółem rzecz biorąc banki chętnie udzielają kredytów gotówkowych cudzoziemcom mieszkającym w Polsce.

Jak zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca?

Istnieje kilka sposobów na skuteczne zwiększenie szansy na otrzymanie kredytu w Polsce:

 • Małżeństwo z Polakiem lub Polką – stanowi naprawdę solidny powód do osiedlenia się w Polsce (nie wzbudza podejrzeń) i daje dodatkową osobę współodpowiedzialną za zobowiązanie. Warunek: nie może być rozdzielności majątkowej między małżonkami.
 • Dobra historia kredytowa zbudowana w Polsce. Branie drobnych pożyczek i ich terminowa spłata lub wręcz nadpłata to szybki sposób na zbudowanie takiej historii.
 • Praca w Polsce na umowę o pracę. Umow zlecenie czy umowa o dzieło są mniej wiarygodnym (według banku) źródłem zarobku.

Warto też rozważyć zamówienie karty kredytowej. Regularne używanie jej tylko po to, aby od razu spłacać zadłużenie, szybko zbuduje nam historię kredytową w wiarygodność w kraju nad Wisłą. Jeśli będziemy wnioskować o pierwszy kredyt bez polskiej historii kredytowej, możemy być dla banku niewiarygodni, co poskutkuje odrzuceniem wniosku.