Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca. W jakim banku w Polsce to możliwe?

Nie każdy bank w Polsce udzieli kredytu osobie, które nie jest obywatelem Polski. Obecnie jednak większość banków posiada taką ofertę. Bardzo często nie jest to specjalnie dedykowany produkt finansowy, tylko po prostu taki sam kredyt, jaki mógłby uzyskać Polak. Oczywiście są banki, które specjalnie podkreślają, że posiadają kredyt gotówkowy dla obcokrajowców i określają jego specyfikę. Warto też podkreślić, że banki w Polsce udzielają kredytów hipotecznych dla obcokrajowców.

Co niektóre instytucje finansowe wprowadziły obsługę klientów w języku ukraińskim oraz rosyjskim, poniewaz właśnie obywatele zza wschodniej granicy najczęściej biorą kredyty gotówkowe w Polsce.

BankWeź kredytKwota (zł)TerminObcokrajowiecWymogi
Nest BankWeź kredytdo 50 tys.do 144 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
 • dowód tożsamości
 • karta stałego pobytu
Alior BankWeź kredytdo 200 tys.do 60 mies.✔️
 • karta stałego pobytu
 • PESEL
 • potw. zameldowania
 • dokumenty dochodowe
 • wyciąg ROR lub paski płacowe
BNP ParibasWeź kredytdo 120 tys.do 120 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe
 • karta stałego pobytu
 • numer PESEL
Bank BPSWeź kredytdo 100 tys.do 98 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
 • karta stałego pobytu
Millenium BankWeź kredytdo 108 tys.do 108 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
ING Bank ŚląskiWeź kredytdo 20 tys.do 120 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
 • karta stałego pobytu lub tymczasowgo (ważna min. 12 miesięcy
Credit AgricoleWeź kredytdo 255 550do 120 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL
Citi HandlowyWeź kredytdo 150 tys.do 96 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe
 • paszport
 • PESEL
PKO BPWeź kredytdo 200 tysdo 96 mies.✔️
 • dokumenty dochodowe (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • karta stałego pobytu
 • PESEL
PekaoWeź kredytdo 250 tys złdo 120 mies✔️
 • dokumenty dochodowe
 • PESEL

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy?

Według najnowszych szacunków liczba cudzoziemców mających pozwolenie na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła do 400 000 osób. Prawie połowa z nich to obywatele Ukrainy (199 000). Większość obcokrajowców przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu pracy. Posiadając stałe, legalne źródło zarobku tak samo jak Polacy mogą wnioskować o kredyty gotówkowe w Polsce. Muszą jednak spełnić szereg wymagań. Wśród nich znajdują się:

 • Posiadanie karty stałego pobytu oraz/lub wizy (w zależności od kraju pochodzenia).
 • Udokumentowanie legalnego, stałego dochodu.
 • Potwierdzenie zameldowania na terenie Polski.
 • Ważny paszport.
 • Aktywny rachunek bankowy w polskim banku.
 • Numer PESEL.
 • Posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Pozytywna historia kredytowa oraz udokumentowany dochód to wymóg, który musi spełnić absolutnie każdy wnioskujący o kredyt gotówkowy, niezależnie od narodowości. Natomiast o ile Polakom wystarczy posiadanie dowodu osobistego, o tyle obcokrajowcy zazwyczaj muszą mieć ważny paszport. Jeśli obcokrajowiec nie posiada numeru PESEL, musi on zostać nadany przez urząd miasta lub gminy właściwy według miejsca zamieszkania cudzoziemca.

PESEL jest nadawany podczas meldunku obcokrajowca w Polsce. Wystarczy więc zameldować się na pobyt stały lub czasowy, aby uzyskać jeden z niezbędnych warunków do wzięcia kredytu gotówkowego. Zezwolenie na pobyt w Polsce (stały i czasowy) uzyskuje się w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Wnioskujący musi osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski, udać się z wypełnionym wnioskiem o zezwolenie na pobyt do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Z kolei aktywny podstawowy rachunek bankowy można założyć w każdym polskim banku.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu gotówkowego dla obcokrajowca?

Lista dokumentów do kredytu gotówkowego dla obcokrajowca jest dłuższa niż lista dokumentów, które musiałby dostarczyć Polak. Wynika to z faktu, że polskie instytucje muszą dokładnie zweryfikować klienta z zagranicy, aby mieć pewność, że nie podejmują wysokiego ryzyka.

Co zatem będzie potrzebne obcokrajowcowi, który chce uzyskać kredyt w Polsce?

 • Dowód osobisty i/lub paszport*.
 • Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie na terenie Polski.
 • Karta stałego lub czasowego pobytu (czasowego, jeśli cudzoziemiec nie posiada jeszcze karty stałego pobytu).
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Polski.
 • Raport kredytowy z kraju pochodzenia.
 • Poprawnie wypełniony wniosek kredytowy.

*decyduje wybrany bank

Warto pamiętać, że jeśli ubiegamy się o kredyt gotówkowy, który ma posłużyć do zakupu mieszkania lub domu, to będziemy musieli przygotować się na znacznie większą ilość formalności. Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, jednak przedstawiciel banku na pewno zapyta osobę z innego kraju, na jaki cel chce przeznaczyć uzyskane środki. Jeśli celem kredytu jest nieruchomość, to będziemy wymagać także zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości. Musimy je więc zdobyć i dołączyć do innych dokumentów załączonych do wniosku kredytowego.

Raport kredytowy z kraju pochodzenia zazwyczaj pobierany jest przez banki. Cudzoziemcy, chcąc zaciągnąć kredyt gotówkowy w Polsce, wraz z wnioskiem o kredyt w banku składają upoważnienie o pozyskanie za pośrednictwem BIK informacji dostępnych w swoim krajowym biurze. Takie upoważnienie znajduje się w zgodach wpisanych we wniosku.

Polskie Biuro Informacji Kredytowej współpracuje ze swoimi odpowiednikami z innych krajów. Bywa jednak i tak, że o taki raport musi zatroszczyć się sam wnioskujący. Musi wtedy sprawdzić, jaka jest właściwa instytucja do pobrania raportu (dla jego kraju), a następnie odpłatnie bądź nie musi ją pobrać i dostarczyć do polskiego banku. Wszystko zależy od sytuacji. Najprościej mają Ukraińcy w Polsce – to najliczniejsza grupa osób z zagranicy biorąca zobowiązania w tym kraju, więc banki coraz bardziej ułatwiają wszystkie procesy z tym związane.

Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu można uzyskać w dziale kadr swojej firmy. Można także skorzystać z gotowego wzoru zaświadczenia i dać go do podpisania właściwej osobie w naszej firmie.

Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór

Czy uzyskanie kredytu przez obcokrajowca w Polsce jest trudne?

Jeszcze kilka lat temu było to bardzo trudne. Obecnie banki mocno uprościły procedurę kredytową. Jeśli obcokrajowiec zarabia w polskiej walucie, mieszka na terenie Polski i posiada polskie konto bankowe, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymał dodatkowy zastrzyk gotówki.

Ponieważ kredyt gotówkowy może posłużyć do sfinansowania nieruchomości, jedynym utrudnieniem może być sytuacja, w której obcokrajowiec chce wziąć kredyt na mieszkanie lub dom w Polsce. Wtedy czekają go formalności związane z załatwieniem zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Jeśli cudzoziemiec będzie chciał kupić nieruchomość położoną w strefie nadgranicznej lub grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, może spotkać się z sytuacją, w której zostanie dokładnie sprawdzony przez właściwe ku temu organy. Jednak ogółem rzecz biorąc banki chętnie udzielają kredytów gotówkowych cudzoziemcom mieszkającym w Polsce.

Jak zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca?

Istnieje kilka sposobów na skuteczne zwiększenie szansy na otrzymanie kredytu w Polsce:

 • Małżeństwo z Polakiem lub Polką – stanowi naprawdę solidny powód do osiedlenia się w Polsce (nie wzbudza podejrzeń) i daje dodatkową osobę współodpowiedzialną za zobowiązanie. Warunek: nie może być rozdzielności majątkowej między małżonkami.
 • Dobra historia kredytowa zbudowana w Polsce. Branie drobnych pożyczek i ich terminowa spłata lub wręcz nadpłata to szybki sposób na zbudowanie takiej historii.
 • Praca w Polsce na umowę o pracę. Umow zlecenie czy umowa o dzieło są mniej wiarygodnym (według banku) źródłem zarobku.

Warto też rozważyć zamówienie karty kredytowej. Regularne używanie jej tylko po to, aby od razu spłacać zadłużenie, szybko zbuduje nam historię kredytową w wiarygodność w kraju nad Wisłą. Jeśli będziemy wnioskować o pierwszy kredyt bez polskiej historii kredytowej, możemy być dla banku niewiarygodni, co poskutkuje odrzuceniem wniosku.