Jaki procent społeczeństwa martwi się o przyszłą emeryturę?

Jedynie 4,1 proc. ankietowanych twierdzi, że za wysokość świadczenia emerytalnego będzie w stanie żyć godnie. Zdanie te wyraziły osoby, które dysponują najwyższym przeciętnym dochodem na członka rodziny (37,5 proc ponad 1400 zł, natomiast 33,33 proc. – od 1001 do 1400 zł). Przekonanie, że emerytura zapewni odpowiedni poziom życia po zakończeniu pracy zawodowej wyraziło 13 proc. trzydziesto- i czterdziestolatków, zaś 56,5 proc. – osoby do 29-ego roku życia. Starsi mają krytyczne stanowisko w tej kwestii, jedynie 1,5 proc. osób w wieku powyżej 64 lat na takie pytanie w ankiecie odpowiedziało twierdząco. Badanych, którzy uważają, że świadczenia emerytalne będą za niskie, jest aż 76 proc. Wśród tych osób wiele jest takich, które mają najwyższe dochody (33,3 proc. to osoby posiadające dochód 1400 zł na osobę). Najmniej optymistycznie nastawieni są mieszkańcy wsi, którzy stanowią aż 34 proc. tych osób oceniających swoje przyszłe świadczenia na niewielkie kwoty.

Emerytura z alternatywnych źródeł

Ważną kwestią jest również sposób oszczędzania tych ludzi, które jednak planują zabezpieczenie finansowe, kiedy będą w wieku emerytalnym. Ci, którzy myślą przyszłościowo, swoje pieniądze lokują na koncie oszczędnościowym (14,5 proc.), indywidualnym koncie emerytalnym IKE/IKZE (7,6 proc.) lub inwestują w papiery wartościowe (5,5 proc.). Na takie kroki decydują się osoby będący w wieku 30-49 lat i mający najwyższe dochody na członka rodziny. Nikt z ankietowanych nie wziął pod uwagę dochodu z tytułu renty dożywotniej, która mogłaby pochodzić z tzw. odwróconej hipoteki. Jest to wynik braku regulacji w tym zakresie.

Emeryci a pożyczki pozabankowe

Emeryci i renciści mają szansę na uzyskanie dodatkowego funduszu z pożyczek online. Dla instytucji pozabankowych są to wiarygodni i odpowiedzialny klienci, ponieważ przywiązują większą wagę do spłaty zobowiązania w terminie niż młodsi ludzie. Niektóre firmy pożyczkowe wprawdzie narzucają granicę wiekową, np. do 65 lat, ale na rynku finansowym funkcjonują też takie, które udzielają pomocy finansowej nawet osobom do 80 roku życia.

„Współcześni seniorzy są bardzo aktywni i świetnie radzą sobie z komputerem, dlatego uzyskanie chwilówki przez internet nie powinno być dla nich większym problemem. Jest to również dla nich wygoda, ponieważ bez wychodzenia z domu mogą uzyskać dodatkową gotówkę.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl