Ratado jest pośrednikiem pożyczkowym, który pozwala wnioskować o nawet 20 000 złotych z możliwością spłaty w aż 60 ratach. Krótki i prosty wniosek o pożyczkę i minimum formalności, to niewątpliwe zalety korzystania z oferty pośrednika pożyczkowego jakim jest Ratado. Nie bez powodu Ratado zyskuje coraz więcej klientów, którzy chętnie korzystają powtórnie z oferty tej instytucji. Więcej o pożyczce za pośrednictwem Ratado przeczytasz poniżej.

Pożyczka na raty w Ratado – kwoty i czas spłaty

Ratado to instytucja, która jest pośrednikiem pożyczkowym. Klient wysyłając wniosek do Ratado, wysyła go do wielu instytucji pożyczkowych jednocześnie. Na podstawie wytycznych klienta, jego oczekiwań finansowych i wyboru okresu spłaty, Ratado wyszukuje najlepszą ofertę, najlepiej dopasowaną do potrzeb klienta. Minimalna kwota, jaką można uzyskać dzięki Ratado to 2000 złotych, najwyższa nawet 20 000 złotych. Okres kredytowania to od 6 do 60 miesięcy. Oferta Ratado dostępna jest dla klientów w wieku od 20 do 80 lat.

 • Kwoty od 2000 do 20 000 złotych
 • Okres kredytowania od 6 do 60 miesięcy
 • Wiek klientów to od 20 do 80 lat
 • Niezbędny jest udokumentowany dochód

Aktualne promocje i kody rabatowe

Ratado nie posiada aktualnie aktywnych promocji oraz nie dystrybuuje kodów rabatowych.

Weź pożyczkę!

Warunki otrzymania pożyczki ratalnej w Ratado

Aby móc wnioskować o pożyczkę za pośrednictwem Ratado należy posiadać polskie obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania na terenie kraju. Klienci powinni mieć od 20 do 80 lat i ważny dowód osobisty. Konieczne do uzyskania pożyczki za pośrednictwem Ratado jest posiadanie źródła stałego dochodu z tytułu umowy o pracę, renty lub emerytury. Niezbędny będzie także aktualny numer telefonu oraz adres email i oczywiście rachunek osobisty w banku.

 • Wiek klientów to od 20 do 80 lat
 • Niezbędne jest polskie obywatelstwo oraz adres zameldowania na terenie kraju
 • Dokumenty niezbędne to dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach
 • Konieczne jest posiadanie numeru telefonu, adresu email oraz rachunku bankowego
 • Niezbędna jest pozytywna historia kredytowa

Ratado - weź pożyczkę

Dokumenty niezbędne do wzięcia pożyczka na raty online

Niezbędne, do uzyskania pożyczki za pośrednictwem Ratado, dokumenty, to ważny dowód osobisty oraz zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu umowy o pracę, renty lub emerytury.

Jakie formy zatrudnienia akceptuje Ratado?

Ratado weryfikuje zdolność kredytową klienta na podstawie zaświadczenia o dochodach. Te mogą być uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, renty lub emerytury.

Weź pożyczkę!

Ratado – weryfikacja w bazach dłużników

Aby mieć szansę na uzyskanie pożyczki za pośrednictwem Ratado, warto mieć dobrą historię kredytową. Ratado sprawdza potencjalnych pożyczkobiorców w bazach dłużników. Ratado dokonuje weryfikacji w następujących bazach dłużników:

 • Biuro Informacji Kredytowej
 • BIG InfoMonitor
 • BIG ERIF
 • BIG KRD

Czy Ratado udziela pożyczek na raty bez sprawdzania BIK?

Nie, Ratado każdorazowo weryfikuje klientów pod kątem historii kredytowej, m.in. właśnie w bazie BIK.

Czy Ratado udziela pożyczek dla zadłużonych?

Ratado współpracuje z wieloma instytucjami pożyczkowymi. Składając wniosek istnieje szansa, że nawet pomimo nie najlepszej historii kredytowej, któraś z firm zdecyduje się udzielić pożyczki. Kiepska historia kredytowa i niespłacane długi raczej taką szansę przekreślają.

Czy w Ratado można wziąć pożyczkę z komornikiem?

Klient z komornikiem ma duże szanse na uzyskanie pożyczki w Ratado. Wszystko zależy od wysokości długu i tego jak wpływa na aktualną sytuację finansową wnioskodawcy. Analiza zdolności kredytowej wykaże jakie są szanse na otrzymanie wnioskowanej gotówki.

Sprawdź ofertę

Jak wziąć pożyczkę online na raty w Ratado – krok po kroku

 1. Wybierz kwotę i okres pożyczki
 2. Wypełnij formularz aplikacyjny
 3. Oczekuj kuriera z umową pożyczkową
 4. Ciesz się pieniędzmi na koncie lub odbierz je na poczcie

Aby rozpocząć proces wnioskowania o pożyczkę za pośrednictwem Ratado, w pierwszej kolejności należy skorzystać z interaktywnych suwaków na stronie. Po wyborze kwoty z zakresu od 2000 do 20 000 złotych, oraz okresu kredytowania od 6 do 60 miesięcy, należy kliknąć “Wnioskuj o…”. Strona odeśle do krótkiego wniosku, który trzeba uzupełnić danymi z dowodu osobistego. Po zatwierdzeniu danych wniosek idzie do oceny.

Po uzyskaniu decyzji, która wydawana jest w ciągu 15 minut od zatwierdzenia wniosku, pozostaje oczekiwać na kuriera. Kurier przyjedzie z umową i bezpośrednio przed podpisaniem jej przez klienta, dokończy proces weryfikacji tożsamości, potwierdzając prawidłowość danych podanych przez klienta z danymi z dowodu osobistego. Po podpisaniu umowy pieniądze zostaną przelane na konto pożyczkobiorcy, lub może on zrealizować wypłatę w placówce pocztowej przy użyciu czeku GIRO.

Weryfikacja tożsamości klienta Ratado

Weryfikacja tożsamości dokonywana jest dopiero bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Dane weryfikowane są przez kuriera, na miejscu. Sprawdza on dane z formularza z danymi z dowodu osobistego. Jeśli kurier zweryfikuje tożsamość klienta pomyślnie, wręczy mu do podpisania umowę.

Spłata pożyczki na raty w Ratado

Spłata pożyczki następuje w ratach, których ilość klient wybiera na początku drogi wnioskowania o pożyczkę. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, pożyczkobiorca dostaje harmonogram spłaty, na którym uwzględnione są daty i wysokość rat, oraz rachunek bankowy, na który należy wpłacać należność. Harmonogram spłaty klient dostaje jeszcze w wersji papierowej od kuriera po podpisaniu umowy.

Czy możliwa jest spłata pożyczki ratalnej przed terminem?

Możliwość spłaty pożyczki przed terminem normowana jest tekstem ustawy o kredycie konsumenckim. Ratado również umożliwia wcześniejszą spłatę pożyczki. Korzyści płynące z przedterminowej spłaty, to zmniejszenie całkowitego kosztu pożyczki.

Wydłużenie terminu spłaty

Aby wydłużyć termin spłaty, należy skontaktować się poprzez infolinię z biurem obsługi klienta. Konsultanci przedstawią możliwości i ewentualne konsekwencje związane z przedłużeniem terminu spłaty, jeśli w ogóle okaże się to możliwe.

Brak spłaty – co jeśli pożyczka nie zostanie spłacona na czas

W przypadku braku terminowej spłaty, firma pożyczkowa ma prawo nałożyć odsetki za zwłokę. Jeśli zadłużenie rośnie, a spłaty dalej nie ma, instytucja finansowa może wypowiedzieć umowę pożyczkową i wszcząć postępowanie windykacyjne. Jeśli windykacja także nie odniesie zamierzonego skutku, sprawa może trafić na drogę postępowania sądowego.

Jak przebiega windykacja należności?

W przypadku pojawienia się znaczącej zaległości w spłatach, firma udzielająca pożyczki może wypowiedzieć umowę klientowi i wszcząć postępowanie windykacyjne. Firma, która podejmie się windykacji, dokonuje odpowiednich czynności związanych z odzyskaniem zadłużenia, wszystko w świetle litery prawa.

Kolejna pożyczka w Ratado

O kolejną pożyczkę można ubiegać się bezpośrednio po spłacie aktualnego zadłużenia.

Logowanie do panelu użytkownika

Ratado nie tworzy konta klienta, więc i nie daje dostępu do panelu użytkownika.

Problemy z logowaniem

Panel klienta nie istnieje w Ratado, więc nie pojawią się problemy z logowaniem.

Zmiana danych w Profilu Klienta

Ratado nie posiada panelu klienta. Każdorazowo klient zobligowany jest do wypełnienia wniosku pożyczkowego swoimi danymi. W przypadku zaistnienia ewentualnych zmian w danych, po prostu wprowadzone zostaną we wniosku o pożyczkę, a w dalszym etapie zweryfikowane.

Ratado – Najczęściej zadawane pytania

Czy w Ratado można mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Ratado pozwala mieć tylko jedną pożyczkę w danym momencie. Kolejna pożyczka dostępna jest dopiero po spłaceniu aktualnego zobowiązania.

Jakie są powody odrzucenia wniosku przez Ratado?

Do powodów odrzucenia wniosku należą:

 • Brak płynności finansowej, niewystarczająca zdolność kredytowa klienta
 • Problem z weryfikacją danych podanych we wniosku z danymi z dowodu
 • Brak osiągniętego odpowiedniego wieku

Czy w Ratado dostanę pożyczkę w weekend/święto?

Ratado wnioski przyjmuje codziennie. Rozpatrzenie wniosku następuje tego samego dnia, najczęściej niezwłocznie po jego złożeniu. Jednak uzyskanie pożyczki uzależnione jest od terminu podpisania umowy, która zostanie dostarczona przez kuriera. Co więcej, przelew środków uzależniony jest od godzin pracy banku klienta.

Czy i kiedy niespłacona pożyczka online na raty w Ratado trafi do sądu?

W wyniku braku spłaty kilku kolejnych rat, firma pożyczkowa może wypowiedzieć umowę z klientem i wszcząć postępowanie windykacyjne. Jeśli jednak windykacja zawiedzie, sprawa może trafić na drogę postępowania sądowego.

Jakie źródła dochodu akceptuje Ratado?

Ratad akceptuje dochód z tytułu umowy o pracę, renty lub emerytury.

Czy Ratado wymaga zaświadczenia od pracodawcy?

Ratado, w celu dokonania weryfikacji zdolności kredytowej, może oczekiwać przedłożenia przez klienta zaświadczenia o dochodach. Jeśli dochód uzyskiwany przez klienta pochodzi z tytułu umowy o pracę, to potrzebne będzie zaświadczenie od pracodawcy.

Jak długo czeka się na pożyczkę online w Ratado?

Wypłata pożyczki uzależniona jest od momentu podpisania umowy dostarczanej przez kuriera.

Czy w Ratado trzeba podawać cel przeznaczenia pożyczki?

Nie, Ratado nie pyta o cel przeznaczenia pożyczki.

Co uzyskam dokonując wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej w Ratado?

Wcześniejsza spłata pożyczki zaowocuje obniżeniem całkowitego kosztu pożyczki o odpowiednią wartość.

Czy mogę wziąć pożyczkę w Ratado, jeśli mam zobowiązanie w innej firmie pożyczkowej?

Posiadanie innych zobowiązań nie powinno być problemem, pod warunkiem, że są one terminowo spłacane. W przeciwnym razie, zaległości w spłatach wpłyną niekorzystnie na historię kredytową klienta i mogą przekreślić szanse na pożyczkę.

Jak podpisać umowę pożyczki na raty w Ratado?

Umowa podpisywana jest w formie papierowej, dostarczana przez kuriera.

Czy inna osoba może spłacić moją pożyczkę w Ratado?

Tak, rachunek wyjściowy dla spłaty nie jest istotny, pod warunkiem, że przelew zostanie wykonany na odpowiedni rachunek bankowy, przypisany jako rachunek do spłaty pożyczki danego klienta.

Na jakich zasadach można składać reklamacje w Ratado?

Reklamację w Ratado można składać pisemnie, do rąk własnych, poprzez email oraz przez kontakt z infolinią.

Ratado - weź pożyczkę

Ratado – podsumowanie

Pożyczka jaką można uzyskać dzięki pośrednikowi Ratado, to od 2000 złotych do nawet 20 000 złotych. Okres spłaty można rozłożyć na 6 do 60 rat. Pożyczkę dzięki Ratado mogą dostać obywatele Polski z adresem zameldowania na tereni kraju i ważnym dowodem osobistym. Klient musi mieć ukończone co najmniej 20 lat, ale nie więcej niż 80. Ratado weryfikuje historię kredytową i zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Decyzja podejmowana jest w krótkim czasie po złożeniu wniosku. Umowa dostarczana jest przez kuriera, który dokonuje jednocześnie weryfikacji danych osobowych. Wypłata pożyczki może nastąpić w formie przelewu na konto, lub zostać odebrana na poczcie przy pomocy czeku GIRO.

Ratado - zalety

 • Pożyczka dostępna na dowód
 • Krótki i prosty proces wnioskowania
 • Pożyczka od 2000 do nawet 20 000 złotych
 • Okres spłaty to od 6 do 60 miesięcy
 • Wybór pożyczki dopasowanej do potrzeb klienta

Ratado - wady

 • Weryfikacja w bazach dłużników
 • Oczekiwanie na kuriera z umową

Informacje o Ratado

Nazwa firmy

MoneyBeat Sp. z o.o

Adres ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Telefon 611 100 416
Adres e-mail
Godziny pracy 9:00 - 17:00
Wniosek Wypełnij wniosek