Pożyczka w Pożyczka Plus – kwoty i czas spłaty chwilówek internetowych

Pożyczka Plus oferuje krótkoterminowe pożyczki internetowe na kwoty od 200 do 15 000 zł, z czasem spłaty od 10 do 45 dni. Pierwszą pożyczkę można wziąć na maksymalnie 5 000 zł, zaś pierwszą darmową pożyczkę aż na 2 000 zł.

 • Pożyczki od 200 zł do aż 15 000 zł,
 • czas spłaty od 10 do 45 dni,
 • pierwsza, darmowa pożyczka do 2 000 zł,
 • maksymalna kwota pierwszej pożyczki to 5 000 zł,
 • wnioski rozpatrywane 24/7.

Pożyczka Plus - zobacz ofertę

Chwilówka za darmo w Pożyczka Plus

Pożyczka Plus oferuje chwilówkę za darmo dla nowych klientów w wysokości do 2 000 zł z czasem spłaty do 30 dni.

Aktualne promocje i kody rabatowe

Pożyczka Plus prowadzi aktualnie dwie promocje, obie dotyczą pierwszej pożyczki. Pierwsza z nich to darmowa pierwsza pożyczka do kwoty 2 000 zł (RRSO 0%). Druga to pierwsza pożyczka do kwoty 5 000 zł z rabatem -50% kosztów pożyczki.

Weź pożyczkę za darmo!

Warunki otrzymania pożyczki krótkoterminowej w Pożyczka Plus

By otrzymać pożyczkę krótkoterminową w Pożyczka Plus należy spełnić następujące warunki:

 • Wiek od 18 do 73 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • dobra historia kredytowa (brak wpisów w bazach dłużników),
 • konto w banku,
 • telefon komórkowy,
 • nie zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego PEP,
 • stały dochód (niezbędny do pozytywnej oceny zdolności kredytowej).

Dokumenty niezbędne do wzięcia pożyczki

 • Dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający stałe zarobki (np. wyciąg z konta bankowego).

Pożyczka Plus – weryfikacja w bazach dłużników

Pożyczka Plus weryfikuje swoich wnioskodawców w następujących bazach dłużników: KRD, Kaczmarski Group, KBIG S.A., CRIF.

Czy Pożyczka Plus udziela pożyczek bez sprawdzania BIK?

Tak, Pożyczka Plus nie współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK).

Jakie formy zatrudnienia akceptuje Pożyczka Plus?

Pożyczka Plus nie podaje do publicznej wiadomości jakie formy zatrudnienia są akceptowalne przy ocenie zdolności kredytowej.

Sprawdź ofertę

Jak wziąć chwilówkę w Pożyczka Plus – krok po kroku?

 1. Na stronie Pożyczki Plus za pomocą suwaków wybieramy pożądaną wartość i czas spłaty pożyczki, po wyborze zatwierdzamy klikając przycisk “weź pożyczkę”.
 2. Wypełniamy formularz rejestracyjny wprowadzając nasze dane: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Przeprowadzamy weryfikację tożsamości za pomocą systemu Kontomatik w aplikacji internetowej naszego banku (bezpłatnie) lub przelewając 1 grosz na konto wskazane przez Pożyczkę Plus.
 4. Składamy wniosek uzupełniając go o kolejne dane: adres zameldowania i zamieszkania, wysokość miesięcznych dochodów oraz szacowaną wysokość miesięcznych wydatków.
 5. Jeżeli dotychczasowe kroki przebiegły poprawnie otrzymujemy pozytywną decyzję, która zostanie do nas przesłana za pomocą wiadomości e-mail oraz sms.
 6. Środki na nasze konto zostaną przelane natychmiast (jeżeli posiadamy konto w PKO BP) lub w najbliższej sesji przychodzącej naszego banku.

Ubieganie się o środki w Pożyczka Plus jest niezwykle proste i nie wymaga od nas żadnych dodatkowych dokumentów.

Weryfikacja tożsamości klienta Pożyczka Plus

Pożyczka Plus do weryfikacji swoich klientów używa systemu Kontomatik. Jeżeli wnioskodawca używa bankowości mobilnej może potwierdzić swoją tożsamość bezpłatnie w aplikacji. Możliwa jest także weryfikacja poprzez wykonanie przelewu na kwotę 1 grosza na wskazane przez firmę konto.

Spłata chwilówki w Pożyczka Plus

Wszelkie informacje na temat spłaty pożyczki w Pożyczka Plus klienci znajdą w profilu użytkownika po zalogowaniu się na stronie pożyczkodawcy. Wpłaty rat należy dokonywać na podany numer konta, zaś w tytule przelewu wpisać należy “Spłata pożyczki PESEL” (używając numeru PESEL podanego podczas rejestracji).

Czy możliwa jest spłata chwilówkę przed terminem?

Tak, pożyczkę można spłacić w dowolnym momencie.

Wydłużenie terminu spłaty

Niestety obecnie Pożyczka Plus nie posiada w swojej ofercie wydłużenia terminu spłaty. W przypadku problemów z terminowym regulowaniem należności firma prosi o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu wypracowania rozwiązania optymalnego dla obu stron. Istnieje także możliwość refinansowania pożyczki przez jednego z partnerów firmy. Jeżeli taka oferta jest dostępna klient znajdzie ją pod przyciskiem “Refinansowanie” w panelu użytkownika.

Brak spłaty – co jeśli pożyczka nie zostanie spłacona na czas

W przypadku braku spłaty pożyczki naliczane są odsetki od pierwszego dnia przeterminowania pożyczki, których oprocentowanie wynosi nie więcej niż 11,2% rocznej kwoty pożyczki.

Jak przebiega windykacja należności?

W przypadku bezskutecznego upływu terminu spłaty, pożyczkodawca ma prawo do podjęcia czynności windykacyjnych, w tym w szczególności polegających na:

 • kontakcie telefonicznym z pożyczkobiorcą, kontakcie za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail,
 • poprzez wysłanie pisemnych wezwań do zapłaty informujących o wysokości kwoty do spłaty i wzywających do zapłaty,
 • przekazania sprawy do firmy windykacyjnej, prowadzącej działania zmierzające do odzyskania kwoty do spłaty,
 • prowadzeniu działań z zakresu windykacji terenowej samodzielnie lub za pomocą innych podmiotów świadczących w/w usługi,
 • cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

Kolejna pożyczka w Pożyczka Plus

Kolejną pożyczkę w Pożyczka Plus można wziąć niezwłocznie po zaksięgowaniu spłaconych środków na koncie firmy.

Logowanie do panelu użytkownika

By zalogować się do profilu klienta należy kliknąć przycisk “Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony. Następnie należy podać swój numer PESEL (zgodny z tym, który podaliśmy przy rejestracji) oraz hasło, które otrzymaliśmy na adres e-mail przy pierwszej rejestracji.

Problemy z logowaniem

Najczęstsze problemy z logowaniem dotyczą naszej przeglądarki internetowej. Sprawdźmy więc czy jest zaktualizowana i czy wydaliśmy zgodę na pliki cookies (bez niej część funkcjonalności na stronie może nie działać poprawnie). Jeżeli mimo tego problem wciąż występuje skorzystajmy z funkcji “Przypomnij dane logowania” znajdującej się pod oknem wpisywania hasła. W razie dalszych problemów skontaktujmy się z BOK pod numerem telefonu 85 871 00 52.

Zmiana danych w Profilu Klienta

Po zalogowaniu na profil klienta, w zakładce “Twoje dane” znajdują się informacje wypełnione podczas rejestracji. Część informacji można zmienić samodzielnie.

W przypadku zmiany nazwiska niezbędne jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości na adres e-mail: info@pozyczkaplus.pl, gdy zmianie uległ numer dowodu wystarczy wysłać informację z aktualną serią i numerem nowego dokumentu na adres e-mail. jeżeli zmianie uległ adres zameldowania wystarczy wysłać taką informację w wiadomości e-mail na adres info@pozyczkaplus.pl.

Pożyczka Plus – Najczęściej zadawane pytania

Czy w Pożyczka Plus można mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Nie, kolejną pożyczkę w Pożyczka Plus można otrzymać dopiero po spłaceniu aktualnej pożyczki.

Jakie są powody odrzucenia wniosku przez Pożyczka Plus?

Przy udzielaniu pożyczek Pożyczka Plus kieruje się zasadą odpowiedzialności. Firma nie chce, by pożyczka była dla klienta zobowiązaniem, którego nie udźwignie. Pożyczka Plus każdorazowo dokonuje oceny zdolności kredytowej dlatego samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pożyczki. Innym powodem może być niespełnienie któregoś z warunków otrzymania pożyczki (nieodpowiedni wiek, brak polskiego obywatelstwa, zła historia kredytowa itp.)

Czy w Pożyczka Plus dostanę pożyczkę w weekend/święto?

Wnioski rozpatrywane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast przelew środków zależny jest od banku, w którym wnioskodawca ma konto. Jeżeli nie jest to PKO BP (bank, z którego Pożyczka Plus wysyła środki), pieniądze pojawią się na koncie klienta pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Czy i kiedy niespłacona chwilówka w Pożyczka Plus trafi do sądu?

Pożyczka Plus nie podaje publicznie takiej informacji, zastrzega sobie jednak prawo do przekazania długu firmie windykacyjnej, zaś ta może przekazać sprawę do sądu.

Czy Pożyczka Plus wymaga zaświadczenia od pracodawcy?

Pożyczka Plus co do zasady nie wymaga zaświadczenie od pracodawcy (dochód podajemy na zasadzie deklaracji), jednak może wymagać dodatkowych dokumentów jeżeli będzie miała problem z ustaleniem zdolności kredytowej klienta.

Jaki długo czeka się na pożyczkę online w Pożyczka Plus?

Wnioski rozpatrywane są niemal natychmiastowo w kolejności wpływania. Czas przelewu środków zależy zaś od banku, w którym konto ma wnioskodawca. W przypadku PKO BP czas oczekiwania na pieniądze jest niezwykle krótki – nawet 15 minut. W innych bankach jest on zależny od sesji przychodzących.

Czy w Pożyczka Plus trzeba podawać cel przeznaczenia pożyczki?

Nie, Pożyczka Plus nie wymaga ujawniania na jaki cel pożyczamy pieniądze.

Czy mogę wziąć pożyczkę w Pożyczka Plus, jeśli mam zobowiązanie w innej firmie pożyczkowej?

Tak, o ile inne zobowiązania są spłacane terminowo. Pożyczka Plus ocenia zdolność kredytową indywidualnie dla każdego klienta, inne pożyczki mają na nią wpływ, ale nie oznaczają automatycznego odrzucenia wniosku.

Czy inna osoba może spłacić moją pożyczkę w Pożyczka Plus?

Tak. Po przyznaniu pożyczki klient otrzymuje numer konta, na które należy wpłacić środki. Ważne jest prawidłowe oznaczenie przelewu (”Spłata pożyczki PESEL”), natomiast źródło środków nie jest dla firmy istotne.

Na jakich zasadach można składać reklamacje w Pożyczka Plus?

Reklamacje można składać trzema drogami: pisemną, na adres pocztowy pożyczkodawcy, elektronicznie na adres e-mail reklamacje@pozyczkaplus.pl lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta (85 871 00 52). Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od ich otrzymania (w wyjątkowych sytuacjach, o których klient zostanie poinformowany termin ten może wydłużyć się do 60 dni). W przypadku braku odpowiedzi w podanych terminach reklamację uznaje sią za rozpatrzoną na korzyść klienta. O rozpatrzeniu reklamacji pożyczkodawca poinformuje pożyczkobiorcę w formie pisemnej (przesyłką pocztową). pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji, na wniosek pożyczkobiorcy.

Pożyczka Plus - zobacz ofertę

Pożyczka Plus – podsumowanie

Pożyczka Plus oferuje pierwszą pożyczkę za darmo do wysokości 2 000 zł, maksymalną kwotę pierwszej pożyczki na poziomie 5 000 zł (z 30-dniowym czasem spłaty) oraz kolejną pożyczkę do 15 000 zł z aż 45-dniowym okresem spłaty. Dodatkowo ciekawą opcją w przypadku problemów ze spłatą jest refinansowanie pożyczki. Brak współpracy z BIK również może okazać się atrakcyjne dla części wnioskodawców. Indywidualne określanie zdolności kredytowej i rozpatrywanie wniosków 24/7 stawia tę firmę w czołówce rynku jeżeli chodzi o wygodę i łatwość uzyskania pożyczki. Odzwierciedlają to wysokie miejsca w branżowych rankingach.