Samodzielne ściąganie długu

Praktycznie każdej osobie zdarzyło się pożyczyć pieniądze znajomym lub członkom rodziny. Polskie prawo przewiduje takie sytuacje i dokładnie określa zasady pożyczki prywatnej. Sprawa nie stanowi problemu, gdy dłużnik zwróci nam pieniądze o czasie. Jeśli podpisaliśmy umowę mamy do dyspozycji kilka sprawdzonych metod odzyskiwania pieniędzy. Przedstawiamy je w dalszej części artykułu. Sytuacja komplikuje się, gdy nie mamy dokumentu, który potwierdzałby udzielenie pożyczki.

W sytuacji, gdy pożyczka została udzielona bez podpisywania żadnego dokumentu, wierzyciel może mieć trudności w odzyskaniu długu. Co więcej, jeśli środki finansowe zostały przekazane w gotówce, istnieje ryzyko, że nieuczciwy pożyczkobiorca zakwestionuje fakt otrzymania środków. Dlatego warto sporządzić odpowiedni dokument potwierdzający przekazanie gotówki, a środki przekazać w formie przelewu bankowego.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika bez umowy lub gdy warunki zostały ustalone na zasadzie umowy ustnej? W takim przypadku proces wyegzekwowania długu może być bardziej skomplikowany. Jeśli mamy do czynienia z zatwardziałym dłużnikiem, który wypiera się faktu podjęcia gotówki, polubowne metody mogą zawieść. Nie obędzie się bez konieczności skierowania sprawy do sądu i przedstawienia świadków.

W każdym przypadku samodzielną windykację warto rozpocząć od szczerej rozmowy z dłużnikiem!

Kiedy warto ściągać długi samodzielnie?

Próbę samodzielnego odzyskiwania pożyczonych pieniędzy powinna być pierwszym etapem windykacji. Szczególnie w przypadku, gdy pożyczkobiorca to nasz bliski znajomy lub członek rodziny. Sprawę można rozwiązać polubownie lub małym nakładem kosztów, przy wykorzystaniu podstawowych metod ściągania należności.

Porozmawiaj z dłużnikiem i wspólnie uzgodnijcie dogodne warunki spłaty pożyczki. W miarę możliwości możesz wydłużyć termin płatności lub zaproponować zwrot pożyczki w ratach.

Czy istnieje jedna metoda na skuteczne odzyskiwanie długów od osób prywatnych?

Trudno jest wskazać konkretną metodę jak skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika. Zależy to od naszych relacji z pożyczkobiorcą. W przypadku, gdy jest to osoba obca warto zdecydować się na poważniejsze kroki np. sprzedaży na giełdzie internetowej czy skierowanie sprawy do sądu. Daje to gwarancję szybkiego ściągnięcia należności.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej z umową?

Jeśli mamy dokument poświadczający udzielenie gotówki, istnieje kilka skutecznych metod odzyskiwania długu:

 1. Rozmowa z dłużnikiem – negocjacje pozwolą ustalić warunki spłaty i dogodny termin zwrócenia należności.
 2. Przekazanie informacji do rejestru dłużników – wpis w BIG InfoMonitor czy KRD jest jedną ze skuteczniejszych i prostych metod windykacji.
 3. Sprzedaż dług na internetowej giełdzie długów – szybka metoda na odzyskanie funduszy przez firmę windykacyjną.
 4. Przekazanie sprawy do sądu – korzystając z usług e-sądu można bardzo szybko otrzymać wyrok a do działania wkroczy komornik.

Aby skorzystać z 3 ostatnich metod niezbędna będzie umowa pożyczki, potwierdzająca jej udzielenie. Warto ją przygotować w każdym przypadku. Nigdy nie wiemy kiedy może się przydać. Jedną z takich sytuacji może być śmierć osoby, która się u nas zadłużyła.

Szczegółowe instrukcje jak ściągnąć dług od osoby prywatnej przedstawiamy w kolejnych akapitach.

Co powinna zawierać umowa?

Do podstawowych, najważniejszych elementów umowy pożyczkowej zaliczamy:

 • dane identyfikacyjne obu stron (imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego),
 • kwota kredytu,
 • forma spłaty,
 • czas na uregulowanie zobowiązania,
 • wysokość oprocentowania,
 • wysokość odsetek, w przypadku opóźnienia w spłacie wierzytelności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju transakcja finansowa może być potwierdzona umową ustną. Jednak w przypadku pożyczki powyżej 500 zł, warto sporządzić dokument potwierdzający transfer finansowy między stronami. Dokument może być późniejszym dowodem w sądzie, w sytuacji gdy nie odzyskamy wierzytelności.

Rozmowa negocjacyjna z dłużnikiem

Najprostszym rozwiązaniem jest rozmowa w celu odzyskania długu. Rozmowa powinna być próbą porozumienia. Nie warto zaczynać od grożenia konsekwencjami. Zdecydowanie lepiej jest wysłuchać drugiej strony i zapytać o powody dotychczasowego niezwrócenia należności. Wspólnie możecie uzgodnić kolejny termin zwrotu i ustalić nowe zasady spłacenia kredytu.

Jeśli na początku współpracy nie spisaliśmy warunków zwrotu pieniędzy, rozmowa negocjacyjna jest idealnym momentem na jej spisanie. W przypadku dalszych problemów w odzyskaniu gotówki będzie to dodatkowe zabezpieczenie. Warto to zrobić nawet przy kredycie dla znajomych czy rodziny.

Wpisanie dłużnika do bazy dłużników BIG

Skuteczną metodą odzyskania pieniędzy jest wpisanie dłużnika jednego z rejestrów dłużników np. BIG InfoMonitor lub KRD. Osoby fizyczne mogą wpisać dłużnika do rejestru w sytuacji, gdy kwota zadłużenia wynosi min. 200 zł, a termin płatności przekroczył 30 dni. Ze statystyk zebranych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że prawie 53 proc. osób zalegających ze spłatą nie dłużej niż rok, spłaca swój dług już po otrzymaniu ostrzeżenia o możliwości wpisania do KRD.

Osoby, które są obecne na liście dłużników mają ograniczony dostęp do produktów finansowych np. kredytów i pożyczek pozabankowych. Co więcej taki dłużnik nie może wykupić abonamentu telefonicznego, internetowego itd..

Jak wpisać dłużnika do bazy BIG?

 1. Zarejestruj się w serwisie internetowym Biura Informacji Gospodarczej.
 2. Wykup usługę dopisania konsumenta do rejestru.
 3. Przedstaw dokument potwierdzający roszczenie zapłaty.
 4. Wyślij ostrzeżenie do dłużnika.
 5. Dłużnik ma 30 dni na dokonanie spłaty bez ponoszenia konsekwencji.
 6. W przypadku braku spłaty dłużnik zostanie wpisany na listę.

Sprzedaż długu na giełdzie długów osób prywatnych

Istnieją firmy, które specjalizują się w wykupowaniu niespłaconych długów. Oczywiście cena jest niższa, niż wysokość niespłaconego zobowiązania. Jednak dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel pozbywa się problemu i szybko otrzymuje część pieniędzy.

Sprzedaż długu odbywa się bez zgody dłużnika. Procedura sprzedaży polega na przeniesieniu wierzytelności na osobę trzecią. Osoba, która przejęła zadłużenie, posiada całkowite prawo do odzyskania niespłaconego zobowiązania. Co ciekawe zadłużenie można sprzedać na internetowej giełdzie długów. Dłużnik powinien zostać poinformowany o fakcie sprzedaży – najlepiej listem poleconym.

Ewentualnie, można wynająć firmę windykacyjną. W takim przypadku windykator najczęściej pobiera wynagrodzenie na podstawie prowizji od odzyskanej kwoty. Warto odnotować, że działania windykacyjne są tańsze, niż korzystanie z usług giełdy. Jednak nie dają gwarancji na odzyskanie należności.

Skuteczna metoda odzyskiwania długu – zgłoszenie sprawy do e-sądu w Lublinie

Ostatecznym rozwiązaniem w celu ściągnięcia długu i najskuteczniejszą metodą samodzielnej windykacji należności jest przekazanie sprawy do sądu – pozwanie dłużnika, z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Najszybsze rozpatrzenie sprawy zapewnia e-sąd w Lublinie, który zajmuje się przeprowadzaniem Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Pozwala to na szybkie odzyskanie długu z pożyczki prywatnej. Wydany przez sąd nakaz zapłaty może zmotywować dłużnika do szybkiego zwrotu należności. Pozwany ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli dłużnik nie zareaguje na wezwanie do działania wkroczy komornik. Jak wyegzekwować dług z pomocą e-sądu?

Jak rozpocząć proces upominawczy w e-sądzie?

Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu. Aby go złożyć konieczne jest:

 1. Założenie konta użytkownika na stronie www.e-sad.gov.pl. Wybierz zakładkę “Zarejestruj konto”, a następnie wypełnij i zatwierdź formularz wniosku.
 2. Opisać roszczenie na podstawie dokumentu potwierdzającego roszczenie długu.
 3. Podpisanie pozwu – dokumenty w formie elektronicznej można potwierdzić certyfikatem kwalifikowanym lub podpisem elektronicznym.

Roszczenie należy poprzeć odpowiednimi dowodami o zaistnieniu długu. Taki dowód stanowi umowa pożyczki. Co ważne, powód/wierzyciel nie musi dostarczać tego dokumentu do sądu. Wystarczy, że dokładnie opisze treść dokumentu, ze wskazaniem ostatecznego terminu spłaty. Ma to znaczenie w przypadku naliczania odsetek za opóźnienie.

Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Klauzula wykonalności jest możliwa do realizacji po upływie 2 tygodni, gdy dłużnik nie podejmie żadnych działań. W tym momencie można złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

Co może zrobić pozwany?

Dłużnik zostanie poinformowany o wezwaniu do zapłaty dokumentem dostarczonym listem poleconym. Pozwany może kontaktować się z Sądem Rejonowym w Lublinie na jeden z dwóch sposobów: za pośrednictwem listów w formie papierowej lub przez serwis internetowy. Jeśli zdecydujemy się na kontakt zdalny, konieczne będzie założenia konta użytkownika na stronie internetowej e-sądu. Wybierając tę metodę korespondencji kontakt z sądem będzie odbywał się tylko w taki sposób.

W piśmie od sądu pozwany dłużnik otrzyma kod dostępu do akt sprawy. Po podaniu kodu na stronie www.e-sad.gov.pl, możemy zapoznać się z treścią nakazu zapłaty i innymi dokumentami związanymi ze sprawą. Co ważne, skorzystanie z możliwości zapoznania się z treścią dokumentów przez Internet nie oznacza wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną.

W sytuacji otrzymania sądowego nakazu zwrotu gotówki, po rozważeniu sprawy, według swojej oceny i uznania, należy zachować się w jeden ze wskazanych sposobów:

 • Zapłacić wierzycielowi kwotę określoną przez sąd (numer rachunku jest wskazany w pozwie) – sprawa zakończy się, a w razie gdyby powód wystąpił ponownie z takim samym żądaniem należy powołać się przed sądem na fakt uiszczenia zapłaty zgodnie z nakazem.
 • Złożyć sprzeciw do e-sądu w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia korespondencji z sądu – wówczas nakaz traci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych.

Co jeśli bez swojej winy nie złożyliśmy sprzeciwu w ciągu 2 tygodni, pomimo takiego zamiaru? Należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu do e-sądu. Co to oznacza?

Przykładowo. Trafiamy do szpitala na miesiąc i w tym czasie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pismo procesowe. Po wypisaniu ze szpitala mamy dodatkowy tydzień na odpowiedź. Należy jednak potwierdzić fakt leczenia szpitalnego, przy składaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Jednocześnie z wnioskiem należy złożyć sprzeciw.

W razie niepodjęcia żadnej czynności, nakaz zapłaty uprawomocni się po 2 tygodniach od daty doręczenia. Sąd z urzędu nada nakazowi – klauzulę wykonalności. Dzięki temu powód ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego komorniczego do wybranego komornika.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej bez umowy?

W przypadku gdy udzieliliśmy komuś pożyczki bez spisania umowy metody odzyskiwania gotówki są bardziej skomplikowane. W przypadku, gdy rozmowy negocjacyjne nie przynoszą efektów, rozwiązaniem jest proces sądowy z powództwa cywilnoprawnego. W rozprawie ważne będą dowody udzielenia środków. Mogą to być nawet wiadomości SMS, wymieniane między stronami konfliktu czy przedstawienie zeznań świadków.

Należy pamiętać, że strona, wobec której sąd zdecyduje o winie musi dodatkowo ponieść koszty procesowe. Do tego należy doliczyć koszty wynajęcia prawników przez każdą ze stron i mieć na uwadze długi czas trwania postępowania sądowego.

Ile mamy czasu na odzyskanie pieniędzy – kiedy dług się przedawnia?

Należy mieć świadomość, że dług może się przedawnić. W przypadku pożyczki prywatnej, która została udzielona osobie fizycznej, termin przedawnienia jest określony na 10 lat. „Przeterminowanie” nie liczy się od dnia przekazania gotówki, tylko określonego w umowie terminu spłaty. W sytuacji gdy umowa nie wyznacza konkretnego terminu zwrotu, czas na uregulowanie wierzytelności wynosi 6 tygodni od wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę.

Jak odzyskać pieniądze jeżeli dłużnik umrze?

Natomiast w przypadku śmierci pożyczkobiorcy, dług najczęściej przejmuje najbliższa rodzina zmarłego. Jeśli spadkobierca nie zrzeknie się dziedziczenia, wierzyciel z powodzeniem może ubiegać się o zwrot środków. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, pożyczkodawca zostaje bez szans na odzyskanie pieniędzy.

Jak firmy pożyczkowe odzyskują pieniądze?

Instytucje pozabankowe weryfikują wypłacalność swoich klientów. W związku z tym osoby, które mogą mieć problem ze spłatą, nie otrzymują pożyczki. Natomiast jeśli dłużnik z różnych przyczyn nie może uregulować zobowiązania, powinien jak najszybciej o tym fakcie poinformować pożyczkodawcę. Z tego względu, że istnieją polubowne metody na rozwiązanie problemu – np. wydłużenie okresu spłaty.

Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, zostaje uruchomiona procedura tzw. miękkiej windykacji. Polega to na tym, że dział windykacji wysyła do pożyczkobiorcy upomnienia i monity. Ponaglenia mogą przyjąć formę – rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail, lub listu. Skierowanie sprawy do sądu jest ostatecznością.