Sprawdź dane firmy na umowie

W pierwszej kolejności zwróć uwagę, czy podano prawidłowe dane stron umowy, czyli firmy pożyczkowej (w tym pełna nazwa, adres siedziby, numer KRS, numer NIP oraz wysokość kapitału zakładowego) oraz Twoje. Sprawdź dokładnie, czy nie wkradła się tu literówka. Upewnij się również, że data podpisania umowy (dzień-miesiąc-rok) oraz miejscowość odpowiada faktycznemu terminowi zawarcia porozumienia. To ważne chociażby w kontekście terminu, w którym masz zwrócić pieniądze (dokładna data dzień-miesiąc-rok) czy możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty początkowej. Obie informacje również muszą znaleźć się w piśmie. Podobnie jak dokładna kwota pożyczki (zapisana cyframi i słownie) oraz dane na temat RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, która w procentach wyraża to, ile będzie Cię kosztować dane zobowiązanie w ujęciu rocznym.

Warunki udzielenia zobowiązania

Kolejnym obowiązkowym elementem umowy pożyczkowej jest dokładny opis warunków udzielenia zobowiązania, czyli m.in. w jaki sposób będą wypłacone pieniądze czy jak należy dokonać ich zwrotu. Wśród informacji poszukaj też tych o wysokości przelewu weryfikacyjnego, odsetkach za zwłokę (nie powinny one przekraczać czterokrotności stopy lombardowej NBP, czyli aktualnie 10 proc.), prowizji, kosztach działań windykacyjnych i wszelkich innych opłatach, które przyjdzie Ci ponieść w związku z wypełnianiem lub nie warunków umowy. Jeśli firma oferuje opcję przedłużenia pożyczki, to umowa musi wskazywać, kiedy i jak można skorzystać z tego rozwiązania, jaki okres ono obejmuje oraz jakie opłaty się z nim wiążą.

Warto zajrzeć też na sam koniec umowy i upewnić się, że widnieją tam warunki ewentualnej reklamacji. Przejrzyj też załącznikom – jednym z nich powinno być wzór oświadczenia odstąpienia od umowy, drugim – tabele z dokładnym wykazem opłat i prowizji.