Co to jest prolongata terminu spłaty?

Prolongata terminu spłaty, czyli przedłużenie okresu spłaty pożyczki, jest usługą oferowaną przez zdecydowaną większość instytucji finansowych spoza sektora bankowego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania w określonym terminie, zwykle mamy możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności. Dzięki wspomnianemu rozwiązaniu, nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z dodatkowymi odsetkami lub opłatami windykacyjnymi.

Należy jednak mieć świadomość, że o prolongatę pożyczki powinniśmy zawnioskować jeszcze przed ustalonym terminem spłaty należności. Trzeba również pamiętać, że za podobny rodzaj usługi mimo wszystko będziemy musieli zapłacić. Koszt przedłużenia pożyczki jest jednak dużo mniejszy, niż opłaty związane z tzw. monitami, windykacją oraz sądowymi czynnościami komorniczymi. Nie będziemy również widnieć na listach dłużników. Powinniśmy jednak mieć na uwadze, że duża część instytucji umożliwia odroczenie płatności dopiero po opłaceniu prowizji w ustalonej wysokości.

Prolongata pożyczki – na jaki okres możemy przedłużyć zobowiązanie?

W zależności od danej instytucji finansowej, termin spłaty pożyczki zwykle będziemy mogli przedłużyć o 7, 14, 20 lub 30 dni. Na ogół, najwyższy czas prolongaty nie przekracza 60 dni roboczych. Najczęściej jednak, maksymalny czas przedłużenia należności wyniesie tyle samo, co okres, na który zaciągnęliśmy dane zobowiązanie. Mimo wszystko, trzeba pamiętać, że długość prolongaty zobowiązania zależy od danej firmy pożyczkowej oraz warunków, jakie zostały określone w umowie wybranego przedsiębiorstwa.

Należy mieć świadomość, że nie każda instytucja umożliwia wydłużenie okresu spłaty, ponadto koszt przedłużenia terminu spłaty może być różny, a każda firma ustala go indywidualnie. Z tego względu, warto w pierwszej kolejności dokładnie zaplanować domowe wydatki, aby nie znaleźć się w sytuacji, w której nie będziemy mieć środków na oddanie pełnej kwoty pożyczki. W przypadku braku spłaty zobowiązania, klient jest zmuszony do poniesienia kosztów monitów oraz egzekucji komorniczych.

Prolongatę pożyczki umożliwiają m. in. tak znane instytucje, jak np. Vivus.pl, Alfa Kredyt, Visset oraz Pożyczka Plus. Możliwość odroczenia terminu płatności umożliwia również m. in. Ferratum Money i Ofin.pl.

01
Darmowa pierwsza pożyczka do 3000zł
Weź pożyczkę
02
Weź pożyczkę
03
Darmowa pierwsza pożyczka do 1000zł
Weź pożyczkę
04
Darmowa pierwsza pożyczka do 3000zł
Weź pożyczkę
05
Darmowa pierwsza pożyczka do 2000zł
Weź pożyczkę

Refinansowanie pożyczki – jak to działa?

Alternatywną metodą prolongaty terminu spłaty zobowiązania jest tzw. refinansowanie pożyczki. Polega ono na zaciągnięciu kolejnej należności w firmie partnerskiej, która współpracuje z instytucją, w której w pierwszej kolejności wzięliśmy pożyczkę. Dzięki podobnemu rozwiązaniu, klient ma możliwość przedłużenia terminu zwrotu należności. Pieniądze będzie musiał jednak oddać firmie, z którą podpisał nową umowę – środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę pierwotnego zobowiązania.

Refinansowanie pożyczki jest efektem nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z 11 października 2015 roku. Tzw. ustawa antylichwiarska wprowadziła bowiem górną granicę kosztów pozaodsetkowych, które obejmują również opłaty za przedłużenie pożyczki. Z tego względu, aby uniknąć nowych obostrzeń, część firm zdecydowała się na stałe wprowadzić wspomnianą usługę. Tzw. refinansowanie zobowiązania umożliwia firma Smart Pożyczka, Extraportfel, Szybka Gotówka.

 

Odroczenie terminu płatności – jak powinien wyglądać wzór wniosku o prolongatę?

Nie każdy pożyczkobiorca ma świadomość, że wniosek o przedłużenie terminu spłaty pożyczki online powinien mieć formę pisemną. Tak, jak zostało powiedziane, należy go złożyć jeszcze przed upływem terminu zwrotu pierwotnego zobowiązania. Pismo, które złożymy w danej instytucji powinno przede wszystkim zawierać:

  • datę stworzenia dokumentu oraz miejscowość, w której podmiot sporządził pismo;
  • dane kontrahenta, określające dany podmiot (nazwę firmy, adres siedziby/adres prowadzenia działalności, ewentualnie NIP oraz inne informacje o instytucji udzielającej należności);
  • powód prolongaty pożyczki – w piśmie warto przedstawić swoją sytuację finansową oraz określić powód, dla którego nie jesteśmy w stanie oddać zobowiązania w pierwotnie ustalonym terminie;
  • termin odroczenia terminu płatności – jako że niektóre firmy umożliwiają prolongatę pożyczki na różny okres, we wniosku należy określić, na jak długo chcielibyśmy przedłużyć okres spłaty należności;
  • własnoręczny podpis pożyczkobiorcy.

Należy pamiętać, że jeżeli we wniosku powołujemy się na różnego rodzaju dokumenty, powinniśmy je dołączyć do pisma w formie załączników. Warto również wiedzieć, że w podobny sposób możemy wnioskować o rozłożenie pożyczki na mniejsze raty. Będzie się to oczywiście wiązało z odpowiednimi kosztami dodatkowymi.

Koszty prolongaty kredytu w firmach pożyczkowych

Koszt odroczenia terminu płatności zależy przede wszystkim od danej firmy pożyczkowej. Należy przy tym pamiętać, że im dłużej będziemy zwlekać z oddaniem należności, tym więcej ostatecznie zapłacimy za usługę. Zgodnie ze wspomnianą ustawą antylichwiarską oraz ustawą o kredycie konsumenckim z 22 lipca 2017 roku, suma pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (a więc także odroczenia spłaty) nie może być większa, niż:

  • 25 % całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego (tzw. część stała);
  • 30 % całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego (w stosunku rocznym – tzw. część zmienna);
  • 100% całkowitej wartości kredytu, jeżeli jest on udzielany raz na kilka lat.

Z nowych zapisów wynika zatem, iż maksymalne, pozaodsetkowe koszty pożyczki mogą wynieść maksymalnie 55%, jeżeli zaciągniemy zobowiązanie na 12 miesięcy. Duża część instytucji pożyczkowych umożliwia odroczenie terminu spłaty należności po takiej samej cenie, jak pierwotny, całkowity koszt należności finansowej. W praktyce, opłaty za prolongatę zwykle nie przekraczają sumy 50-200 zł.

Nie spłacam chwilówek – co mi grozi?

Jeżeli nie zdecydujemy się na odroczenie terminu spłaty, a nie mamy pieniędzy na oddanie pierwotnego zobowiązania, mogą nas czekać bardzo nieprzyjemne konsekwencje finansowe. W przypadku, w którym zalegamy z należnością wobec danej instytucji, wkrótce zostaną do nas przychodzić tzw. monity.

Mogą one przybrać formę pisemną (e-maile, wiadomości SMS lub listy) lub bardziej bezpośrednią (telefony lub wizyty w domu klienta). W zależności od rodzaju monitu, za pojedyncze przypomnienie o zwrocie zobowiązania możemy zapłacić od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych. Brak terminowej spłaty należności może nas wynieść jeszcze więcej, jeżeli dana instytucja zdecyduje się na wynajęcie profesjonalnej firmy windykacyjnej. Trzeba również pamiętać, że oprócz kosztów monitów, klient będzie również musiał ponieść dodatkowe opłaty związane z odsetkami za opóźnienie w spłacie należności.

W ostateczności, jeżeli klient nie wyraża chęci uregulowania pożyczki, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. W żadnym przypadku nie warto doprowadzać do podobnej sytuacji – koszty egzekucji komorniczej są bowiem nieporównywalnie większe, niż opłaty związane z prolongatą kredytu.