Co to znaczy, że jesteśmy w BIG InfoMonitor?

Wpis do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oznacza dla nas utratę wiarygodności finansowej. Często stanowi to dla zadłużonych osób motywację do uregulowania zobowiązań lub podjęcia negocjacji z wierzycielami. Kto dokonuje wpisu na listę dłużników BIG InfoMonitor? Wpis może zamieścić każdy wierzyciel, który posiada do tego prawne podstawy i ma podpisaną umowę z BIG InfoMonitor. Jeśli zalegamy z opłatami w spółdzielni mieszkaniowej albo mamy dług u dostawcy internetu, możemy się spodziewać, że te podmioty zamieszczą wpis w rejestrze na nasz temat.

Łatwo można sprawdzić, czy widniejemy w rejestrze dłużników BIG. Wystarczy założyć konto na przeznaczonej do tego celu stronie i dokonać weryfikacji tożsamości poprzez przesłanie skanu dowodu osobistego. Po weryfikacji konta możliwe będzie pobranie raportu, z którego dowiemy się, jak wygląda nasza obecna sytuacja finansowa: czy są wpisy na nasz temat w rejestrach BIG, kto jest ich autorem i co było przyczyną zamieszczenia. Dowiemy się także, jakie kwoty powinniśmy oddać naszym wierzycielom. Raz na 6 miesięcy możemy sprawdzić dane na nasz temat za darmo. Jeśli chcielibyśmy kontrolować nasz rejestr częściej, za każde wygenerowanie raportu zapłacimy 6,50 zł.

BIG – jak usunąć wpis?

W celu usunięcia wpisu należy jak najszybciej spłacić całość zadłużenia. Jeśli tego nie zrobimy, dane mogą być przechowywane w rejestrze BIG nawet przez 10 lat. To właściwie wszystko, co jako dłużnicy możemy zrobić. Spłacając zobowiązanie, osoba zadłużona ma gwarancję, że wierzyciel samodzielnie dokona stosownych zmian i obciążający nas wpis zostanie usunięty z rejestru – powinno to nastąpić w ciągu 14 dni. Usunięcie jest obowiązkiem wierzyciela, regulowanym przez odpowiednią ustawę. Jeśli wpis nie zostanie usunięty w ciągu 14 dni, na wierzyciela może zostać nałożona kara wysokości 30000 zł.

Sprawdź też:

  1. Jak sprawdzić czy jesteś w KRD?
  2. Jak sprawdzić, czy figuruję w Rejestrze Dłużników ERIF?
Jeżeli interesuje nas działanie systemu BIG InfoMonitor, możemy pobrać instrukcję użytkownika. Ułatwi nam to poruszanie się po stronie rejestru, będziemy mieli także ciągły dostęp do danych na temat naszego zadłużenia. Warto na bieżąco kontrolować rejestr dłużników, a także szybko regulować zaległe zobowiązania – w ten sposób będziemy mieli pewność, że banki i instytucje pozabankowe nie odmówią nam wsparcia finansowego, jednak w ich ofercie znajdziemy również pożyczki bez BIG.