Polskie bazy dłużników

W Polsce działa kilka baz dłużników, do których mogą zostać wpisane nasze nazwiska, jeśli nie będziemy poprawnie realizować swoich zobowiązań finansowych. Oto 4 najważniejsze rejestry zadłużonych:

  1. BIK – Biuro Informacji Kredytowej nie jest rejestrem dłużników, a jedynie bazą danych o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, czyli z całego polskiego rynku kredytowego; to największy w Polsce zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, gdyż w swojej bazie posiada informacje o 135 mln rachunków należących do 23 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 785,5 tys. firm i innych podmiotów; znajdują się tu informacje o kredytach spłacanych terminowo, jak i nieterminowo. Warto zaznaczyć, że banki mają ustawowy nakaz współpracy z rejestrem, natomiast instytucje pożyczkowe takiego obowiązku nie mają, stąd pożyczka bez BIK istnieje tylko w sektorze pozabankowym;
  2. BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem danych odnoszących się do zadłużenia konsumentów i przedsiębiorców; trafiają tu informacje dotyczące płatności różnego rodzaju zobowiązań, jak rachunki za telefon oraz media, raty alimentów, regulowanie zobowiązań windykowanych, kontraktów B2B; BIG pozwala na potwierdzenie wiarygodności finansowej klientów;
  3. KRD – Krajowy Rejestr Długów zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem informacji i danych gospodarczych na temat wszystkich podmiotów gospodarczych – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje; odnajdziemy tu dane zarówno o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez firmy i konsumentów;
  4. ERIF BIG – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem informacji zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe; znajdują się tu dane o zobowiązaniach pochodzących z pierwotnego i wtórnego rynku, m.in. telekomunikacyjnego, multimedialnego, bankowego i finansowego.

Kto może wpisać do bazy dłużników?

Wpisanie do bazy dłużników to jeden z etapów procesu windykacyjnego. Wierzycielem, który wpisze nas do bazy dłużników może być tylko przedsiębiorca, który podpisał z umowę z klientem. Jeżeli chodzi o osobę fizyczną, minimalną kwotą długu jest 200 zł. Natomiast przedsiębiorcy muszą zalegać z płatnością powyżej 500zł. Od terminu płatności do dnia wpisania do bazy musi minąć nie mniej niż 60 dni. Warto jednak zaznaczyć, iż wierzyciel ma obowiązek poinformowania swojego dłużnika o zamiarze wpisania go do rejestru na 30 dni przed przeprowadzeniem tej operacji. Informację o tym otrzymamy zapewne w formie listu poleconego. Wyjątkiem jest sądowe potwierdzenie naszego długu – w takiej sytuacji wierzycielem może być każdy, a podczas zaciągania długu nie musiała być podpisywana umowa, nie ma też znaczenia termin płatności – wierzyciel wcześniej musi otrzymać tytuł wykonawczy od sądu.

Jak sprawdzić wpis do rejestru dłużników?

Każda baza danych pożyczek należy do innej firmy, a ich zasoby nie są ze sobą połączone, w związku z czym jeśli chcemy sprawdzić swoje dane, powinniśmy tego dokonać w każdej z nich oddzielnie. Mamy prawo raz na pół roku do bezpłatnego sprawdzenia informacji o sobie. Co więcej – możemy sprawdzić, kto i za co nas wpisał, a także kto w ciągu całego roku szukał informacji na nasz temat. Wygodą jest, że możemy dokonać tego w domowym zaciszu i o dowolnej porze. Sprawdzenie danych możliwe jest przez internet. Oto jak sprawdzić swoje dane w niektórych bazach:

  • KRD – informacje o sobie możemy zweryfikować zupełnie za darmo; aby sprawdzić, czy jesteśmy w KRD, niezbędna będzie rejestracja na stronie rejestru, a następnie przesłanie skanu dowodu osobistego w celu potwierdzenia naszej tożsamości; na końcu pobieramy raport i sprawdzamy informacje w nim zawarte;
  • ERIF – sprawdzenie, czy figurujemy w bazie dłużników ERIF jest darmowe raz na 6 miesięcy – w innym wypadku opłata wynosi 3zł; aby pobrać raport wymagana jest rejestracja i założenie bezpłatnego konta, a w dalszej części wybranie zakładki „sprawdź siebie” i pobranie raportu – sprawdź, czy figurujesz w bazie dłużników ERIF;
  • BIG InfoMonitor – jak sprawdzić, czy jesteś w BIG InfoMonitor? Proces weryfikacji naszych danych w tej bazie dłużników nie różni się znacząco od pozostałych – należy zarejestrować się na przeznaczonej do tego stronie i wprowadzić niezbędne informacje, a następnie pobrać raport;

Swoje dane również możemy kontrolować w Biurze Informacji Kredytowej. Raport BIK jest bezpłatny i warto po niego sięgnąć, by dowiedzieć się, jakie informacje o naszych gospodarczych działaniach znajdują się w internecie. Weryfikując od czasu do czasu swoje dane w bazach dłużników, unikniemy nieprzyjemnych sytuacji i odmownych decyzji kredytowych w bankach.

Usunięcie wpisu z rejestru dłużników

Jeśli byliśmy wpisani do jednego z rejestrów, ale dług został przez nas uregulowany, wówczas powinniśmy zostać wykreśleni z listy dłużników. Za wykreślenie z rejestru odpowiada nasz wierzyciel, który zgodnie z prawem ma 14 dni od całkowitej spłaty zobowiązania na uaktualnienie danych. W przypadku, gdy nie wykona swojego zadania, grozi mu wysoka kara pieniężna. Nawet jeśli spłacimy część długu, wierzyciel powinien odnotować taką informację w rejestrze. Jedynym sposobem na usunięcie danych z rejestru jest całkowite uiszczenie należności. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że nawet po spłaceniu całej wymaganej sumy np. kredytu gotówkowego, informacje o nim mogą być przechowywane i upubliczniane przez okres 5 lat.

Wszyscy konsumenci powinni szczególnie dbać o terminowe spłaty zobowiązań, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebny nam kredyt. Banki surowo oceniają swoich klientów, dlatego lepiej nie figurować w żadnej z baz. Sprawdź, na czym polega scoring bankowy, a dowiesz się, na co powinieneś uważać, by zawsze bez problemu otrzymać finansowe zobowiązanie. Jeśli znaleźliśmy się w rejestrze dłużników, a nie mamy środków, by spłacić zaległy dług, warto rozejrzeć się za ofertą pożyczki online, która może zostać przyznana nawet klientowi podwyższonego ryzyka. Sprawdź ofertę pożyczek bez baz!