Jak sprawdzić siebie w KRD?

Informacje o sobie możemy uzyskać zupełnie za darmo. Pierwszym krokiem do pobrania raportu o sobie jest rejestracja na stronie głównej Krajowego Rejestru Długów, gdzie znajdujemy niebieskie okienko „Oferta dla konsumentów”. Tutaj wybieramy opcję „Sprawdź informacje o sobie za darmo”. W otwartym oknie wybieramy „Załóż bezpłatne konto”. Następnie zostaniemy poproszeni o wypełnienie podanych pozycji. Pola obowiązkowe są oznaczone * – nie musimy np. zgadzać się na kontakt w celach marketingowych, ponieważ wiąże się to z wysyłaniem informacji na skrzynkę pocztową. Na dole strony znajdziemy pomarańczowy przycisk „Załóż konto”- po naciśnięciu go wyświetli się okno, w którym musimy potwierdzić wprowadzone przez nas dane. Przedostatnim etapem rejestracji jest potwierdzenie swojej tożsamości. W tym celu należy przesłać skan naszego dowodu. Plik może zostać wysłany: w formacie plików graficznych (jpg, png lub gif) lub w postaci pliku .pdf obsługiwanego przez program Acrobat Reader. Po dodaniu zdjęć klikamy w przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu – „Potwierdź tożsamość”. Po wykonaniu tych czynności będziemy mogli pobrać raport. Z zakładki „Sprawdzanie” wybieramy „Sprawdź siebie”, a następnie jeszcze raz klikamy w bordowy przycisk „Sprawdź siebie”. Tworzenie raportu potrwa chwilę – później naszym zadaniem jest zaznaczenie odnośnika „Pobierz raport o sobie”. Po otworzeniu pliku wyświetlą nam się informacje takie jak: ilość zobowiązań spornych, ilość zobowiązań bezspornych, liczba wierzycieli, łączna kwota zadłużenia w PLN.

Jak usunąć wpis z Krajowego Rejestru Długów?

Jeśli z uzyskanych informacji wynika, że mamy niespłacone długi, powinniśmy je jak najszybciej uregulować. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podejrzewamy, że ktoś posłużył się naszymi danymi i zaciągnął dług w naszym imieniu. W tym przypadku powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z wierzycielami, a także policją. Kiedy zamierzamy spłacić dług, kontaktujemy się z wierzycielem, czyli osobą, która wpisała nas do KRD i spłacamy zadłużenie. Wierzyciel jest zobowiązany w ciągu 14 dni od odzyskania należności usunąć obciążający nas wpis do KRD. Po uregulowaniu należności warto jeszcze raz sprawdzić, czy nie widniejemy na czarnej liście dłużników. Powinniśmy zalogować się jeszcze raz na nasze konto i pobrać raport z danymi na nasz temat.

Inne bazy dłużników

  1. Jak sprawdzić, czy figuruję w Rejestrze Dłużników ERIF?
  2. Jak sprawdzić, czy jestem w BIG InfoMonitor?
Raport o sobie można uzyskać bezpłatnie, jeżeli chcemy pobrać takie sprawozdanie raz na pół roku. W sytuacji, kiedy chcemy kontrolować swoją sytuację finansową częściej, raport taki będzie kosztował 6,90 zł. To jednak niewielka cena za stały dostęp do informacji na temat naszego zadłużenia.