Czy będzie 500 plus dla emerytów?

Emerytury i renty pobiera w Polsce prawie 9 mln. osób. Najniższa emerytura nad Wisłą wynosi 1000 zł brutto. To o dwa razy mniej, od płacy minimalnej. Z tak niskim świadczeniem muszą się liczyć osoby, które posiadają niewielki staż pracy. W przypadku kobiet to 20 lat, a mężczyzn 25. Osoby, które nie spełniają tego wymogu – dostają jeszcze mniej. Niestety młodzi Polacy nie martwią się o wysokość swojej przyszłej emerytury. Według prognoz dzisiejsi 30 i 40 latkowie otrzymają głodowe świadczenie. Eksperci twierdzą, że emerytura w 2035 roku wyniesie 1/3 ostatniej pensji.

Średnie uposażenie emerytalne to 2150 zł brutto. Mediana jest niższa, wynosi 1930 zł brutto. Liczby te w porównaniu do emerytur starej Unii wypadają blado. Średnia niemiecka emerytura wynosi około 1000 euro. Jednym z elementów, który ma wpływ na podniesienie świadczenia emerytalnego jest waloryzacja. Waloryzacja 2017 wyniosła 0,44 proc. Zatem osoba, która otrzymuje 1000 zł, może liczyć na podwyżkę 4,44 zł. W 2018 roku ma być nieco lepiej. Według prognoz rządu, emerytury w przyszłym roku wzrosną o 2,4 proc.

W celu poprawy sytuacji finansowej seniorów rząd zastanawia się nad świadczeniem 500 plus dla emerytów i rencistów. Co ciekawe wypłacone pieniądze mogą mieć wpływ na poprawę zdolności kredytowej najstarszych. Warto zaznaczyć, że wcześniej wprowadzono darmowe leki dla seniorów. Programem objęto osoby powyżej 75 roku życia.

Państwo wyda 2,5 mld zł na 500 plus dla emerytów i rencistów

W związku z ujemnym przyrostem naturalnym i wydłużającą się długością życia, emeryci stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku wydać 2,5 mld zł na świadczenie emerytura 500 plus. Nad wdrożeniem projektu pracuje ministerstwo Finansów. Świadczenie zostanie ujęte w budżecie na rok 2018. Projekt jest na etapie konsultacji.

Czy świadczeniem zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści?

Niestety w przeciwieństwie do świadczenia 500 plus, które jest wypłacane raz w miesiącu, danina dla seniorów będzie jednorazowym dodatkiem do emerytury, przekazywanym raz roku – prawdopodobnie w okresie świąteczno – noworocznym. W chwili obecnej nie wiadomo ilu seniorów otrzyma świadczenie i jakie będą kryteria przyznawania. Również projekt nie precyzuje ile wyniesie „wypłata” i czy wszyscy beneficjenci otrzymają takie same kwoty. Według wyliczeń MRPIPS pieniądze otrzyma od 5 do 6 mln osób.

500 plus zwiększa zdolność kredytową

Tradycyjne świadczenie 500 + ma realny wpływ na poprawienie konsumpcji i sytuacji materialnej najuboższych. Co więcej instytucje finansowe uznają flagowy program rządu jako realne poprawienie zdolności kredytowej. Również należy zaznaczyć, że pieniądze na dzieci poprawiają warunki otrzymania kredytu gotówkowego.

Natomiast w przypadku kredytów hipotecznych program nie ma wpływu na poprawienie zdolności. Z tego powodu, że pieniądze z projektu 500 plus mogą być wypłacane maksymalnie przez 18 lat (osiągnięcie pełnoletności dziecka). Natomiast czas spłaty kredytu na mieszkanie wynosi najczęściej 25 – 30 lat.

Według badania „ Sytuacja na rynku Consumer Finance” przeprowadzonego przez KPF, w 2016 roku 2,2 proc. ankietowanych otrzymane pieniądze przeznaczyło na spłatę zaległych zobowiązań. W 2017 roku liczba odpowiedzi spadła do 1,6 proc. Oznaczać to może, że 500 plus ma realny wpływ na spłatę zaciągniętych wierzytelności.

Dzięki 500 plus emerytom będzie łatwiej o pożyczkę

Świadczenie dla emerytów i rencistów będzie wypłacane raz w roku. Dlatego w przypadku produktów bankowych, które są zaciągane na wyższe kwoty i na stosunkowo długi okres spłaty, dodatkowe pieniądze dla seniorów nie wpłyną na zdolność kredytową.

Inaczej na ocenę zdolności kredytowej emeryta pobierającego 500 plus będą patrzeć firmy pożyczkowe. Z tego względu, że instytucje pozabankowe udzielają pożyczek na niższe kwoty. W związku z czym świadczenie wydaje się idealnym pokryciem chwilówki online, którą spłaca się jednorazową wpłatą.

Również warto zwrócić uwagę, że część pożyczkodawców udziela pierwsze chwilówki za darmo. Zatem, jeśli konsument zaciągnie 1000 zł, to otrzymane świadczenie pozwoli mu spłacić co najmniej połowę zobowiązania. Dobrym sposobem na znalezienie optymalnego produktu finansowego są rankingi chwilówek.

Emeryt – solidny pożyczkobiorca

Według danych BIG InfoMonitor zadłużenie osób starszych wynosi 1,9 mld zł. Powodem zaciągania pożyczek jest m.in. zmniejszenie dochodów po zakończeniu pracy zawodowej. Również seniorzy biorą pożyczki dla młodszych członków rodziny. Instytucje finansowe cenią osoby starsze ze względu na stałe dochody i terminowość spłat. Stąd część firm pożyczkowych posiada specjalne oferty dla emerytów.

Niektóre instytucje pozabankowe określają górną granicę wieku nawet na 80 lat. Warto zaznaczyć, że w przypadku śmierci pożyczkobiorcy, zaciągnięte zobowiązanie spłaca najbliższa rodzina. Bowiem wraz ze spadkiem dziedziczy się długi zmarłego.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Wpływ na zdolność kredytową mają:

  1. Miesięczne zarobki netto
  2. Miesięczne wydatki
  3. Liczba członków rodziny
  4. Suma innych zobowiązań
  5. Terminowa spłata wcześniejszych pożyczek

Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników. Warto zwrócić uwagę, że firmy pożyczkowe patrzą dużo łagodniejszym okiem na potencjalnych pożyczkobiorców niż banki. W celu zaciągnięcia pożyczki w banku należy posiadać umowę o pracę. Natomiast dla firm pożyczkowych forma zatrudnienia nie ma dużego znaczenia.