Kiedy można odstąpić od umowy kredytu?

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego (w tym umowy pożyczki online, umowy kredytu w rozumieniu Prawa bankowego, umowy o odroczeniu klientowi terminu spłaty, jeśli poniesie on koszty tego odroczenia, umowy o kredyt, kiedy kredytodawca zaciąga zobowiązanie względem osoby trzeciej oraz umowy o kredyt odnawialny) , jest możliwe w ciągu 14 dni od podpisania tejże umowy. Niedopuszczalne jest przekroczenie tego terminu. Dla jego zachowania wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem dwóch tygodni. Nie musimy podawać przyczyny swojej decyzji, możemy się zwyczajnie rozmyślić i uznać, że kredyt nie jest nam niezbędny.

Według Ustawy o kredycie konsumenckim, konsument nie ponosi żadnych kosztów za odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki. Wyjątkiem są odsetki za okres od dnia wypłaty pieniędzy do dnia spłaty długu.

W jaki sposób zrezygnować z umowy?

Pierwszy kredyt zbyt mocno obciążył twój budżet? Chcesz odstąpić od umowy kredytu ratalnego? A może rozważasz odstąpienie od umowy kredytu konsolidacyjnego? Wiemy już, kiedy jest to możliwe, ale jak zrezygnować z umowy? Jeśli uznaliśmy, że nie stać nas na kredyt gotówkowy albo zmieniliśmy plany i nie potrzebujemy takiej kwoty, musimy wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu. Taki dokument powinniśmy otrzymać od banku. Ponadto mamy obowiązek zwrócić kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu, wliczając w to wspomniane odsetki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w którym odstępujemy od umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu – wzór

Gotowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinniśmy znaleźć w dokumentach umowy lub na stronie internetowej wybranego przez nas banku. Przyjrzyjmy się bliżej konkretnym wzorom dokumentów udostępnionym przez banki, z usług których na co dzień korzystamy.

  • Santander odstąpienie od umowy kredytu – podajemy imię i nazwę kredytobiorcy, PESEL i dane kontaktowe. Musimy również wpisać numer umowy, datę jej zawarcia i złożyć czytelny podpis na dokumencie. Oświadczenie składamy w oddziale banku, u pośrednika kredytowego lub przesyłamy na adres instytucji bankowej;
  • odstąpienie od umowy kredytu Alior Bank – podajemy imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i numer umowy oraz dzień jej zawarcia. Podpisujemy się, a dokument przesyłamy na adres instytucji bankowej;
  • odstąpienie od umowy kredytu mBank – jesteśmy zobowiązani podać dane osobowe wraz z numerem PESEL lub serią i numerem paszportu oraz adresem zamieszkania. Wpisujemy także nazwę, numer i dzień podpisania umowy, a w celu zwrócenia przez bank kosztów, uzupełniamy pole z nazwą banku i numerem rachunku. Na koniec podpisujemy się i przesyłamy dokument na adres instytucji bankowej;
  • odstąpienie od umowy kredytu PKO BP – podajemy dane osobowe, numer PESEL i numer dokumentu tożsamości, a następnie wpisujemy numer umowy i datę jej zawarcia. Kiedy uzupełnimy dokument, wysyłamy go na adres instytucji bankowej albo składamy w oddziale PKO BP S.A. (wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy w PKO BP dostępny online: https://www.pkobp.pl/media_files/ff679107-e27c-4e24-9706-89baab42bef7.doc).

Skutki odstąpienia od umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy kredytowej nie grozi negatywnymi konsekwencjami takiego postępowania. Bank nie ma prawa nałożyć na nas kary czy prowizji. Jako klienci instytucji bankowej jesteśmy zobowiązani do uiszczenia odsetek, które bank naliczył w okresie, kiedy korzystaliśmy ze środków. Musimy też zwrócić całą kwotę kredytu, we wspomnianym już terminie 30 dni od złożenia oświadczenia. Czasami banki wymagają poniesienia dodatkowych kosztów, np. opłat notarialnych. Dlatego powinniśmy dokładnie czytać umowę, aby znać wszystkie warunki pożyczania pieniędzy i rezygnacji z zastrzyku gotówki.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego, zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017 roku, jest możliwe w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia podpisu na dokumencie. Przed tą datą rezygnacja z umowy dotyczyła jedynie kredytów konsumenckich – teraz konsument może również anulować kredyt hipoteczny.

Klient będzie zobowiązany do opłacenia odsetek naliczonych za czas korzystania z pieniędzy, które wypłacił bank oraz innych dodatków kosztów, jakie instytucja bankowa zdążyła ponieść w związku z daną umową. Kwotę kredytu hipotecznego, tak samo jak w przypadku kredytu konsumenckiego, należy zwrócić w ciągu 30 dni.

Czy odstąpienie od umowy kredytu jest jednoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu czasem jest obowiązkowe, innym razem samodzielnie decydujemy o tym, czy chcemy je wykupić. Zabezpiecza na wypadek śmierci, utraty zdrowia czy pracy. Warto się nad tym zastanowić, jeśli pożyczamy większą kwotę i chcemy zapewnić sobie, i swojej rodzinie, poczucie bezpieczeństwa w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Co zrobić, kiedy zdecydowaliśmy się na wykupienie ubezpieczenia, a rezygnujemy z umowy kredytu?

Jeżeli z podpisaną przez nas umową kredytową związana była usługa dodatkowa (np. ubezpieczenie, w którego zawarciu pośredniczył bank), odstępując od umowy kredytowej, odstępujemy również od usług dodatkowych, a zatem od umowy ubezpieczenia kredytu.

Odstąpienie od umowy zakupu na raty

Zakup na raty to kredyt wiązany, rodzaj kredytu konsumenckiego, w którym kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument spłaca kredytodawcy spełnione świadczenie.

Wyjaśnijmy to na przykładzie:

  1. Kupujemy w sklepie produkt na raty.
  2. Za zakupy płaci bank.
  3. Zwracamy raty do instytucji bankowej, która zapłaciła za towar lub usługę.

Zakupy na raty (również zakupy online) podlegają takim samym zasadom, co kredyty konsumenckie. Mamy prawo złożyć rezygnację z zakupu przez internet, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji. Termin jest niezmienny i wynosi 14 dni od dnia zakupienia przez na towaru.

Odstąpienie od umowy kredytu a odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki, działa na takiej samej zasadzie, jak odstąpienie od umowy kredytu. Pożyczki online są bowiem formą kredytu konsumenckiego. Jeżeli chcemy zrezygnować z umowy, wystarczy postępować analogicznie do procedury wypowiedzenia umowy kredytu.
Oświadczenie od odstąpieniu od umowy pożyczki możemy napisać samodzielnie. Nadajemy mu stosowny tytuł, a w treści wpisujemy dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy oraz formułę: „Zgodnie z Rozdziałem 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytodawcę

Odstąpienie od umowy kredytu nie jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Wypowiedzenie umowy nie niweluje jej. Kredytodawca może wypowiedzieć umowę, kiedy kredytobiorca nie dotrzymuje jej warunków.
Wypowiedzenie umowy kredytu następuje na skutek:

  • braku opłacenia w terminie określonych w umowie pełnych rat kredytu, za co najmniej dwa okresy płatności,
  • braku opłacenia zaległych rat albo ich części w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę.

Termin wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego przez bank nie może być krótszy niż 30 dni. Dlatego, jeżeli chcemy zrezygnować z umowy, ponieważ nie stać nas na kredyt – anulujmy ją w ciągu 14 dni. Inaczej otrzymamy od banku powiadomienia o wypowiedzeniu umowy z racji braku płatności.