Czasami decyzję o wzięciu pożyczki podejmujemy pochopnie. Nasza sytuacja finansowa może szybko się zmieniać. Od umowy pożyczkowej można jednak odstąpić. Z jakimi wiąże się to konsekwencjami – odpowie ekspert pozyczkaportal.pl

Odstąpienie od umowy pożyczkowej od strony prawnej

Możliwość rezygnacji z pożyczki daje nam Ustawa o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 roku, w której jest zapis o tym, że klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy od dnia jej zawarcia. Taka zasada jest niezależna od dystrybucji produktu, tzn. nieważne, czy jest to pożyczka przez internet, czy w punkcie stałym lub w domu pożyczkobiorcy. Kwestią sporną w tym temacie jest termin 14 dni. Różne firmy inaczej liczą ten okres – jedne traktują termin wpłynięcia pieniędzy pożyczki na konto klienta, inne od podpisania umowy. Taką kwestie można wyjaśnić dzięki skorzystaniu z infolinii i rozmowie z przedstawicielem danej instytucji pozabankowej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Oświadczenie o odstąpieniu od pożyczki powinno być dołączone do umowy. Jeżeli go nie ma, jest to błąd pożyczkodawcy. Nie jest to jednak problemem, ponieważ taki dokument może napisać każdy klient. Wystarczy zawrzeć kilka najważniejszych informacji. Na początku trzeba nadać tytuł, który powinien brzmieć

„Formularz odstąpienia od umowy/ Oświadczenie odstąpienia od umowy/ Odstąpienie od umowy”.

W dokumencie powinny być zawarte dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, a także formuła „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

Nie zapomnij o danych z umowy

Kolejnym krokiem uzupełniającym dokument jest podanie daty zawarcia umowy pożyczkowej, termin wpłynięcia pieniędzy na konto, a także kwoty pożyczki i wysokości opłat dodatkowych. Wypełnione oświadczenie należy przesłać do instytucji pozabankowej drogą mailową, faksem lub pocztą (w tej sytuacji liczy się data stempla pocztowego, a nie dzień dostarczenia listu adresatowi). Klient również może osobiście dostarczyć dokument do siedziby firmy.

„Osoba rezygnująca z pożyczki jest zobowiązana do oddania pieniędzy w ciągu 30 dni od złożenia odstąpienia od umowy. O ile za samą rezygnację nic się nie płaci, to firma może nałożyć odsetki za czas korzystania ze środków z pożyczki aż do dnia zwrotu. Najlepiej więc dopełnić formalności jak najszybciej.”- komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl