Pożyczka hipoteczna, a kredyt hipoteczny – wprowadzenie

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym tylko banki i SKOKI mogą udzielać kredytów lub pożyczek, których zabezpieczeniem jest nieruchomość. Zarówno kredyt jak i pożyczka pod hipotekę charakteryzują się najniższym oprocentowaniem ze wszystkich dostępnych produktów finansowych. W obu przypadkach kredytobiorca może pożyczyć znaczne środki pieniężne. Okres kredytowania również jest długi – nawet do 40 lat.

Wnioskujący o kredyt hipoteczny lub pożyczkę muszą posiadać pozytywną historię kredytową. Osoby zadłużone mają niższe szanse na otrzymanie obydwu produktów. Pożyczka hipoteczna bez BIK nie jest możliwa.

Pożyczka hipoteczna – produkt bankowy na dowolny cel

Pożyczkę hipoteczna można zaciągnąć na dowolny cel. Produkt jest skierowany do osób fizycznych i działalności gospodarczych. Jednak – przedsiębiorcy muszą skorzystać z osobnego produktu jakim jest pożyczka hipoteczna dla firm. Nie ma bowiem możliwości zaciągnięcia pożyczki hipotecznej jako osoba fizyczna, a następnie otrzymaną kwotę wykorzystać na potrzeby działalności gospodarczej. Co ciekawe, właściciel firmy, który zaciąga pożyczkę hipoteczną może wpisać odsetki w koszty przedsiębiorstwa.

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest nieruchomość. Przyznana kwota zależy od wartości nieruchomości. Zazwyczaj jej wysokość nie przekracza 80 proc. wartości nieruchomości.

W przeciwieństwie do klasycznego kredytu gotówkowego procedura zaciągnięcia pożyczki hipotecznej jest czasochłonna. Wnioskodawca musi uzyskać wpis do księgi wieczystej oraz ubezpieczyć zaciągniętą pożyczkę.
Ważne – w pożyczce hipotecznej występuje zmienne oprocentowanie. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanie jest stałe.

Pożyczka hipoteczna – niezbędne dokumenty

Niezbędnymi dokumentami do zaciągnięcia pożyczki hipotecznej są:

 • wypełniony wniosek o przyznanie pożyczki hipotecznej,
 • dowód osobisty,
 • drugi dokument ze zdjęciem,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • akt własności nieruchomości,
 • wyciąg z księgi wieczystej,
 • aktualna wycena nieruchomości,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia nieruchomości.

Pożyczka hipoteczna ING – wysokość pożyczki do 80 proc. wartości nieruchomości

Pożyczka hipoteczna w ING Bank Śląski cieszy się sporym zainteresowaniem. Powód – wysokość pożyczki sięga nawet 80 proc. nieruchomości. Bank rozpatruje różne źródła dochodów. W związku z powyższym, z produktu mogą skorzystać osoby, które nie posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony. Spłata długu odbywa się w ratach – stałych lub malejących.

 • okres kredytowania – do 25 lat,
 • wysokość pożyczki – od 70 tys. zł do 80 proc. wartości nieruchomości,
 • reprezentatywna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 6,97 proc.

Pożyczka hipoteczna PKO – karencja w spłacie

PKO Bank Polski w swojej ofercie pożyczki hipotecznej stosuje karencję. Wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenia spłaty jednej raty w roku. Co więcej bank nie wymaga przedłożenia odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych.

 • okres kredytowania – do 20 lat,
 • wysokość pożyczki – od 70 tys. zł do 60 proc. wartości nieruchomości,
 • reprezentatywna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 6,20%.

Pożyczka hipoteczna PKO krok po kroku

 1. Bank przedstawia formularz informacyjny.
 2. Pożyczkobiorca składa wniosek online lub w oddziale banku.
 3. PKO wydaje decyzję w sprawie udzielenia pożyczki.
 4. Podpisanie umowy. Pożyczkobiorca składa dyspozycję wypłaty pożyczki.

Co to jest kredyt hipoteczny? – definicja i charakterystyka produktu

Cechą kredytu hipotecznego jest długi terminem spłaty. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka, którą ustanawia się na rzecz kredytodawcy – banku. W przeciwieństwie do pożyczki hipotecznej, otrzymane środki z kredytu hipotecznego można przeznaczyć tylko na sfinansowanie inwestycji związanej z zakupem, remontem lub budową nieruchomości. Nie ma możliwości spożytkowania pieniędzy w dowolny sposób. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest stałe. Kredytobiorca w ramach kredytu może otrzymać nawet kilka milionów złotych.

Ważne – kredyt hipoteczny musi być ubezpieczony. Najczęściej banki wymagają ubezpieczenia pomostowego – na czas wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Polega na podwyższeniu składki raty o 1 lub 2 proc. na czas dostarczenia do banku odpisu z prawomocnie wpisaną hipoteką.

Rodzaje kredytu hipotecznego

 • zwykły kredyt hipoteczny – otrzymane pieniądze idą na zakup mieszkania;
 • kredyt budowlano-hipoteczny – środki finansowe są wypłacane w transzach, w trakcie budowy mieszkania;
 • kredyt konsolidacyjny – połączenie innych kredytów w całość. Całe zadłużenie jest spłacane w jednej racie;
 • kredyt refinansowy – występuje w sytuacji gdy kredytobiorca przenosi kredyt hipoteczny do innego banku;
 • odwrócony kredyt hipoteczny – produkt skierowany do osób starszych. Kredytobiorca nie musi spłacać długu, po jego śmierci własność nad nieruchomością przejmuje bank.

Odwrócony kredyt hipoteczny – alternatywą dla pożyczki hipotecznej

Odwrócony kredyt hipoteczny na rynku finansowym funkcjonuje od niedawna. Aktem prawnym, który reguluje powyższy produkt jest ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z 9 października 2014 roku.
Adresatami usługi są emeryci. Osoba zaciągająca odwrócony kredyt hipoteczny pozostaje właścicielem nieruchomość i może w niej mieszkać aż do śmierci. Pieniądze są wypłacane w całości lub w ratach. Dłużnik nie ma obowiązku spłaty kredytu. Spadkobiercy po śmierci kredytobiorcy nie tracą praw do zabezpieczonej nieruchomości. Dlatego, że mają możliwość spłacenia zadłużenia. Termin – 12 miesięcy od zgonu pierwotnego dłużnika. W momencie uregulowania zadłużenia, bank nie może rościć praw do nieruchomości.
Natomiast w przypadku braku zaspokojenia wierzytelności bank, ma prawo przejąć własność nad zabezpieczoną nieruchomością. W tej sytuacji kredytodawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy nadwyżki między wartością nieruchomości, a zadłużeniem.

Kredyt hipoteczny, a pożyczka hipoteczna – podsumowanie

Podsumowując – pożyczki hipoteczne i kredyty hipoteczne zgodnie z obecnymi uwarunkowaniami prawnymi mogą być udzielane wyłącznie przez banki i SKOKI. Oba produkty wymagają zabezpieczenia nieruchomości.

 1. Kredytów i pożyczek hipotecznych mogą udzielać tylko banki.
 2. Środki finansowe pochodzące z kredytu hipotecznego mogą być przeznaczone tylko na cel związany z zabezpieczoną nieruchomością – zakup mieszkania, remont lub budowa domu.
 3. Pożyczkę hipoteczną można przeznaczyć na dowolny cel.
 4. Pożyczka hipoteczna jest oprocentowana zmiennie. Natomiast kredyt posiada stałe oprocentowanie.
 5. Kwoty kredytów hipotecznych są wyższe niż pożyczek hipotecznych.
 6. Oba produkty finansowe mają długi okres kredytowania – do 40 lat.
 7. Zarówno kredyt hipoteczny jak i pożyczka hipoteczna mają najniższe oprocentowanie wśród wszystkich produktów finansowych.