Zewnętrzne źródła finansowania – niezbędne do prowadzenie działalności

Pożyczkodawcy chętnie pomagają małym i średnim firmom. 201 mld zł – tyle instytucje finansowe pożyczyły do końca kwietnia 2017 roku firmom z sektora MŚP. Łącznie przedsiębiorcy otrzymali kredyty na kwotę 356 mld zł. Jak wynika z raportu „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych” prawie połowa średnich i co trzecia mikro i mała firma korzysta z kredytów bankowych 1.

Cały rynek kredytowy, dzięki rosnącym wynagrodzeniom, odnotowuje stały wzrost. Świadczy o tym dynamiczny rozwój segmentu pożyczek pozabankowych. Główną przyczyną takiego postępowania jest fakt, że firmy pożyczkowe w przeciwieństwie do banków łagodnie podchodzą do oceny punktowej BIK. Ponadto pożyczkodawcy w małym stopniu zwracają uwagę na osiągane przez firmę przychody.

Co można odpisać od podatku?

Zmorą dla każdego przedsiębiorcy jest obowiązek podatkowy. W związku z czym, istnieje możliwość wliczenia niektórych kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Po odjęciu kosztów od przychodu uzyskuje się dochód. Firma płaci podatek od dochodu. Wysokie koszty prowadzenia działalności powodują niższy zysk, a co za tym idzie, przedsiębiorca płaci mniejszy podatek.

Przedsiębiorcy do kosztów firmy chętnie włączają wydatki, które są związane prowadzeniem działalności. Są to m.in. środki trwałe – kupione lub wytworzone we własnym zakresie – budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, itd. Przewidywany okres użytkowania musi przekroczyć rok.

Wrzucenie w koszty samochodu osobowego i wartości niematerialnych

Ważne – w przypadku samochodów, wartość nie może być wyższa niż 20 tys. euro (nie dotyczy ciężarówek). Warto wiedzieć, że takim limitem nie są obciążone auta leasingowane. Właściciel firmy bez przeszkód może umieścić raty leasingu w kosztach. Co ciekawe w tym przypadku kosztem mogą być wydatki związane z użytkowaniem samochodu.

Przedsiębiorca może wrzucić w koszty prowadzenia firmy tzw. wartości niematerialne i prawne. Czyli – licencje, prawa majątkowe, prawa do wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, itd. W tym przypadku również okres korzystania musi trwać dłużej, niż 12 miesięcy.

Co jeszcze można wpisać w koszty?

  • Jeżeli działalność jest prowadzona w domu przedsiębiorcy, można uznać za koszty część wydatków związanych z mieszkaniem.
  • Remont i wyposażenie biura
  • Gadżety, które mają charakter reklamowy (np. koszulki z logo firmy)
  • Odsetki od raty pożyczki lub kredytu.

Wpisanie pożyczki w koszty – czy to możliwe?

Istnieje możliwość wpisania zaciągniętej pożyczki w koszt prowadzenia działalności. Jednak należy mieć świadomość, że kwota całego zobowiązania jak i wysokość rat, nie jest uznawana za koszt podatkowy. W ciężar kosztów można wpisać tylko naliczone odsetki.

Ważne – odsetki zostaną uznane za koszt w momencie gdy zostaną zapłacone. Co więcej pożyczka musi zostać wykorzystana dla celów działalności. Ponadto wierzytelność musi zostać właściwie udokumentowana.

Wpisanie kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych w koszt działalności

Wielu przedsiębiorców przeszukujących porównywarki kredytów gotówkowych ma problem z uzyskaniem kredytu w banku. Największy wpływ ma nienajlepsza historia kredytowa i niskie zyski osiągane przez działalność gospodarczą. W związku z czym właściciele firm często zaciągają kredyt konsumpcyjny dla osób fizycznych.

Również w takim przypadku, podatnik może wpisać odsetki do kosztów prowadzenia firmy. Pod warunkiem, że otrzymane środki zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności. Wpisana wysokość odsetek musi być proporcjonalna do wniesionego kapitału i w takiej kwocie wpisana do kosztów.

Co ciekawe podatnik może wpisać w koszty odsetki od pożyczki pozabankowej, która jest oferowana zarówno firmom jak i osobom fizycznym. Dlatego, że podstawą prawną dla produktów instytucji pozabankowych, w tym pożyczek online, jest ustawa o kredycie konsumenckim.

Kredyt hipoteczny także można wpisać w koszty firmy

Do kosztów prowadzenia firmy można wpisać odsetki od kredyty hipotecznego. Część nieruchomości musi być wykorzystywana jako powierzchnia użytkowa dla firmy – np. biuro. Co ciekawe lokalu nie trzeba wpisywać do ewidencji majątku działalności.

Wysokość odliczonych odsetek musi być proporcjonalna do zaadaptowanej części nieruchomości dla firmy. Reasumując – jeśli biuro zajmuje ¼ mieszkania, to podatnik może odliczyć 25 proc. odsetek kredytu.

Kredyt inwestycyjny inaczej interpretowany

Istnieją pewne wyjątki, kiedy odsetek od zaciągniętej pożyczki na działalność gospodarczą nie można wpisać w koszty. Po pierwsze, jeśli zobowiązanie ma charakter inwestycyjny i zostało zaciągnięte w trakcie trwania inwestycji. W takim przypadku zgodnie z ustawą o CIT, podatnik nie może wpisać odsetek w koszty. Odsetki należy ująć w wartości początkowej środka trwałego (inwestycja). Kwota odsetek podlega tzw. odpisom amortyzacyjnym.
Natomiast w momencie gdy powstała inwestycja zostanie oddana do użytku, to odsetki od kredytu lub pożyczki będzie można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Po drugie odsetek od pożyczki nie można wpisać w koszt, jeśli wierzycielem jest jeden ze wspólników. Taka regulacja tyczy się również sytuacji gdy pożyczki udziela inna spółka, której członkiem jest ten sam udziałowiec. Prawo ma przeciwdziałać zjawisku tzw. cienkiej kapitalizacji.


  1. CBM INDICATOR we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich, 2017 r.