Prognozy: wspólny zysk banków wyniesie niecałe 6,5 mld zł

Notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych banki, szykują się do publikacji wyników za III kwartał 2018 roku. Nastroje są pozytywne, bowiem wspólny zysk dwudziestu banków ma opiewać na 6,34 mld zł netto. To więcej o 12,1 proc w stosunku do ubiegłego roku.

Zyski banków, podobnie jak w poprzednich kwartałach napędza wynik odsetkowy. W ciągu ostatniego półrocza wyniósł 20, 53 mld zł – wzrost o 6,3 proc.

Warto podkreślić, że w III kwartale wzrosły koszty działalności, ze względu na inwestycje i odpisy kredytowe.

PKO PB z miliardowym zyskiem

Według prognoz największy polski Bank – PKO BP uzyska najlepszy wynik kwartalny. Może wynieść 1,03 mld zł. Równie dobrze, ma wypaść Pekao SA z zyskiem 583 mln zł. To o 9 proc., więcej względem poprzedniego roku. Na rezultat wpływa poprawa dochodów i niższe koszty.

Warto też pochylić się nad prognozowanymi wynikami Banku Millenium i Getin Noble Banku. W tym pierwszym zysk ma wynieść 200 mln zł. Natomiast Getin Bank zmniejszy swoją stratę do 19 mln zł. W analogicznym okresie sprzed 12 miesięcy instytucja była na minusie, który wynosił 75 mln zł.

Santander Bank Polska odczuje fuzję z Deutsche Bankiem

Prognozy mówią, że Santander BP może zanotować niższy zysk o 10 proc. Powodem jest ostatnia zmiana nazwy oraz przejęcie Deutsche Banku. Santander kupił 274 444 939 akcji, na kwotę 57 959 800 zł.