Czym jest kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym to produkt bankowy, który jest udzielany przedsiębiorcom.  Jest swego rodzaju pożyczką dla firm i jego główny cel to krótkotrwałe zwiększenie płynności finansowej właściciela działalności gospodarczej. Zadaniem otrzymanych środków jest z kolei zwiększenie stanu gotówki przeznaczonego do dyspozycji firmy.

Linia kredytowa to termin zamiennie stosowany w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym. Pozwala ona kredytobiorcy na zadłużenie swojej działalności do limitu, który został ustalony w umowie. Kredyt w rachunku bieżącym to odnawialna forma zobowiązania finansowego.

Przedsiębiorca, który decyduje się na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym powinien wziąć pod uwagę fakt, iż uruchomienie linii kredytowej nie wiąże się z wpływem środków na jego konto bankowe. Ten rodzaj zobowiązania finansowego stwarza klientowi banku możliwość zadłużenia się do kwoty określonej w umowie limitu odnawialnego. Część środków, które wpływa na konto bankowe klienta, jest wykorzystywana do spłaty linii kredytowej.

Kto może otrzymać kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym to produkt bankowy, który jest skierowany do:

 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność,
 • spółek partnerskich,
 • spółek cywilnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowo – akcyjnych,
 • spółek jawnych.

Na otrzymanie linii kredytowej największe szanse mają osoby posiadające rachunek bieżący w banku, w którym ubiegają się o ten rodzaj zobowiązania finansowego. Mogą one również zdecydować się na założenie konta w danej placówce bankowej przed podpisaniem umowy kredytowej.

Kredytobiorca powinien mieć na uwadze fakt, iż bank będzie wymagał od niego posiadania dobrej zdolności kredytowej. Placówka bankowa może również dokonać weryfikacji przebiegu terminowości spłat zobowiązań potencjalnego klienta.

Linia kredytowa – co z odsetkami?

Odsetki w linii kredytowej bank nalicza tylko od aktualnego zadłużenia kredytobiorcy. Jeżeli firma, której kredytobiorca jest właścicielem, nie wykorzysta przyznanego limitu, odsetki nie będą naliczane. Przedsiębiorca powinien je uiszczać, gdy prowadzona przez niego działalność, korzysta z przyznanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym.

Na co można przeznaczyć kredyt w rachunku bieżącym?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, ma możliwość przeznaczenia otrzymanego kredytu w rachunku bieżącym na dowolny cel, podobnie jak w przypadku klasycznego kredytu gotówkowego, na przykład:

 • pokrycie części bądź całości stałych wydatków firmy,
 • finansowanie zakupu towarów czy usług niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • uiszczenie opłat za bieżące rachunki,
 • przeniesienie części bądź całości limitu z innej placówki bankowej.

Wykorzystanie środków z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym nie wymaga od kredytobiorcy udokumentowania. Może on skorzystać z przyznanych mu środków w dowolnym momencie. Istnieje również opcja wykorzystania ich podczas standardowych dyspozycji do konta bankowego, na przykład:

 • polecenia przelewu,
 • wypłaty środków,
 • operacji związanych z użyciem karty debetowej.

Kredyt w rachunku bieżącym – jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać?

Przedsiębiorca, który wnioskuje o kredyt w rachunku bieżącym, musi spełnić kilka warunków, by decyzja banku była pozytywna. Kredytobiorca powinien zatem:

 • posiadać rachunek bankowy na swoje nazwisko,
 • konto bieżące powinno istnieć od min. 3 miesięcy,
 • zazwyczaj wymagana jest wysoka zdolność kredytowa.

Jeżeli kredytobiorca prowadzi przedsiębiorstwo, którego działalność nie wymaga zatrudniania wielu pracowników oraz nie posiada ono osobowości prawnej, nieważne jest to czy rachunek bieżący będzie prywatnym kontem właściciela firmy czy też otworzy go on tylko na potrzeby działalności.

Jeśli przedsiębiorca posiadał wcześniej konto w innej placówce bankowej, ma on możliwość przedstawienia swojej historii kredytowej w banku, w którym zamierza zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym.

Powyższe elementy stanowią ogólne wymagania. Każda placówka bankowa może posiadać w swoim regulaminie inne formalności odnośnie do linii kredytowej. Podobna sytuacja ma miejsce przy zaciąganiu.

Linia kredytowa a debet w rachunku bieżącym – różnice

Konto z debetem – na czym polega i czym różni się od kredytu odnawialnego? Linia kredytowa i debet w rachunku bieżącym nie są pojęciami, które można zamiennie stosować. Debet ma miejsce wtedy, kiedy to osoba posiadająca konto bankowe wypłaca z niego kwoty, których nie posiada. Skutkuje to ujemnym saldem rachunku bankowego.

Debet jest często określany mianem kredytu krótkoterminowego, jednak nie oznacza tego samego, co kredyt w rachunku bieżącym. Te dwa produkty bankowe znacznie się od siebie różnią.

 • debet, w przeciwieństwe do linii kredytowej, nie wymaga podpisania umowy,
 • debet umożliwia otrzymanie maksymalnej kwoty w wysokości 1000 zł,
 • kredytobiorca może otrzymać nawet 5 000 000 zł w linii kredytowej,
 • maksymalny okres spłaty debetu zazwyczaj wynosi 30 dni,
 • przyznanie debetu w rachunku bieżącym najczęściej jest bezpłatne,
 • za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym należy zapłacić prowizję.

Debet w rachunku bieżącym stanowi dobrą opcję dla osób, które potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Wystarczy im jednak niewielka kwota, a jej spłaty będą w stanie dokonać w ciągu 30 dni. Linia kredytowa z kolei zapewnia znacznie większą sumę pieniędzy, a jej zwrot można rozłożyć na dłuższy czas.

Linia kredytowa a karta kredytowa dla firm

Karta kredytowa dla firm to produkt bankowy, który pozwala przedsiębiorcom na korzystanie ze środków przyznanych przez bank w zakresie limitu znajdującego się na karcie. Nie mają oni obowiązku spłaty zadłużenia w ciągu miesiąca. Jeżeli jednak tego dokonają, nie poniosą kosztów związanych z odsetkami. Jest to tzw. okres bezodsetkowy. Składa się on z trzydziestodniowego okresu rozliczeniowego i z tzw. grace period, czyli prolongaty.

Karta kredytowa jest dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich firm. Przedsiębiorcy mogą z niej korzystać w dowolnym momencie. Mają również możliwość otrzymania dodatkowych kart kredytowych dla swoich pracowników. Sami ustalają limit na kartach. Jeżeli będzie miała miejsce niespodziewana sytuacja, kartę kredytową można zablokować lub zmniejszyć znajdującą się na niej kwotę limitu.

Karta kredytowa dla firm stanowi więc pewnego rodzaju kredyt, jednak nie jest to pojęcie utożsamiane z kredytem w rachunku bieżącym. Limit znajdujący się na karcie to kwota znacznie niższa od tej, którą bank może zaproponować w linii kredytowej. Podobnie jak w przypadku debetu w rachunku bieżącym, karta kredytowa jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują niewielkiej kwoty i są ją w stanie spłacić w krótkim czasie.

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm – oferty placówek bankowych

Kredyt w rachunku bieżącym to produkt, który wiele placówek bankowych oferuje przedsiębiorcom. Ile kosztuje kredyt i jak obliczyć jego koszt? Kredyt w rachunku bieżącym, podobnie jak inne produkty bankowe, wiąże się z koniecznością uiszczenia obowiązkowych opłat. Ten rodzaj zobowiązania finansowego proponują między innymi takie banki jak:

 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Alior Bank,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

Każda z placówek bankowych posiada inne oferty. Różnią się one na przykład maksymalną kwotą linii kredytowej, okresem spłaty zobowiązania finansowego czy oprocentowaniem.

Santander Bank Polska S.A. – linia kredytowa do 150 000 zł

Santander Bank Polska S.A. oferuje przedsiębiorcom kredyt w rachunku bieżącym na dowolny cel. Warunki kredytowania prezentują się w następujący sposób:

 • maksymalna kwota kredytu: 150 000 zł (bez zabezpieczeń),
 • okres kredytowania: od 12 miesięcy do 3 lat,
 • oprocentowanie: zgodnie ze zmienną stopą oprocentowania,
 • dostępne waluty: PLN, USD, EUR, CHF lub GBP.

Placówka bankowa umożliwia kredytobiorcy wielokrotną spłatę i ponowne uruchomienie linii kredytowej w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu kredytowego. Bank zapewnia potencjalnego klienta o minimum formalności podczas zaciągania zobowiązania finansowego. Kredytobiorca ma możliwość utworzenia rachunku do obsługi spłaty kredytu. Wnioskowanie o linię kredytową odbywa się online bądź stacjonarnie, w placówce banku.

Alior Bank – wysoki kredyt w rachunku bieżącym do 5 000 000 zł

Alior Bank oferuje przedsiębiorcom kredyt w rachunku bieżącym na następujących warunkach:

 • maksymalna kwota kredytu: 5 000 000 zł,
 • okres kredytowania: ustalany indywidualnie po spotkaniu z doradcą
 • oprocentowanie: oferta dopasowywana do klienta,
 • dostępne waluty: PLN, EUR, USD, GBP, CHF.

Każdy wpływ na rachunek bankowy kredytobiorcy przyczynia się do automatycznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym. Przedsiębiorca może również liczyć na szybką decyzję placówki bankowej po złożeniu wniosku o linię kredytową. Alior Bank nie wymaga od klienta ustanowienia zabezpieczeń kredytu.

Kredytobiorca może negocjować z doradcą kredytowym warunki, na których zostanie mu przyznany kredyt w rachunku bieżącym. Alior Bank nie wyklucza podjęcia współpracy z przedsiębiorcami rozpoczynającymi swoją działalność w biznesie. Muszą oni jednak posiadać zdolność kredytową. Jest to więc produkt bankowy, który może stanowić kredyt na biznes – na start i na rozwój firmy.

Credit Agricole Bank Polska S.A. – trzy opcje kredytu w rachunku bieżącym dla firm

Credit Agricole Bank Polska S.A. proponuje przedsiębiorcom kredyt w rachunku bieżącym, którego oferta znacznie różni się od pozostałych placówek bankowych. Bank stworzył pakiet trzy w jednym. Jeden kredyt w rachunku bieżącym posiada trzy możliwości zarządzania płynnością finansową instytucji.

 • kredyt w rachunku bieżącym konta biznes bez zabezpieczeń rzeczowych,
 • kredyt w rachunku bieżącym konta biznes zabezpieczony depozytem,
 • kredyt w rachunku bieżącym konta biznes zabezpieczony hipoteką.

Pierwsza z możliwości składa się z następujących elementów kredytowania:

 • maksymalna kwota kredytu: 400 000 zł,
 • okres kredytowania: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • oprocentowanie: dopasowane indywidualnie do klienta,
 • dostępne waluty: PLN.

Druga z opcji kredytu w rachunku bieżącym jest związana z następującymi warunkami:

 • maksymalna kwota kredytu: 1 000 000 zł,
 • okres kredytowania: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • oprocentowanie: dopasowane indywidualnie do klienta,
 • dostępne waluty: PLN.

Ostatnia z opcji kredytu w rachunku bieżącym w Credit Agricole Bank Polska S.A. wygląda następująco:

 • maksymalna kwota kredytu: 500 000 zł,
 • okres kredytowania: do 60 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • oprocentowanie: dopasowane indywidualnie do klienta,
 • dostępne waluty: PLN.

Oferty kredytu w rachunku bieżącym w bankach – podsumowanie

Z przedstawionych ofert placówek bankowych wynika, iż Alior Bank proponuje kredytobiorcom najlepsze warunki. Oferta jest indywidualnie dopasowywana do każdego klienta. Może on liczyć na maksymalną kwotę rzędu 5 000 000 zł.

Ciekawe opcje potencjalnym kredytobiorcom proponuje również Credit Agricole Bank Polska S.A. Mają oni do wyboru trzy możliwości kredytowania w rachunku bieżącym. Maksymalna kwota kredytu wynosi aż 1 000 000 zł.

Linia kredytowa – zalety

Kredyt w rachunku bieżącym to produkt bankowy posiadający wiele zalet. Zalicza się do nich m.in to, iż.:

 • wnioskowanie jest zwykle powiązane z minimum formalności,
 • zazwyczaj krótki czas oczekiwania na decyzję banku,
 • środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z firmą,
 • istnieje możliwość odroczenia terminu spłaty kredytu,
 • niskie kwoty kredytu zwykle nie wiążą się z jego zabezpieczeniem.

Kredytobiorca ubiegający się w banku o linię kredytową ma szansę otrzymania kwoty w wysokości nawet 200 000 zł bez dodatkowych zabezpieczeń. Ten rodzaj zobowiązania spłacany jest ‘’automatycznie”. Oznacza to, że część środków z każdego wpływu na konto bankowe kredytobiorcy, zostaje przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przedsiębiorca ma możliwość przeznaczenia pieniędzy pochodzących z kredytu w rachunku bieżącym na dowolny cel związany z działalnością firmy w wybranej przez siebie sytuacji. Podobne rozwiązanie znajduje zastosowanie przy limicie odnawialnym oraz kredycie odnawialnym w banku.

Wnioskowanie o linię kredytową nie wymaga nakładu formalności. Zazwyczaj zaświadczenia o terminowej płatności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędzie Skarbowym, nie są koniecznością.

Kredyt w rachunku bieżącym – wady

Kredyt w rachunku bieżącym niewątpliwie posiada wiele zalet. Jak każdy inny rodzaj zobowiązania finansowego, ma również i wady. Zaliczyć do nich można to, iż:

 • udzielany jest zazwyczaj firmom o średnim i wysokim poziomie przychodów,
 • działalność gospodarcza powinna być prowadzona od min. 12 miesięcy.

Wysokość kredytu w rachunku bieżącym określana jest pomiędzy jednokrotnością a trzykrotnością średnich miesięcznych obrotów z ostatnich sześciu bądź dwunastu miesięcy działalności firmy.

Przedsiębiorca, który zaciągnie kredyt w rachunku bieżącym powinien mieć na uwadze fakt, że w momencie, gdy jego firma nie będzie generowała przychodów, bank zastosuje wobec niego niezbyt przychylne rozwiązania. Placówka bankowa ma prawo:

 • podnieść marżę banku do chwili spłacenia całej kwoty linii kredytowej,
 • odnowić linię w niższej kwocie, odpowiedniej do wpływów i wymagać spłaty części zadłużenia,
 • wypowiedzieć umowę linii kredytowej i żądać spłaty całego kredytu.