Sporo formalności

Rosnące grono osób zatrudnionych poza granicami Polski czy to na stałe, czy też tymczasowo, przełożyło się na ofertę bankową. Dość sporo instytucji finansowych jest skłonnych udzielić kredytu gotówkowego Polakom osiągającym dochody w innym kraju, ale wiąże się to z dużą liczbą formalności. Wynika to z tego, że jesteśmy traktowani jako klienci podwyższonego ryzyka. Przede wszystkim, niezbędne jest uzyskiwanie pensji w ramach stałego źródła dochodu, czyli umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego. Akceptowane są też kontrakty marynarskie. Niekiedy banki traktują taki dochód, jako dodatkowe źródło utrzymania i wymagają, aby to wynagrodzenie uzyskiwane w Polsce było wyższe od tego otrzymywanego w innym kraju. Największe szanse na kredyt mamy, pracując w krajach Unii Europejskiej. Przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy, gdy uzyskujemy dochód za granicą, niezbędne będzie okazanie umowy o pracę lub kontraktu przetłumaczonego z języka obcego na polski – tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły, co rodzi dodatkowe koszty. Do tego dochodzą standardowe wymagania, czyli m.in. zameldowanie czasowe lub stałe w Polsce.

Gdzie po kredyt gotówkowy przy dochodach z zagranicy?

Na kredyt gotówkowy przy zagranicznej pensji nie mamy szans w Banku Pocztowym, Bank BGŻ, BZ WBK oraz ING Banku Śląskim. Z kolei dochód z zagranicy jest skłonny zaakceptować Eurobank. Jednak warunkiem skorzystania z oferty jest rozliczanie uzyskiwanego dochodu w Urzędzie Skarbowym w Polsce. Wymagane jest również, aby firma posiadała numer NIP i REGON oraz przedstawicielstwo w naszym kraju. Możemy się też zwrócić do Alior Banku lub Credit Agricole, o ile pracujemy na umowie o pracę. Wniosek przyjmie również Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz BNP Paribas z tym, że dwa ostatnie banki wymagają co najmniej 3-miesięcznego okresu zatrudnienia na umowie o pracę. W Banku BPH zagraniczny dochód jest uznawany jako dodatek do pensji uzyskiwanej w Polsce, dlatego musi być on niższy. Rygorystyczne warunki stawia także Deutsche Bank, który uzależnia wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od ciągłości zatrudnienia (co najmniej 6 miesięcy). O kredyt gotówkowy przy dochodach z zagranicy możemy też ubiegać się w mBanku i Banku Millennium.