Co to jest działalność gospodarcza?

Prawo przedsiębiorców, wchodzące w pakiet Konstytucji Biznesu, na nowo zdefiniowało pojęcie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza to działalność:

 • zarobkowa,
 • wykonywana we własnym imieniu,
 • wykonywana w sposób ciągły,
 • o charakterze zorganizowanym.

Prawo przedsiębiorców rezygnuje z wymieniania poszczególnych rodzajów działalności, tak jak to było dotychczas. Dlatego zakładając firmę, nie trzeba już teraz określać, czy jest to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa czy zawodowa. Przedsiębiorcą zaś jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej.

Zarabianie bez zakładania firmy wcale nie jest niepopularnym zjawiskiem. Wiele osób, np. udzielających korepetycji czy prowadzących zajęcia fitness, nie rejestruje swojej działalności. A bagatelizowanie obowiązków rejestracyjno-podatkowych jest karane. Chyba, że będziemy prowadzić działalność nierejestrowaną, nowy wytwór Konstytucji Biznesu.

Konstytucja Biznesu została uchwalona 6 marca 2018 roku. Już za chwilę wejdzie w życie, przynosząc przedsiębiorcom wiele zmian, którym przyświeca zasada: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

Czy można świadczyć usługi bez działalności gospodarczej?

Już za chwilę będzie można świadczyć usługi bez działalności gospodarczej, o ile spełnimy warunki określone przez Prawo przedsiębiorców. Kiedy tylko wejdą w życie przepisy przyjętej już ustawy, nie będzie trzeba rejestrować działalności gospodarczej prowadzonej na najmniejszą skalę. Nadal będziemy mogli to zrobić, ale nie będziemy mieć takiego obowiązku.

Dlaczego warto wstrzymać się z wkraczaniem świat swojego biznesu i na początku poprzestać na działalności nierejestrowanej? Ponieważ jest to tzw. firma na próbę. Jeśli nasz pomysł się sprawdzi, będziemy zdobywać klientów i widzieć szansę w rozkręceniu firmy na większą skalę, wówczas jej rejestracja będzie miała sens. Kiedy jednak okaże się, że nasze plany legły w gruzach, oszczędzimy czas i pieniądze. Działalność nierejestrowana nie wymaga rejestracji w CEIDG ani opłacania składek do ZUS.

Warunki założenia działalności nierejestrowanej

Kto może założyć drobną działalność bez rejestracji? Każdy, kto spełni ściśle określone warunki.

Firma na próbę jest dozwolona, kiedy:

 • nie prowadziliśmy działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
 • działamy jako osoby fizyczne,
 • chcemy prowadzić działalność niereglamentowana, czyli nie wymagającą koncesji ani pozwoleń,
 • osiągamy przychód, który nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 to 1050 zł brutto).

Nie ma znaczenia liczba klientów, zasięg terytorialny ani rodzaj działalności. Jeśli spełniamy wymienione warunki, możemy prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji.

Kiedy nasze dochody przekraczą ustalone limity albo nie spełniamy pozostałych wymogów, jesteśmy zobowiązani do poinformowania CEIDG o naszym biznesie. Dniem rozpoczęcia działalności powinien być dzień, w którym uzyskaliśmy przychód przekraczający ustalony limit. Bagatelizacja tego obowiązku może skończyć się przykrymi następstwami.

Świadczenie usług bez działalności gospodarczej – wykroczenie czy przestępstwo?

Brak rejestracji firmy, która powinna zostać wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jest złamaniem prawa za działanie w szarej strefie. Sprawa prędzej czy później wyjdzie na jaw (np. kiedy rozliczamy roczny PIT) i przyniesie dalej idące konsekwencje. Co grozi za świadczenie usługi bez działalności gospodarczej?

Brak rejestracji działalności naraża podatnika na:

nałożenie obowiązku uiszczenia zaległego podatku od uzyskanych dochodów z nieujawnionych źródeł wraz z karnymi odsetkami podatkowymi. Podatnikowi grozi też uiszczenie karnej stawki podatku, wynoszącej 75 proc. nieujawnionych dochodów,
nałożenie obowiązku uregulowania zaległej kwoty podatku VAT i wiążących się z nią odsetek, jeżeli działalność podlega takiemu podatkowi,
nałożenie kary za popełnienie czynu zabronionego.

Uchybienia związane z wykonywaniem usług bez działalności gospodarczej są traktowane jako wykroczenie, kiedy naraziliśmy skarb państwa na straty nie większe niż 9200 zł. Wraz z przekroczeniem tej kwoty, jesteśmy oskarżeni o przestępstwo skarbowe i zmuszeni do zapłaty kary grzywny nawet do kilkunastu milionów zł.

Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać należne fiskusowi podatki. Wedle Kodeksu wykroczeń, możemy nawet podlegać karze ograniczenia wolności. Aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej, należy zgłosić swoją firmę do CEIDG w ciągu 7 dni. Co ważne, karze podlega też przedsiębiorca, który rozszerzył zakres swojej działalności gospodarczej, ale nie zaktualizował tych danych.

Usługi bez działalności gospodarczej i bez przywilejów

Wykonywanie usług bez działalności gospodarczej to nie tylko kary związane z niedopełnieniem obowiązków rejestracyjno-podatkowych. To także brak możliwości korzystania z przywilejów towarzyszących prowadzeniu firmy. O jakich udogodnieniach mowa?

Zarejestrowanie działalności gospodarczej pozwala na:

 • rozliczanie kosztów, które obniżają podatek dochodowy,
 • rozwijanie działalności przez podejmowanie współpracy z innymi przedsiębiorcami,
 • otrzymanie prawa do odliczania VAT,
 • ujmowanie wydatków w kosztach,
 • możliwość starania się o dofinansowanie na rozwój firmy,
 • możliwość aplikowania o kredyt na start i rozwój firmy.

Pożyczki dla firm a świadczenie usług bez działalności gospodarczej

Działalność bez prowadzenia firmy to nie tylko kary nakładane przez prawo, ale również brak możliwości korzystania z przywilejów. Jednym z bardzo istotnych dla przedsiębiorców jest odcięcie od atrakcyjnych produktów finansowych dla firm. Tak popularne dzisiaj szybkie pożyczki pozabankowe online weszły również do sektora przedsiębiorców i proponują im dogodne propozycje wsparcia finansowego. Jednak bez zarejestrowania firmy, nie możemy o nie wnioskować.

Z najciekawszymi ofertami pożyczek dla przedsiębiorców możemy zapoznać się w rankingach pożyczek dla firm. Znajdziemy tam m.in. ofertę nieustannie plasującej się na pierwszej pozycji firmy Aasa dla biznesu. Pożyczki do 10 000 zł na 24 miesiące można brak zarówno na start, jak i na rozwój działalności. Warta uwagi jest także propozycja Aforti Finance, odpowiadającej szerokiej grupie przedsiębiorców. Pożyczki do 100 000 zł pozwolą zrealizować najbardziej śmiałe plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.

Pamiętaj! Pożyczkę dla firm możesz wpisać w koszty i zmniejszyć podatek. Warunkiem jest wykorzystanie pieniędzy na cele związane z działalnością.
Przedsiębiorcy mogą liczyć nie tylko na wskazane wyżej udogodnienia, ale też na przyjazne otoczenie prawne, które gwarantuje Konstytucja Biznesu. Działalność nierejestrowana jest tylko jednym z udogodnień, jakie wprowadza.

Konstytucja Biznesu dba o przedsiębiorców!

Konstytucja Biznesu wprowadza wiele udogodnień dla przedsiębiorców.

Konstytucja Biznesu gwarantuje:

 • ulgę na start,
 • wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców wyłącznie numerem NIP,
 • prosty język w objaśnieniach prawnych pisanych przez organy administracji.

Konstytucja Biznesu wprowadza też trzy zasady:

 1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
 2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy.
 3. Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść właścicieli firm.

Ulga na start, przez pierwsze 6 miesięcy zwalniająca ze składek na ubezpieczenie społeczne, bez wątpienia pozytywnie wpłynie na liczbę zakładanych przedsiębiorstw. Tym bardziej, że największe obawy wzbudzają w nas właśnie wydatki na ZUS. Po upływie półrocznego okresu ochronnego, przez kolejne 24 miesiące będziemy płacić niższe składki, jest to tzw. mały ZUS. Ułatwienia dla przedsiębiorców już wkrótce wejdą w życie i być może już niedługo nie trzeba będzie rozpatrywać tematów związanych z karami za prowadzenie usług bez działalności gospodarczej. Polacy mają pozytywny stosunek do przedsiębiorczości (uważa tak 71 proc. badanych)1, a Konstytucja Biznesu, ułatwiająca prowadzenie firmy, bez wątpienia podniesie pozycję Polski w raporcie “Doing Business”. Tylko w ciągu dwóch lat udało nam się przejść z miejsca 32 na 25, a w badaniach bierze udział aż 190 krajów2.

“Działalność nierejestrowana to dobre rozwiązanie dla osób, które stawiają pierwsze kroki w biznesie. Mogą sprawdzić, czy sprostają wyzwaniu prowadzenia w własnej firmy. Kiedy przychód przekroczy 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, muszą bezwarunkowo zarejestrować działalność. Warto to zrobić nie tylko ze względu na kary, które czekają nas za zbagatelizowanie tego obowiązku, ale też z racji szeregu korzyści, jakie niesie ze sobą legalna działalność. Tym bardziej, że prawo staje się bardziej przychylne młodym przedsiębiorcom i zapewnia im wiele udogodnień” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.


 1. Amway, dane z 2017 roku
 2. “Doing Business 2017”