Na czym polega ulga na start 2018?

Młodzi przedsiębiorcy obawiają się składek ZUS. To dla nich duże obciążenie, szczególnie w pierwszym etapie prowadzenia własnej firmy. Już na start firmy potrzeba średnio 43 300 zł1 . Źródłem finansowania może być pożyczka dla firm, ale zaciąganie kolejnych zobowiązań mija się z celem. Trzeba samodzielnie generować zyski, pożyczka ma być tylko wsparciem. Dlatego brak ZUS-u jest bardzo pomocny. Stwarza dogodne warunki dla przedsiębiorców, którym bez comiesięcznych składek łatwiej rozwijać biznes.

Nowe przepisy przyjęte przez Radę Ministrów zakładają, że takie ułatwienie zachęci do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Już teraz sytuacja nie jest zła – w Polsce działa ponad 1,9 mln firm. Zdecydowaną większość stanowią mikro, małe i średnie firmy (99,8%). Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa2 . Obraz sektora przedsiębiorstw może się tylko poprawiać. Jakie są warunki skorzystania z ulgi dla firm?

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Brak ZUS-u, nawet jeżeli tylko przez 6 miesięcy, to naprawdę duże udogodnienie. Kto według art. 21 pkt. 1 projektu ustawy Prawo przedsiębiorców może być zwolniony z ZUS?

Warunki skorzystania z ulgi na start – przedsiębiorca musi:

  1. Być osobą fizyczną.
  2. Podejmować działalność gospodarczą po raz pierwszy. Jeżeli po raz kolejny zakłada firmę, warunkiem jest odczekanie co najmniej 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej działalności.

Co istotne, ulga na start nie jest przymusem. Jeśli chcemy, możemy dobrowolnie z niej zrezygnować i samodzielnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych.
Wyłączeni z prawa do braku ZUS-u są przedsiębiorcy, którzy wykonują w ramach swojej działalności prace wykonywane w ramach stosunku pracy z byłym pracodawcą w danym albo poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga na start – od kiedy?

Wiemy już, że ulga na start ma obowiązywać od 30 kwietnia 2018 roku. Od jakiego momentu będzie dotyczyć przedsiębiorcy? Z ulgi dla nowych firm można skorzystać od pierwszego dnia podjęcia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Po upływie pół roku czas obowiązywania ulgi mija i należy zacząć opłacać składki ubezpieczeniowe. Czy nadal można korzystać z tzw. małego ZUS-u, który do tej pory obowiązywał przedsiębiorców startujących z własnym biznesem?

Mały ZUS po okresie ulgi na start

Po półrocznym okresie ulgi na start przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dotychczasowej ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u. Preferencyjne składki, które przewiduje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, miały po zmianach obowiązywać przez trzy, a nie jak było dotychczas – dwa lata. Ten przepis jednak nie znalazł się w obecnym projekcie ustawy. Chociaż rząd odrzucił wcześniejszą koncepcję, mimo wszystko warto korzystać z udogodnień i 2,5 roku ulg w opłacaniu składek.

Konstytucja Biznesu odmieni rzeczywistość gospodarczą

Ulga na start to nie jedyna zmiana, jaką przewiduje Konstytucja Biznesu. Ostatnimi czasy w sektorze firm sporo się dzieje. Wraz z początkiem roku zaczął obowiązywać Jednolity Plik Kontrolny VAT, a od 1 marca 2018 roku zmieni się jeszcze więcej. Konstytucja Biznesu, którą można też nazwać Konstytucją Morawieckiego, składa się z 5 ustaw. Mają one zastąpić dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i wzmocnić pozycję przedsiębiorców.

Ustawy Konstytucji Biznesu:

  • Prawo przedsiębiorców,
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”,
  • Ustawa Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej3.

Czy warto i jak założyć działalność gospodarczą?

Różne pobudki kierują ludźmi, którzy zakładają własne firmy. Wielokrotnie po prostu nie są zadowoleni z dochodów (wysokość wynagrodzenia na etacie nie satysfakcjonuje Polaków) i uważają, że “na swoim” znacznie lepiej będzie im się powodzić. Na decyzję wpływa także możliwość decydowania o własnym biznesie i bycie samemu sobie szefem.
Jak założyć własną działalność gospodarczą? Wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1, którego rolą jest rejestracja naszej firmy. Ten dokument zgłasza nas również do odprowadzania składek ZUS. Nie założenie firmy, ale jej finansowanie jest największym problemem przedsiębiorców. Finanse działalności, jak już wspomnieliśmy, zarówno na początku, jak i w trakcie jej funkcjonowania, mogą wesprzeć instytucje pozabankowe. Przedsiębiorca może wpisać pożyczkę w koszty firmy, o ile została wykorzystana dla celów działalności. Chociaż powinniśmy tak prowadzić firmę, aby zapewnić jej płynność finansową, czasami korzystanie z finansowania zewnętrznego jest po prostu niezbędne.

„Ulga na start jest krokiem w dobrym kierunku. Pomoże szczególnie przedsiębiorcom z małych miejscowości albo tym działającym w niewielkim zakresie. Być może zmiany w opłacaniu składek ubezpieczeniowych będą też miały pozytywny wpływ na zmniejszenie szarej strefy w Polsce, która jest dużym problemem dla budżetu państwa” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.


  1. Provident Polska, badanie “Finanse Polaków”, 2017 rok.
  2. Raport o stanie sektora MŚP w Polsce 2017
  3. http://www.infor.pl/prawo/gmina/dzialalnosc-gospodarcza/766639,Konstytucja-Biznesu-2018-Rzad-przyjal-projekt.html