Czym jest prolongata kredytu?

Prolongata kredytu, to pojęcie oznaczające możliwość wydłużenia czasu spłaty otrzymanego produktu finansowego, na przykład pod postacią kredytu przez Internet. Odbywa się ona za porozumieniem obu stron danej umowy kredytowej. Prolongata może dotyczyć przedłużenia spłaty części bądź całości kredytu bankowego.

Prolongata kredytu może się wiązać ze zwiększeniem całkowitej jego kwoty bądź dodaniem do niej opłaty za przedłużenie terminu spłaty kredytu gotówkowego. Kredytobiorca powinien również pamiętać o tym, iż będzie zobowiązany do pokrycia kolejnej opłaty. Wydatek rzędu kilkuset złotych (zależny od Tabeli Opłat i Prowizji danego banku) wiąże się ze stworzeniem aneksu do umowy kredytowej.

Prolongata kredytu – oferty banków

Kredytobiorca, którego sytuacja finansowa w ostatnim czasie uległa pogorszeniu, może skorzystać z możliwości prolongaty kredytu. Aby mógł on wybrać najlepszą ofertę, stworzyliśmy tabelę porównującą propozycje poszczególnych instytucji bankowych.

Nazwa banku Prolongata kredytu Mieszkaniowy kredyt hipoteczny Kredyt budowlany* Preferencyjny kredyt studencki**
Bank Pekao SA ✔️ W części budowlanej – 0,50 proc., min. 50 zł W części budowlanej kredytu – 0,50 proc., min. 50 zł Zawieszenie i/lub wydłużenia terminu spłaty – 0,05 proc., min. 5 zł
Bank Pekao SA ✔️ W części hipotecznej – 0,50 proc., min. 50 zł W części hipotecznej – 0,50 proc., min. 50 zł

*Mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny
**Preferencyjny kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

 

Prolongata Kredyt hipoteczny* Do 12 miesięcy włącznie Powyżej 12 i do 24 miesięcy Na okres powyżej 24 miesięcy
BOŚ Bank ✔️ 0,60 proc., min. 200 zł 0,80 proc., min. 250 zł 1 proc., min. 300 zł

*Prolongata kredytu (hipotecznego, hipotecznego z programem MDM, ekologicznego)

 

Prolongata kredytu Opłata za prolongatę
Eurobank ✔️ 150 zł
PKO BP ✔️ 0,5 proc., min. 300 zł

Kto może skorzystać z prolongaty kredytu?

O prolongatę kredytu może wnioskować każda osoba, która posiada kredyt. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż nie jest to oferta skierowana do wszystkich. Zgoda na prolongatę kredytu zależy od instytucji bankowej. Wpływ na decyzję ma przede wszystkim sytuacja finansowa kredytobiorcy.

Osoba, której celem jest ubieganie się o prolongatę kredytu, powinna wziąć pod uwagę fakt, iż bank dokona szczegółowej analizy jej historii kredytowej. Bardzo duży wpływ ma tutaj okresowa współpraca danego podmiotu z instytucją bankową. Ważne jest to, czy kredytobiorca regulował zaciągnięte zobowiązanie w terminie. Jeżeli spóźnił się z choćby jedną ratą, bank może nie wydać zgody na przedłużenie okresu spłaty.

Prolongata kredytu – wniosek o przedłużenie terminu spłaty

Prolongata kredytu to termin, który wymaga stworzenia dokumentu uzupełniającego główną umowę kredytową. Przedłużenie terminu spłaty wiąże się ze sporządzeniem aneksu do umowy kredytowej.

Istotny wpływ na decyzję banku ma uzasadnienie napisane przez kredytobiorcę. Jeżeli znalazł się on w trudnej sytuacji finansowej, która może doprowadzić do spirali zadłużenia, powinien do dokumentu dołączyć stosowne potwierdzenie. Jeśli na przykład stracił pracę, może posiłkować się wypowiedzeniem umowy. Jeżeli natomiast doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, powinien dołączyć dokumentację ze szpitala. Takie dokumenty mogą przyczynić się do wydania pozytywnej decyzji przez bank.

Prolongata kredytu a karencja w spłacie

Prolongata kredytu a karencja w jego spłacie to dwa zupełnie różne pojęcia. Często używa się ich zamiennie. To duży błąd!

Karencja w spłacie kredytu to termin określający możliwość zawieszenia spłaty części raty. Kredytobiorca może wnioskować w banku o zawieszenie części kapitałowej, jednak część odsetkowa nadal powinna być regulowana w terminach określonych w umowie kredytowej. Podobnie jak w przypadku prolongaty kredytu, karencja również zależy od historii kredytowej danej osoby oraz od terminowości spłaty poprzednich zobowiązań finansowych. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż banki zwykle wyrażają zgodę na karencję min. po 12 miesiącach od rozpoczęcia spłaty kredytu.

Prolongata kredytu Karencja kredytu
Czasowe zawieszenie spłaty ✔️
Wydłużenie okresu kredytowania ✔️
Przyznawana na wniosek kredytobiorcy ✔️ ✔️
Część odsetkowa nadal spłacana w terminie ✔️
Zawierana w formie aneksu do umowy kredytowej ✔️

Powyższa tabela przedstawia podstawowe różnice pomiędzy dwoma produktami dotyczącymi kredytu bankowego. Jak widać, karencja i prolongata to pojęcia, które łączy jedna wspólna cecha. Oba produkty bankowe są przyznawane na wniosek kredytobiorcy.