Wyniki Alior Banku gorsze niż oczekiwano

Biura maklerskie spodziewały się nawet 10,2 mln zysku. Okazało się, wyniki za IV kwartał 2019 roku są dużo gorsze, niż oczekiwano. Alior Bank, ósmy pod względem aktywów bank w Polsce, z szeroką ofertą kredytów, kont osobistych i produktów oszczędnościowych, miał blisko 20 mln straty netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku miał 180 mln zysku.

Niższy niż się spodziewano, był również wynik odsetkowy banku. Według wyliczeń PAP Biznes wynosił 746,9 mln zł. To 5 proc. mniej, niż prognozowali analitycy. Liczyli, że wynik odsetkowy wyniesie 785,6 mln zł.

Zgodny z oczekiwaniami rynku był wynik z prowizji. Wyniósł 165,3 mln zł. Spekulowano, że będzie się wahać między 152,5 mln zł a 177,8 mln zł. Wyższe niż wskazywały na to prognozy, były odpisy z tytułu utraty wartości kredytów. Zamiast spodziewanych 310,9 mln zł, wyniosły 335,1 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Alior Bank poinformował o utworzeniu dodatkowej rezerwy na zwroty dotyczące wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych. Rezerwa jest równa 186 mln zł i wpłynie na wielkość pozostałych kosztów operacyjnych w IV kwartale 2019 roku.

Pozycja kapitałowa banku niezagrożona

Mimo trudnego roku, nic nie zagraża pozycji kapitałowej banku. Wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym poziomie. Współczynnik Tier1 wynosi 13,48 proc., natomiast wskaźnik TCR 16,20 proc. Oznacza to nadwyżkę ponad odgórne minimum regulacyjne, wynoszącą odpowiednio 198 pb oraz 270 pb. Nowa strategia Alior Banku na lata 2020-2022 zakłada utrzymanie stabilnej pozycji.

Ogólny poziom zysków banków w Polsce jest bardzo dobry i stale rośnie. Nie każdy bank odnotował straty. Santander Bank Polska zakończył rok 2019 z sukcesem. Zanotował 507 mln zł zysku, około 17 procent więcej, niż prognozowali analitycy.