Jak to możliwe, że jeden bank może zaoferować kredytobiorcy dwukrotnie wyższą kwotę zobowiązania w stosunku do innej instytucji finansowej, która warunkuje udzielenie kredytu od dodatkowego zabezpieczenia? Powodem jest zdolność kredytowa. Jej niski poziom wręcz uniemożliwia zadłużenie się. Na szczęście istnieje kilka sposobów na poprawę tego istotnego parametru.

Definiując pojęcie zdolności kredytowej, powiemy, że jest to zdolność osoby ubiegającej się o zobowiązanie finansowe do jego spłaty wraz z odsetkami w terminie wyznaczonym umową z bankiem. W środowisku finansowym zamiennie stosuje się określenie wiarygodności finansowej kredytobiorcy. To jeden z najważniejszych warunków, jakie musi spełniać osoba chcąca skorzystać z dodatkowego zastrzyku pieniędzy od banku czy firmy pożyczkowej.

Co bank bierze pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

Przy obliczaniu zdolności kredytowej pod uwagę brane są różnego typu dane, m.in. wysokość miesięcznych dochodów, obciążenia domowego budżetu w postaci spłacanych pożyczek, kredytów, kart kredytowych czy opłacania, np. czynszu, abonamentu itp. Instytucja finansowa zestawia wydatki kredytobiorcy z jego dochodami i w ten sposób zyskuje obraz tego, czy będzie on rzetelnym klientem. Każdy bank stosuje własny system badania zdolności kredytowej, dlatego też jedna osoba może uzyskać odmienne oferty w kilku instytucjach. Im lepiej wypadamy w ocenie, tym możemy liczyć nie tylko na wyższy kredyt, ale i dogodniejsze warunki jego udzielenia, np. niższą marżę.

Jak stać się wiarygodnym klientem dla Banku?

Aby stać się dla banku bardziej wiarygodnym, warto zastosować się do kilku zasad. Duże znaczenie ma liczba zobowiązań finansowych – im mniej obciążony jest domowy budżet, tym mniejsze ryzyko, że staniemy się niewypłacalni. Rozwiązaniem jest np. konsolidacja kilku kredytów czy pożyczek w jedną, która pozwoli zmniejszyć comiesięczną ratę. Warto również przejrzeć karty kredytowe oraz debety w koncie i postarać się zlikwidować te, których nie używamy. Przy okazji wnioskowania o zewnętrzne finansowanie, przyjrzyjmy się domowym wydatkom i przeprowadźmy redukcję tych, które niepotrzebnie pozbawiają nas kapitału. Przykładowo, jeśli w pełni nie wykorzystujemy karnetu na siłownię, zastąpmy go tańszym lub gdy odwiedzamy klub fitness okazyjnie, zdecydujmy się na zakup pojedynczych wejściówek.

Wyższą zdolność kredytową uzyskamy, dołączając do zaciągnięcia zobowiązania inne osoby z wyższymi dochodami, np. rodziców.

Pomocne, ze względu na wysokość spłacanych rat, może okazać się wybranie dłuższego okresu spłaty i rat równych, a nie malejących. Kolejnym czynnikiem, który może poprawić zdolność kredytową jest przedstawienie dodatkowych (stałych) źródeł dochodu niż jedna praca. Przykładowo, może to być najem mieszkania. Gdy do standardowej pensji otrzymujemy premie lub, gdy za wykonywaną pracę dostajemy prowizję, poszukajmy banku, który uwzględnia takie dochody. W przypadku kredytu hipotecznego czy mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej przyda się wkład własny wyższy niż wynikający z przepisów (Rekomendacja S). Jeśli od dłuższego czasu pracujemy na umowie o dzieło lub w formie samozatrudnienia, to warto przedstawić dokument potwierdzający stałość dochodów.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową jest uregulowanie dotychczasowych zobowiązań wobec instytucji finansowych i dbanie o rzetelne opłacanie rachunków wobec innych usługodawców.