Spis treści:

 1. Najlepsze pożyczki bez zdolności kredytowej. Zapoznaj się z ofertami!
 2. Dowiedz się, co to jest zdolność kredytowa i dlaczego jest tak ważna dla pożyczkobiorcy.
 3. Jakie czynniki wpływają na wysoką zdolność kredytową?
 4. Chcesz zwiększyć swoją zdolność kredytową? Sprawdź jak to zrobić!

Pożyczki bez zdolności kredytowej. Sprawdź najlepsze oferty pożyczkowe!

Poniżej przygotowaliśmy specjalne zestawienie z najlepszymi pożyczkami pozabankowymi bez sprawdzania zdolności kredytowej, które są obecnie dostępne na naszym rynku pożyczkowym. W ten sposób łatwiej będzie zdecydować się na jedną, konkretną ofertę. Sprawdź, jakie pożyczki nie wymagają zaświadczenia o dochodach i pozytywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej.

Firma pożyczkowaMaksymalna kwota pożyczkiOkres spłatyWymóg przelewu weryfikacyjnegoZaświadczenie o dochodachWeryfikacja danych w BIKWeź pożyczkę
Creditstardo 5000 złdo 3 miesięcy+XDłużnicy mogą starać się o pożyczkęWeź pożyczkę
Pożyczka Plusdo 8000 złdo 45 dni+XFirma nie analizuje rejestru BIKWeź pożyczkę
NetCreditdo 5000 złdo 30 dni+XChwilówki bez analizy danych w BIKWeź pożyczkę
Ferratum Moneydo 2000 złdo 30 dni+XW ofercie firmy jest dostępna chwilówka bez BIKWeź pożyczkę
Extra Portfeldo 6000 złdo 45 dniXPobieżna kontrola danych klienta w BIKWeź pożyczkę
POLOżyczkado 8000 złdo 30 dniXKlient otrzyma chwilówkę bez weryfikacji w BIKWeź pożyczkę
Smart Pożyczkado 7000 złdo 30 dniXPożyczka krótkoterminowa z negatywną historią kredytowąWeź pożyczkę
Ofindo 3000 złdo 30 dni+XPożyczkobiorcy z niskim scoringiem BIK zaciągną pożyczkęWeź pożyczkę
Wandoodo 5000 złdo 30 dni+XNegatywna historia kredytowa nie jest przeszkodą w uzyskaniu pożyczkiWeź pożyczkę
Solvendo 8000 złdo 30 dni+XUzyskanie chwilówki nie wiąże się z weryfikacją BIKWeź pożyczkę
Tani Kredytdo 7000 złdo 30 dni+XPożyczkodawca nie szuka informacji w BIKWeź pożyczkę
Rata na Plusdo 5000 złdo 6 miesięcyXFirma nie analizuje rejestrów dłużnikówWeź pożyczkę
Superratado 6000 złdo 30 miesięcyXW ofercie firmy znajdziemy pożyczkę na raty bez BIKWeź pożyczkę
Ferratumdo 10 000 złdo 24 miesięcy+XNieduże zadłużenie nie będzie przeszkodą w uzyskaniu ratalkiWeź pożyczkę

Co to jest zdolność kredytowa?

Każdy, kto planuje złożyć wniosek o np. pożyczkę online w wybranej firmie pożyczkowej, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zanim uzyskamy dodatkowe pieniądze, najpierw pożyczkodawca zweryfikuje w dokładny sposób naszą zdolność kredytową. W jakim celu? W ten sposób wyeliminuje ryzyko związane z udzieleniem pożyczki osobie, która nie będzie w stanie uregulować w terminie zaciągniętej pożyczki.

W nieco szerszym kontekście o zdolności kredytowej mówi art. 70. z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

2. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności1.

3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

Ważne – treść ustawy odnosi się do sprawdzania zdolności kredytowej przez bank podczas udzielania kredytu gotówkowego, jednak w przypadku firm pożyczkowych ten proces przebiega w dokładnie taki sam sposób.

Jak sprawdzana jest zdolność kredytowa w szybkich pożyczkach?

Trzeba wiedzieć, że w celu dokładnego przeanalizowania zdolności kredytowej wnioskującego, firma pożyczkowa będzie potrzebowała przede wszystkim informacji takich jak:

 • zaświadczenie o dochodach, które powinno zawierać kwotę netto miesięcznych zarobków (pożyczkodawca wyliczy średnią z ostatnich sześciu miesięcy),
 • źródło dochodów, rodzaj umowy o pracę i czas zatrudnienia,
 • historia kredytowa, która informuje o tym, czy wnioskujący uregulował wszystkie poprzednie zobowiązania w określonych terminach.
 • ewentualne zadłużenie, czyli np. wysokość zadłużenia kilku pożyczek krótkoterminowych.

Warto wiedzieć, że niektórzy pożyczkodawcy podczas sprawdzania zdolności kredytowej, mogą również przeanalizować następujące kwestie:

 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód,
 • zajmowane stanowisko,
 • staż pracy,
 • status majątkowy,
 • status mieszkaniowy,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na utrzymaniu,

Wyżej wymienione czynniki w zdecydowanie mniejszym stopniu wpływają na ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Najważniejszymi kwestiami, które mogą przeszkodzić w uzyskaniu pożyczki są: ocena punktowa bik i brak przedstawienia zaświadczenia o dochodach. Osoby, które z różnych powodów posiadają negatywne informacje na swój temat we wspomnianym rejestrze, nierzadko sięgają po pożyczki bez BIK.

Jak najprościej zwiększyć zdolność kredytową?

W przypadku uzyskania pożyczki krótkoterminowej lub ratalnej, zdolność kredytową można zwiększyć najprościej poprzez:

 • pozbycie się niespłaconych zobowiązań finansowych, które zaciągnęliśmy wcześniej w różnych firmach pożyczkowych i wysłanie prośby o skreślenie negatywnych informacji z Biura Informacji Kredytowej.
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony. Posiadając taką formę zatrudnienia będziemy bardziej wiarygodni dla firmy pożyczkowej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku kredytu naprawa zdolności kredytowej jest zdecydowanie dłuższym i bardziej wymagającym procesem.


 1. źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971400939