Pożyczki bez zdolności kredytowej – zobacz najlepsze oferty chwilówek!

Nasze zestawienie pożyczek pozabankowych obejmuje oferty, w których zdolność kredytowa nie ma kluczowego znaczenia. W których z nich dostaniesz pieniądze bez zaświadczeń o dochodach i nieskazitelnej historii kredytowej?

Firma pożyczkowa Maksymalna kwota pożyczki Okres spłaty Weryfikacja danych w BIK Weź pożyczkę
Pożyczka Plus 15000 zł do 30 dni Firma nie analizuje rejestru BIK Weź pożyczkę
NetCredit 10000 zł do 30 dni Chwilówki bez analizy danych w BIK Weź pożyczkę
Extra Portfel 7500 zł do 30 dni Pobieżna kontrola danych klienta w BIK Weź pożyczkę
Smart Pożyczka 15000 zł do 30 dni Pożyczka krótkoterminowa z negatywną historią kredytową Weź pożyczkę
Ofin 150 000 zł do 120 mies. Pożyczkobiorcy z niskim scoringiem BIK zaciągną pożyczkę Weź pożyczkę
Wandoo 8000 zł do 30 dni Negatywna historia kredytowa nie jest przeszkodą w uzyskaniu pożyczki Weź pożyczkę
Ferratum 10 000 zł do 24 miesięcy Nieduże zadłużenie nie będzie przeszkodą w uzyskaniu ratalki Weź pożyczkę

Co to jest zdolność kredytowa?

Każdy, kto planuje złożyć wniosek o np. pożyczkę online w wybranej firmie pożyczkowej, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zanim uzyskamy dodatkowe pieniądze, najpierw pożyczkodawca zweryfikuje w dokładny sposób naszą zdolność kredytową. W jakim celu? W ten sposób wyeliminuje ryzyko związane z udzieleniem pożyczki osobie, która nie będzie w stanie uregulować w terminie zaciągniętej pożyczki.

W nieco szerszym kontekście o zdolności kredytowej mówi art. 70. z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

2. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności1.

3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

Ważne – treść ustawy odnosi się do sprawdzania zdolności kredytowej przez bank podczas udzielania kredytu gotówkowego, jednak w przypadku firm pożyczkowych ten proces przebiega w dokładnie taki sam sposób.

Jak sprawdzana jest zdolność kredytowa w szybkich pożyczkach?

Trzeba wiedzieć, że w celu dokładnego przeanalizowania zdolności kredytowej wnioskującego, firma pożyczkowa będzie potrzebowała przede wszystkim informacji takich jak:

 • zaświadczenie o dochodach, które powinno zawierać kwotę netto miesięcznych zarobków (pożyczkodawca wyliczy średnią z ostatnich sześciu miesięcy),
 • źródło dochodów, rodzaj umowy o pracę i czas zatrudnienia,
 • historia kredytowa, która informuje o tym, czy wnioskujący uregulował wszystkie poprzednie zobowiązania w określonych terminach.
 • ewentualne zadłużenie, czyli np. wysokość zadłużenia kilku pożyczek krótkoterminowych.

Warto wiedzieć, że niektórzy pożyczkodawcy podczas sprawdzania zdolności kredytowej, mogą również przeanalizować następujące kwestie:

 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód,
 • zajmowane stanowisko,
 • staż pracy,
 • status majątkowy,
 • status mieszkaniowy,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na utrzymaniu,

Wyżej wymienione czynniki w zdecydowanie mniejszym stopniu wpływają na ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Najważniejszymi kwestiami, które mogą przeszkodzić w uzyskaniu pożyczki są: ocena punktowa bik i brak przedstawienia zaświadczenia o dochodach. Osoby, które z różnych powodów posiadają negatywne informacje na swój temat we wspomnianym rejestrze, nierzadko sięgają po pożyczki bez BIK.

Jak najprościej zwiększyć zdolność kredytową?

W przypadku uzyskania pożyczki krótkoterminowej lub ratalnej, zdolność kredytową można zwiększyć najprościej poprzez:

 • pozbycie się niespłaconych zobowiązań finansowych, które zaciągnęliśmy wcześniej w różnych firmach pożyczkowych i wysłanie prośby o skreślenie negatywnych informacji z Biura Informacji Kredytowej.
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony. Posiadając taką formę zatrudnienia będziemy bardziej wiarygodni dla firmy pożyczkowej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku kredytu naprawa zdolności kredytowej jest zdecydowanie dłuższym i bardziej wymagającym procesem.


 1. źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971400939