Zamykanie konta w banku – online, telefonicznie lub w oddziale

W Polsce jest aktywnych 31,5 mln rachunków bankowych. Co istotne, liczba RORów rósnie. Od 2017 do 2018 roku kont bankowych w kraju nad Wisłą przybyło o 862 tys. Licząc, że dorosłych Polaków w wieku produkcyjnym jest około 25 mln, to istnieje spora szansa, że statystyczny Kowalski ma kilka rachunków bankowych.

Czy opłaca się posiadać aktywne konto w banku, nawet jeśli z niego nie korzystamy? Nie. Bo darmowe konto bankowe jest darmowe tylko z nazwy. Większość banków za prowadzenie rachunku każe sobie płacić. Z opłat są zwolnione tylko te osoby, które aktywnie korzystają z rachunku – np. dokonują transakcji kartą.
W związku z powyższym, z nieaktywnego RORu należy zrezygnować. Jak? To proste. Większość banków umożliwia trzy drogi zamknięcia rachunku:

 • w oddziale,
 • telefonicznie,
 • przez bankowość elektroniczną.

Ważne – do rezygnacji z konta potrzebny jest dowód osobisty i formularz wypowiedzenia umowy.

Likwidacja konta w banku – o czym należy pamiętać?

Jeżeli chcesz zamknąć konto w banku, to w pierwszej kolejności załóż nowy rachunek. Niby oczywiste, ale niektórzy konsumenci o tym zapominają.
Przed zamknięciem konta powinieneś sprawdzić jaki jest okres wypowiedzenia umowy. Zazwyczaj trwa 30 dni.

ALE – w sytuacji gdy zakładałeś konto promocyjne (np. w zamian za stworzenie rachunku bank wręczał prezent), to może się okazać, że podpisując dokument zobowiązałeś się do prowadzenia rachunku przez określony czas – np. rok. Kara za zerwanie umowy może być wysoka – do kilku tysięcy złotych. Istotne – opłaty za likwidację konta mogą się pojawić nawet gdy założyłeś zwykły ROR bez żadnych promocji.

Konto nie może zostać zlikwidowane, jeśli stan konta wynosi mniej niż zero. Przykładowo, nie można zamknąć rachunku z niespłaconym debetem na koncie. Podobnie jest w przypadku opłat za prowadzenie rachunku, które są naliczane, nawet jeśli nie korzystamy z konta. Mogą spowodować powstanie ujemnego salda. Należy je spłacić przed zamknięciem konta.

Przed zmianą konta bankowego powinieneś również pamiętać

 • Przelaniu pieniędzy ze zlikwidowanego rachunku, na nowe konto – najlepiej taką transakcję wykonać przez internet. Powód – przelewy online są darmowe. Jeżeli transferu dokonasz w oddziale, wówczas zostanie pobrana opłata w wysokości kilku złotych.
 • Pobraniu historii transakcji – banki przechowują operacje klienta, nawet przez kilka lat od zamknięcia rachunku. Jednak lepiej uniknąć niepotrzebnej biurokracji i ściągnąć je wcześniej. Dlatego, że zarchiwizowane przelewy pomogą rozwiązać spory z dostawcami usług (np. internetu). Poza tym, historia wpływów może być wyznacznikiem do określenia twojej zdolności kredytowej.
 • Złożeniu dyspozycji na zamknięcie karty debetowej. Niektóre banki pobierają opłaty za nieaktywny „plastik”. Dlatego w celu uniknięcia kosztów, w czasie 30 dniowego okresu wypowiedzenia, warto zrezygnować z karty wraz ze złożeniem polecenia o zamknięcie RORu.
 • Sprawdzeniu ile kosztuje zamknięcie rachunku. Zwykle rezygnacja z konta bankowego odbywa się bezkosztowo, ale bank może zażądać opłaty. Ile? Nawet do kilkudziesięciu złotych.

Czy na zamykanym rachunku należy zostawić pieniądze?

Na zamykanym koncie zostaw pieniądze. Dlatego, że bank podczas okresu wypowiedzenia może pobrać opłatę za prowadzenie rachunku. Jeżeli nie będzie środków, wówczas powstanie debet. Musisz wiedzieć, że konto z debetem nie może zostać anulowane.

Ile zostawić pieniędzy na zamykanym rachunku? Od kilku do kilkudziesięciu złotych. Po okresie wypowiedzenia bank przeleje na nowy rachunek pozostawioną nadwyżkę.

Jak zamknąć konto w Alior Banku?

Od czerwca 2018 roku w Alior Banku obowiązuje nowy cennik. Wpłatomaty własne przestają być darmowe. Za skorzystanie z usługi bank pobiera opłatę w wysokości 0,2 proc. od wpłaconej kwoty. Co więcej, Alior wycofuje bezpłatną usługę „Rachunki w Pakiecie”. W zamian instytucja proponuje trzy darmowe przelewy, do wykonania w placówkach banku. Każdy następny transfer kosztuje 8 zł.

Ważne – w związku z tym, likwidacja konta w Alior Banku jest darmowa.

Jak zamknąć konto w Alior banku przez internet

Opcja internetowa jest najwygodniejsza. Po pierwsze – należy wejść w bankowość internetową i przejść do zakładki wiadomości. W treści powinieneś wpisać – numer rachunku oraz określić sposób w jaki chcesz rozwiązać umowę (standardowo lub natychmiastowo). W uzasadnieniu podaj numer nowego konta, na jaki Alior ma przelać pieniądze. Zawrzyj też informację czy chcesz zamknąć jedynie rachunek lub wypowiedzieć całą umowę.

Jak zamknąć konto w Alior Banku drogą listowną?

Treść wypowiedzenia listownego powinna być taka sama, jak w opcji internetowej. List powinien być zaadresowany na:

Alior Bank SA, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.Co istotne, list powinien być opatrzony poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jak zamknąć konto w mBanku?

Procedura zamknięcia konta w mBanku nie jest skomplikowana. Umowę z bankiem można rozwiązać na cztery sposoby:

 • internetowo,
 • w oddziale,
 • telefonicznie – (801 300 800 telefony stacjonarne, +48 42 6 300 800 komórki),
 • listownie.

W celu rozwiązania umowy drogą elektroniczną odwiedź stronę serwisu transakcyjnego, następnie przejdź do zakładki „Pasaż” i wybierz opcję wypowiedzenie rachunku. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni.

W sytuacji gdy chcesz zamknąć konto listownie, to w uzasadnieniu powinieneś zawrzeć takie informacje jak: imię, nazwisko, PESEL i numer rachunku do przelania środków własnych. Jeżeli rachunek ma więcej właścicieli, to należy podać dane osobowe wszystkich osób, które są współwłaścicielami konta.

Ważne – widniejący podpis na wypowiedzeniu powinien być taki sam, jak na dyspozycji założenia konta.

Jak zamknąć konto w Nest Banku?

Nest Bank, czyli dawny Bank Smart nie daje możliwości zamknięcia rachunku przez aplikację mobilną. ALE – można to zrobić drogą mailową. Anulowanie rachunku jest darmowe. W tym przypadku należy wysłać skan wypowiedzenia na adres:

 • kontakt@nestbank.pl.

Jeżeli nie ufasz rozwiązaniom elektronicznym, to rozwiąż umowę telefonicznie lub listownie. Zadzwoń pod numer:

 • 801-800-188 lub 22 438-41-41 (dla telefonów stacjonarnych). Infolinia jest czynna: od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.00-24.00 oraz w niedzielę 8.00-20.00.,
 • lub zaadresuj list na: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

Warto podkreślić, że w momencie przyjęcia dyspozycji zamknięcia rachunku, Nest Bank wysyła na maila automatyczne potwierdzenie. To rzadkość, bowiem niewiele banków informuje klientów o pozytywnym zakończeniu procedury zamknięcia konta bankowego.

Jak zamknąć konto w Banku Pocztowym?

Bank Pocztowy 1 lutego 2017 roku wprowadził opłaty za korzystanie z bankomatów PKO BP i BZ WBK. Cena – 5 zł za transakcję. Z tego powodu, część konsumentów zdecydowała się na na zamknięcie rachunku w tym banku.
Istnieją trzy możliwości rezygnacji z rachunku:

 • drogą mailową,
 • w oddziale,
 • listownie,

Jeżeli chcesz zamknąć rachunek w Pocztowym mailowo, to musisz załączyć wypowiedzenie. Co ciekawe, dokument powinien być napisany odręcznie. Wiadomość zaadresuj na: informacja@pocztowy.pl.
W piśmie powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • data,
 • imię, nazwisko oraz PESEL,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer rachunku, na który mają zostać przelane środki,
 • podpis (musi być zgodny ze wzorem, zdeponowanym w banku).

Ważne – wiadomość należy wysłać na adres: informacja@pocztowy.pl.

Jak zrezygnować z karty płatniczej?

Procedura zamknięcia karty debetowej jest analogiczna, jak rezygnacja z rachunku bankowego. W związku z powyższym, plastik możesz anulować na kilka sposobów:

 • w oddziale,
 • telefonicznie,
 • online,
 • pocztą.

W przypadku anulowania karty płatniczej również występuje 30 dniowy okres wypowiedzenia. Pamiętaj – zastrzeżenie karty nie jest tożsame z jej zamknięciem. Warto wiedzieć, że podobnie zamyka się kartę kredytową.

Zarabianie na kontach bankowych – do kilku tysięcy złotych rocznie

Banki kuszą swoich klientów promocjami. Przykładowo, BZWBK za założenie konta studenckiego wręcza 100 zł. Co ciekawe, niektórzy konsumenci korzystają z “hojności” banków, uruchamiają rachunki, zbierają profity, a po zakończeniu okresu promocyjnego zamykają konto. Szacuje się, że rocznie na promocjach bankowych można zarobić kilka tysięcy złotych.

Jak szukać promocji? To proste, wystarczy śledzić wpisy o promocjach bankowych na naszym serwisie lub skorzystać z platform, które specjalizują się stricte w tematyce bankowej.