Kredyt a pożyczka – podstawowe różnice

Definicja kredytu i pożyczki różnią się od siebie z formalnego punktu widzenia. Przez wielu konsumentów pojęcia te są uznawane za tożsame. Wynika to najpewniej z faktu, iż istotą obydwu jest pożyczenie pieniędzy. Zarówno kredyt jak i pożyczka polegają na odpłatnym przekazaniu klientowi określonej kwoty pieniędzy na oznaczony w umowie czas.

Główna różnica między kredytem a pożyczką wynika z rodzaju instytucji finansowej, która owych zobowiązań udziela. O kredyt wnioskować można wyłącznie w banku. Jest to tradycyjna i znana od lat forma finansowania większych przedsięwzięć. Odpowiednikiem kredytu są pożyczki online udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe. Kolejną różnicą jest to, że banki mają ustawowy nakaz weryfikowania zdolności kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Natomiast instytucje pozabankowe nie mają takiego obowiązku, dlatego mogą udzielać pożyczek bez BIK.

Jakie rozwiązanie jest wybierane częściej? Z Raportu Biura Informacji Kredytowej “Kredyt trendy” wynika, że w 2017 roku przybyło 105 tys. kredytobiorców mieszkaniowych i 74 tys. kredytobiorców konsumpcyjnych. Z kolei firmom pożyczkowym przybyło 101,3 tys. nowych klientów. Około 80 proc. z 498 tys.pożyczkobiorców jest w trakcie spłacania zobowiązań bankowych.

Kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe zyskują coraz większą popularność. Przed podpisaniem umowy warto poznać podstawowe różnice między nimi tj. regulacje prawne, warunki i rodzaj umowy, okres kredytowania i możliwą wysokość zobowiązania oraz koszty z nim związane.

Czym jest kredyt bankowy?

Warunki kredytów reguluje Prawo Bankowe. Jak stanowi art.69 Ustawy Prawo Bankowe “Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Umowa kredytu powinna mieć formę pisemną. Określone muszą w niej zostać m.in. takie aspekty jak:

 1. strony umowy,
 2. kwota i waluta kredytu,
 3. cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze (wyjątkiem jest kredyty gotówkowe),
 4. zasady i termin spłaty,
 5. wysokość oprocentowania,
 6. sposób zabezpieczenia spłaty,
 7. koszt całkowity zobowiązania.

Minimalna możliwa do uzyskania kwota kredytu zależy od wybranej oferty. Na to jaka może być maksymalna kwota kredytu wpływ ma głównie zdolność kredytowa przyszł oego kredytobiorcy. Kredyt może opiewać na setki tysięcy złotych. Przy tak wysokich zobowiązaniach wymagane jest zabezpieczenie spłaty, np. w postaci hipoteki, by ograniczyć ryzyko kredytowe. Dodatkowo banki wymagają przedstawienia zaświadczeń o dochodach. Honorowana jest tzw. umowa o pracę, jednak w niektórych przypadkach kredyt na umowę zlecenie jest możliwy.

Kredyt bankowy charakteryzuje długi czas spłaty. Zależy on od rodzaju kredytu, jednak najdłuższe mogą sięgać nawet 50 lat. Bank nie udziela kredytu w formie gotówkowej, a jedynie przelewa na konto klienta określoną określoną w umowie kwotę. Ponadto bank ma prawo do kontrolowania jak wydawane są pożyczone pieniądze.
Na koszt kredytu składa się:

 • pożyczona kwota,
 • oprocentowanie kredytu,
 • prowizja od kredytu,
 • marża kredytu
 • opłaty administracyjne z tytułu przygotowania umowy.

Koszty zarówno kredytu, jak i pożyczki pomoże obliczyć kalkulator RRSO.

Rodzaje kredytów bankowych – co najczęściej wybierają kredytobiorcy?

Banki nieustannie poszerzają swoją ofertę kredytową. Klienci do finansowania mniejszych wydatków wykorzystać mogą karty kredytowe. Umożliwiają one korzystanie z pieniędzy banku w przyznanym nam miesięcznym limicie. Jest to rozwiązanie krótkoterminowe, bo spłata zadłużenia nastąpić musi po maksymalnie dwóch miesiącach.

Przy finansowaniu większych wydatków przydatne mogą być większe kredyty, dopasowane do celu i indywidualnych potrzeb kredytobiorcy. Najczęściej wykorzystywane rodzaje kredytów to:

 • Kredyt konsumpcyjny – jest to kredyt na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, np. zakup telewizora czy sprzętu AGD. Zaciągany jest na niższe kwoty. Okres spłaty może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Zabezpieczeniem tego rodzaju zobowiązania są dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób.
 • Kredyt inwestycyjny – przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć powiększających majątek kredytobiorcy, np. zakup akcji czy długoterminowych papierów wartościowych. Jest to zobowiązanie na około 8-10 lat. Warunkiem uzyskania jest przedstawienie biznesplanu.
 • Kredyt hipoteczny – udzielany na zakup nieruchomości lub realizację inwestycji budowlanych. Cechuje go wysoka kwota i długi okres spłaty – nawet kilkadziesiąt lat. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest tzw. hipoteka ustanawiana na rzecz banku.
 • Kredyt konsolidacyjny – jest innym rodzajem zobowiązania. Polega on na połączeniu kilku zobowiązań w jeden kredyt, dzięki czemu możliwe jest obniżenie miesięcznej raty i ułatwienie spłaty zadłużenia.

Pożyczka pozabankowa – co to jest?

W przeciwieństwie do kredytu, warunki pożyczek pozabankowych są regulowane przez Kodeks Cywilny. Jak stanowi art.720 § 1 k.c. “Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Pozabankowe firmy pożyczkowe zdobywają coraz większe zaufanie klientów. Większość z nich oferuje pożyczki bez zabezpieczeń i poręczycieli. Okres kredytowania sięgać może do nawet 48 miesięcy. Maksymalną wysokość pożyczki określa art.3 Ustawy o Kredycie Konsumenckim.

Czytamy w nim, że “Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi”.

W przeciwieństwie do kredytu umowa pożyczki nie musi być odpłatna. Pożyczkodawca nie narzuca również sposobu wydania pieniędzy. Koszt całkowity związany z zaciągnięciem pożyczki obliczany jest podobnie jak przy umowie kredytowej. Wiele firm oferuje nowym klientom pożyczki za darmo. Na RRSO pożyczki składa się:

Rodzaje pożyczek

Proces wnioskowania o pożyczki pozabankowe odbywa się drogą internetową. Najbardziej rozpoznawalną cechą pożyczek online jest: minimum formalności, szybka decyzja pożyczkodawcy i natychmiastowy przelew pieniędzy na konto – możliwa jest pożyczka w 15 minut. Główne produkty oferowane przez instytucje pozabankowe to:

 • chwilówki – szybkie pożyczki niskokwotowe, których okres kredytowania wynosi 30, 60 lub 91 dni,
 • pożyczki na raty – pożyczki długoterminowe (do 48 miesięcy) na wysokie kwoty spłacane w miesięcznych transzach.

Oferta pozabankowych firm pożyczkowych ciągle się rozszerza. Powstają zatem produkty dopasowane do konkretnych potrzeb konsumentów. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki dla firm, zaś pożyczkobiorcy posiadający niską zdolność kredytową mogą skorzystać z pożyczki pod zastaw i na zakup samochodu.
Niektóre instytucje oferują także pożyczki bez sprawdzania baz a nawet pożyczki dla zadłużonych.

Różnice między kredytem a pożyczką – podsumowanie

Główną różnicą jaką można zauważyć pomiędzy kredytem a pożyczką są dostępne kwoty i możliwy czas spłaty. Oferta pozabankowych instytucji finansowych jest zdecydowanie bardziej ograniczona. Powodem jest kapitał instytucji – przy pożyczce pozabankowej pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy. Bank udziela kredytów nie tylko z środków własnych, ale także z środków zdeponowanych przez swoich klientów.

Wyższe możliwe do uzyskania kwoty kredytów bankowych mają swoją cenę. Jest nią bardzo dokładna weryfikacja kredytobiorców. Oceniania jest zarówno zdolność kredytowa jak i wiarygodność kredytowa. Proces kredytowy może trwać dość długo i wymagać przy tym znacznej ilości formalności.

Wnioskowanie o pożyczkę jest zdecydowanie szybsze i odbywa się zazwyczaj całkowicie online lub przez telefon. Potencjalni pożyczkobiorcy są sprawdzani w bazach tj. BIK i BIG, jednak firmy pożyczkowe cechuje większa elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta.

Mniejsza jest także ilość formalności. Wielu pożyczkodawców oferuje pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach.

Czym się różni kredyt od pożyczki? Podsumowanie w pigułce:

Kredyt Pożyczka
Kto udziela bank instytucja pozabankowa,
Kwota bez limitu do 255 550 zł
Okres kredytowania do 50 lat do 48 miesięcy
Cel: określony w umowie (w przypadku kredytu gotówkowego cel dowolny) dowolny
Weryfikacja BIK, BIG InfoMonitor, ZBP w zależności od pożyczkodawcy
Rodzaj umowy płatna umowa w formie pisemnej Bezpłatna umowa w dowolnej formie, ze względów
bezpieczeństwa umowa pożyczki powyżej 500 zł
powinna mieć umowę pisemną
Regulacje prawne: kodeks cywilny kodeks cywilny